Maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag. Dan zal er geen afval worden ingezameld. Dit heeft invloed op de afvalinzameling. Ga naar www.amsterdam.nl. Daar kun je zien in de afvalwijzer wat de gewijzigde inzameldagen zijn.

Voor Gein 3 betekent dit dat op dinsdag 11 juni het grofvuil wordt opgehaald en dat de rolcontainers op woensdag 12 juni worden geleegd.

Vereniging Gein 3

Commissie woonomgeving,
bestuur@gein3dorp.nl

IMG_2920