Nieuwsbrief bewonersplatform Gein augustus 2019

Op donderdag 29 augustus vond in buurthuis Gein het wijkoverleg plaats.

Aankondigingen van bijeenkomsten worden soms erg laat door het stadsdeel verstuurd. Het is dan niet mogelijk om de bewoners tijdig te informeren. Dit heeft de aandacht van de gebiedsmakelaar.

Fijn in Gein vindt plaats op zaterdag 14 september. De organisatie zoekt nog vrijwilligers. Aanmelden via: fijningein@gmail.com

Het stadsdeel gaat samen met bewoners een gebiedsplan 2020 samenstellen. Het thema van het gebiedsplan is: jeugd. Iedereen mag ideeën aandragen via bewonersplatformgein@gmail.com

Gein 3 gaat bekijken of het mogelijk is om bij de straatnaambordjes, met namen van verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, foto’s van die verzetsstrijders te plaatsen. Dit in verband met 05-05-2020; 75 jaar bevrijding en 35 jaar Gein3Dorp.

Overlast van ratten, de eikenprocessierups of van festivals moeten te allen tijde gemeld worden (MORA melding of via de app verbeterdebuurt). Wat de festivals betreft komt er eind dit jaar een evaluatie vanuit de centrale stad. Het is dus zeker belangrijk om overlast te melden.
MORA: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/

Er is een activiteitenplan opgesteld voor de kerstmarkt in Eben Haëzer te houden op zaterdag 14 december. Te zijner tijd wordt het programma bekendgemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Astrid Roijen
voorzitter bewonersplatform Gein
bewonersplatformgein@gmail.com

 

BPG

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: