Modeproject in buurthuis Gein voor kinderen en volwassenen.

Binnenkort starten we een nieuw modeproject in buurthuis Gein voor kinderen en volwassenen.
Ben je deze zomer weinig weg en vind je het leuk je eigen creaties te maken, laat je dan uitdagen door Kitchen for Fashion onder leiding van Regine Kamerling.

Voor volwassenen:

Maak van een basis model je eigen creatie op basis van een blousemodel.
Beginners leren naaien van stap tot stap.
Gevorderden leren naaikneepjes verfijnen en handige foefjes
10 lessen elke woensdag van 9 tot 12 uur

In buurthuis Gein Wisseloord 83
Start 3 juli, eindpresentatie 14 september
Meer informatie en aanmelden: mixedculturesmode@gmail.com of tel: 0681850226 

Voor  Jongeren (9-14 jaar)

Je eigen kleding ontwerpen
Je eigen jurk of shirt leren maken
Leuke lessen in de zomervakantie

Elke dinsdag en donderdagochtend  van 9 tot 12 uur
In buurthuis Gein Wisseloord 83
Start 16 juli, eindpresentatie 14 september

Meer informatie en aanmelden: mixedculturesmode@gmail.com of tel: 0681850226

Mode in Gein is een initiatief van Kitchen for Fashion en Fijn in Gein
Ondersteund door Elkaar Helpen met Naald en Draad, stadsdeel Zuidoost, Pozo, PBAZO en Winkeliersvereniging Gein

 

Nieuwsbrief Bewonersplatform Gein juni 2019

  • Van het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam) verschijnt binnenkort een verslag van de verkennende bijeenkomst; er staat een nieuwe vergadering op stapel waarbij tevens een nieuw bestuur wordt gekozen.
  • De Week van Gaasperdam-Driemond vindt plaats van 12 t/m 21 juli. Op 13 en 14 juli geeft het Stadsdeel informatie over de plannen over het Gaasperplastraject.
  • Fijn in Gein vindt waarschijnlijk plaats op 14 september. Dit buurtfeest krijgt dit jaar een andere opzet. Mededelingen volgen later.
  • Kerstmarkt Eben Haëzer. Wij gaan proberen om een kerstmarkt in/bij Eben Haëzer te organiseren. Wil je meedenken/meehelpen, meld je aan via de mail: bewonersplatformgein@gmail.com De kerstmarkt is niet enkel voor bewoners van Eben Haëzer, maar voor alle inwoners van Gein.
  • Herziening inrichting Gaasperplaspark. De informatie hieromtrent zal worden gedeeld met de projectgroep en de vereniging GeinDrieDorp. Deze laatste gaat een special wijden aan dit onderwerp.
  • De organisatie achter Colour Kitchen (o.a. in Langerlust) is failliet.
    Voorlopig blijven de horecazaken nog open en wordt getracht een doorstart te maken.

  • De Stadsdeelcommissies in de huidige vorm functioneren niet naar behoren. Bewoners worden niet altijd goed ingelicht omtrent zaken die hen aangaan.
  • De volgende vergadering van het Bewonersplatform zal plaatsvinden na de zomervakantie op maandag 24 augustus 2019. Agendapunten kunnen ingeleverd worden bij bewonersplatformgein@gmail.com

Extra vergadering op 3 juli as. voor de leden van de Vereniging Gein3dorp over de Statutenwijziging

Het bestuur heeft het voornemen om de Statuten van de vereniging aan te passen. Wat houd dit in?

*In plaats van de wijk, zal de benaming Gein (3) gebruikt worden.
*Stemmen bij volmacht zal voortaan tot de mogelijkheden behoren en bij het aantal bestuursleden zal de rekentool verwijderd worden.
*Ook wordt met de aanpassing van de Statuten de vereniging als belanghebbende in juridische procedures aangemerkt.  Als de gemeente de herziening van het Gaasperplastraject uitbrengt, zou met name dit laatste punt in ons voordeel kunnen uitvallen.

De definitieve beslissing (stemmen voor aanpassen van de Statuten) zal op woensdagavond 3 juli a.s. plaatsvinden tijdens een extra ingelaste ledenvergadering in de school in Gein 3, Cornelis Aarnoutsstraat 80.  Aanvang 20:00 uur, school open om 19:45 uur.

Ik nodig alle leden uit om op deze avond hun stem te komen uitbrengen.

Astrid Roijen
voorzitter/secretaris vereniging Gein3dorp

 

Windmolens aan de Gaasperplas?

Willen we als Vereniging Geindriedorp inspraak kunnen uitoefenen, in welke plannen dan ook bij de Gaasperplas, dan moeten we  daarvoor de statuten van de Vereniging daarop aanpassen.  Hiervoor zijn er twee extra Ledenvergaderingen uitgeschreven. Komt u ook op woensdag 19 juni? Fijn, en neem uw buren mee!

gdd
Woensdag 19 juni, 20 uur in ABBS Het Gein, Cornelis Aarnoutstraat 90, inloop vanaf 19.30 uur.
Woensdag 3 juli, 20 uur in ABBS Het Gein, Cornelis Aarnoutstraat 90, inloop vanaf 19.30 uur.

 

Word jij zomervrijwilliger bij Markant?

Altijd al iets voor een ander willen betekenen? Maar weet je niet of het iets voor je is? Word zomervrijwilliger bij Markant!

Markant ondersteunt mensen die langdurig en intensief zorgen voor een ander. Om deze zorg vol te houden is het belangrijk dat zij af te toe even iets voor zichzelf kunnen doen en op adem kunnen komen. Markant helpt daarbij door vrijwilligers in te zetten.

Als vrijwilliger kan je echt iets voor een ander betekenen. Gewoon door er te zijn, aandacht te geven of samen iets leuks te doen. Bijvoorbeeld samen spelletjes doen, samen naar de markt, praten over vroeger of koffie drinken. Dit kan een uur per week of vaker.Als vrijwilliger krijg je gratis scholing en een vergoeding voor onkosten. Daarnaast leg je nieuwe contacten, ontwikkel je je persoonlijk en staat het goed op je CV. Ben jij een paar weken beschikbaar in de periode juni, juli en augustus? Meld je dan nu aan als Zomervrijwilliger bij Markant!

Wil je meer weten? Of wil je je aanmelden als Zomervrijwilliger?
Neem contact op met Markant via info@markant.org
of  bel 020 886 88 00. Kijk voor meer informatie op www.markant.org

zomer_slippers_ijs_hoed_strand_zee

Op 19 juni extra Ledenvergadering!

Volgende week komt het Zomernummer van de Gein3dorper extra vroeg uit in verband met de oproep voor een algemene ledenvergadering op woensdag 19 juni om 20:00 uur in de Geinschool.

Het enige agendapunt is  een voorstel voor wijziging van de statuten van de vereniging om sterker te staan bij inspraak in verband met het verwachte inrichtingsplan Gaasperplas. Graag uw aandacht hiervoor.

Dit is de concept structuurschets die nog in bespreking is.

Verder ontvangt u met de nieuwe Gein3Dorper een verzoek om de jaarcontributie te betalen. Zoals in de ledenvergadering is besloten is de contributie verhoogd naar € 7,50 (meer mag natuurlijk ook).

 

 

 

Gewijzigde dagen van afvalinzameling na de Pinksteren!

Maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag. Dan zal er geen afval worden ingezameld. Dit heeft invloed op de afvalinzameling. Ga naar www.amsterdam.nl. Daar kun je zien in de afvalwijzer wat de gewijzigde inzameldagen zijn.

Voor Gein 3 betekent dit dat op dinsdag 11 juni het grofvuil wordt opgehaald en dat de rolcontainers op woensdag 12 juni worden geleegd.

Vereniging Gein 3

Commissie woonomgeving,
bestuur@gein3dorp.nl

IMG_2920