Bestuur stadsdeel Zuidoost vergadert voortaan op locatie. Als ‘ogen en oren’ van de stad: aftrap op 29 september.

De bestuurscommissie van stadsdeel zuidoost vergadert voortaan
maandelijks op locatie. Om te beginnen op donderdag 29 september. dan
vormt sporthal gaasperdam (ravenswaaipad 5), van 19.00-21.00 uur, het
decor voor een beeldvormende vergadering die in het teken staat van
evenementen. Met aandacht voor nieuw evenementenbeleid en
vergunningverlening. Dit gaat in de vorm van presentaties, insprekers en
een gesprek over de ins en outs van evenementen die in ons stadsdeel
worden georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!

Wilt u actief deelnemen, bijvoorbeeld door in te spreken, dan kunt u
zich (het liefst zo snel mogelijk in verband met de organisatie, en
uiterlijk woensdag 28 september), aanmelden bij Bestuursondersteuning
van stadsdeel Zuidoost: bestuursondersteuningsdzo@amsterdam.nl.

OGEN EN OREN VAN DE STAD
In korte tijd gaat het bestuur van stadsdeel Zuidoost drie keer op
locatie vergaderen. Na de sessie op 29 september, volgen vergaderingen
op 11 oktober en 1 november. Daarmee wordt er maandelijks op locatie
vergadert. Steeds zoveel mogelijk verspreid over het stadsdeel.
Bedoeling: bewoners nog meer de gelegenheid geven om mee te praten en
hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Daarmee wil de
bestuurscommissie invulling geven aan het begrip ‘ogen en oren van de
stad’. Met sessies over actuele thema’s in de buurt en met aandacht
voor wat er speelt en leeft. Het is daarmee een andere manier om
bewoners de gelegenheid te geven om zich te laten horen en/of te weten
wat er speelt. ‘We denken dat dit wat laagdrempeliger is. We hopen op
een goede opkomst,’ stellen Hans Res, Tineke de Boer en Ama Carr, van
de bestuurscommissie Zuidoost.

MAANDELIJKS
De bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost bestaat uit een algemeen
bestuur (AB). Vanuit hun midden wordt een dagelijks bestuur (DB)
gekozen. Het AB houdt maandelijks een (openbare) vergadering. In de
regel bestaat deze achtereenvolgens uit een beeldvormend,
oordeelsvormend en besluitvormend deel. Voortaan is dus het
beeldvormende deel op locatie. De oordeelsvormende en besluitvormende
vergaderingen worden nog worden nog wel standaard en regelmatig in de
raadzaal van het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein gehouden.
Het AB telt dertien leden. Meer weten? www.bestuurscommissiezuidoost.nl

Met vriendelijke groet,
Bert Jansen
woordvoerder Stadsdeel Zuidoost

Uitnodiging bijeenkomst Gaasperdam en Driemond 12 oktober.

Stadsdeel Zuidoost nodigt u van harte uit voor de gebiedsbijeenkomst van Gaasperdam en Driemond. Luister en praat mee over wat er tot nu toe gedaan is in uw buurt in 2016 en wat nodig is voor uw buurt in 2017.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u in gesprek gaan met medewerkers van het stadsdeel en andere bewoners ontmoeten. Ook kunt u een film zien van allerlei activiteiten en festiviteiten die de afgelopen tijd in Gaasperdam en Driemond hebben plaatsvonden. We sluiten deze bijeenkomst af met een netwerkborrel onder het genot van een hapje en een drankje.

Vindt u het leuk en belangrijk om hier bij te zijn? U bent van harte welkom!

  • Wanneer:       Woensdag 12 oktober 2016, 19.00 (18.30 uur inloop) – 21.30 uur
  • Waar:             Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 38

Heeft u vragen? Neem dan contact op met dhr. Arlen Driesen, arlen.driesen@amsterdam.nl
Zie ook deze link met aanmeldmogelijkheid: https://www.amsterdam.nl/zo/gdam-driemond/

Via:

Arlen Driesen.
Gaasperdam en Driemond
Stadsdeel Zuidoost.
Gemeente Amsterdam

Open avond Badmintonvereniging Gaasperdam

Maandag 19 september a.s. van 17.00 uur tot 21.00 uur Open avond.

Lokatie sporthal gaasperdam, ravenswaaipad 5, amsterdam zuidoost (tegenover Sgr)

jeugdspelers doen gratis mee met de training van 17 uur tot 18 uur (tot 11 jaar) en van 18 uur tot 19.30 uur (vanaf 11 jaar). familieleden en vriendjes mogen ook meedoen! neem dus iemand mee!

senioren recreanten (18+) zijn de hele avond welkom om de sfeer te proeven!

senioren competitiespelers kunnen vanaf 19.30 uur een shuttle slaan en om 21 uur meedoen met de reguliere training onder begeleiding van een professionele trainer!

inschrijven op de open avond = geen inschrijfgeld (t.w.v. 10 euro)

Oogstfeest Buurtmoestuin Op het Landje Zaterdag 10 september van 17.00 tot 20.00 uur

Beste Geindriedorpers,
Zaterdag 10 september a.s. is er weer het jaarlijkse Oogstfeest van buurtmoestuin ‘Op het Landje’, aan het begin van de Lambert Rimastraat.
Voor dat feest bent u allen uitgenodigd.
Het is de gelegenheid om eens naar de buurtmoestuin te komen kijken en in gesprek te komen met de moestuinders.
We vertellen met plezier wat er allemaal op de tuin staat, wat goed aanslaat en wat het minder goed doet.
Wij maken iets te happen en nemen ook wat te drinken mee, gedeeltelijk gemaakt met oogst van de moestuin.
Wilt u erbij zijn, neem dan ook wat te eten en iets te drinken mee.
Vergeet vooral uw stoeltje niet.

U bent van harte welkom.
Zaterdag 10 september van 17.00 tot 20.00 uur

De Ophetlanders.