Oud-voorzitter Wim van der Poel overleden

Wim Poel

Gein3Dorp bestaat in 2020 alweer 35 jaar. Bijna net zolang bestaat de vereniging Gein3Dorp. De vereniging is destijds opgericht door ondermeer Wim van der Poel. Van de familie kregen we het verdrietige bericht dat Wim op 21 september is overleden.

Wim is jarenlang actief geweest. Aanvankelijk als voorzitter, later penningmeester en nadat hij penningmeester af was, bezocht hij de jaarlijkse ledenvergaderingen. Hij volgde de verrichtingen van het bestuur altijd met een kritische blik.

Dat waardeerde ik in Wim. Hij zal het ongetwijfeld ook druk hebben gehad, maar hij was er altijd. Hij zette zich voor 100 % in voor de zaak. Betrokkenheid was zijn tweede naam. Voor informatie kon je altijd bij hem terecht. Pas in 2013 begon ik de ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen. Daar leerde ik Wim kennen.

Van de familie heb ik begrepen dat Wim een druk leven had; naast zijn baan bij een bank deed hij veel vrijwilligerswerk, o.a. voor de honkbalvereniging en hij gaf computerles aan ouderen. Het woord vervelen kwam in zijn woordenboek niet voor.

De laatste tijd ging zijn gezondheid al achteruit. Voor het eerst moest hij om gezondheidsredenen de jaarlijkse ledenvergadering laten schieten. De laatste ledenvergadering die hij bijwoonde, was de speciale ledenvergadering in verband met de Statuten wijziging op 3 juli j.l. Hij kwam met behulp van een rollator, vergezeld door zijn zoon Laurens.

Wim had thuis opgeruimd. Alle oude gegevens van de vereniging had hij bij elkaar gezocht. Zijn zoon Laurens kwam acht archiefmappen met gegevens van de vereniging en het bestuur bij mij bezorgen. Wim heeft er voor gezorgd dat het archief van de vereniging, zeker wat betreft ons wijkorgaan ‘de Gein3dorper’ compleet is.

Wij zullen hem missen.

Astrid Roijen

Voorzitter/secretaris vereniging Gein3Dorp

september 2019

%d bloggers liken dit: