Heeft u een bijdrage voor de gein3dorper?

Rond 21 maart komt het voorjaarsnummer uit.
Heeft u kopij voor dit nummer?
Stuur het dan zo snel mogelijk op, maar uiterlijk 21 februari naar redactie@gein3dorp.nl

Met vriendelijke groet,
De redactie