Nieuwsbrief Bewonersplatform Gein juni 2019

  • Van het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam) verschijnt binnenkort een verslag van de verkennende bijeenkomst; er staat een nieuwe vergadering op stapel waarbij tevens een nieuw bestuur wordt gekozen.
  • De Week van Gaasperdam-Driemond vindt plaats van 12 t/m 21 juli. Op 13 en 14 juli geeft het Stadsdeel informatie over de plannen over het Gaasperplastraject.
  • Fijn in Gein vindt waarschijnlijk plaats op 14 september. Dit buurtfeest krijgt dit jaar een andere opzet. Mededelingen volgen later.
  • Kerstmarkt Eben Haëzer. Wij gaan proberen om een kerstmarkt in/bij Eben Haëzer te organiseren. Wil je meedenken/meehelpen, meld je aan via de mail: bewonersplatformgein@gmail.com De kerstmarkt is niet enkel voor bewoners van Eben Haëzer, maar voor alle inwoners van Gein.
  • Herziening inrichting Gaasperplaspark. De informatie hieromtrent zal worden gedeeld met de projectgroep en de vereniging GeinDrieDorp. Deze laatste gaat een special wijden aan dit onderwerp.
  • De organisatie achter Colour Kitchen (o.a. in Langerlust) is failliet.
    Voorlopig blijven de horecazaken nog open en wordt getracht een doorstart te maken.

  • De Stadsdeelcommissies in de huidige vorm functioneren niet naar behoren. Bewoners worden niet altijd goed ingelicht omtrent zaken die hen aangaan.
  • De volgende vergadering van het Bewonersplatform zal plaatsvinden na de zomervakantie op maandag 24 augustus 2019. Agendapunten kunnen ingeleverd worden bij bewonersplatformgein@gmail.com
%d bloggers liken dit: