Op 19 juni extra Ledenvergadering!

Volgende week komt het Zomernummer van de Gein3dorper extra vroeg uit in verband met de oproep voor een algemene ledenvergadering op woensdag 19 juni om 20:00 uur in de Geinschool.

Het enige agendapunt is  een voorstel voor wijziging van de statuten van de vereniging om sterker te staan bij inspraak in verband met het verwachte inrichtingsplan Gaasperplas. Graag uw aandacht hiervoor.

Dit is de concept structuurschets die nog in bespreking is.

Verder ontvangt u met de nieuwe Gein3Dorper een verzoek om de jaarcontributie te betalen. Zoals in de ledenvergadering is besloten is de contributie verhoogd naar € 7,50 (meer mag natuurlijk ook).

 

 

 

%d bloggers liken dit: