Voorlichting Overstap Eeuwigdurende Erfpacht

Arbitrage is een recht dat is vastgelegd in de Algemene Bepalingen van de voortdurende erfpacht. Bij de overstap naar Eeuwigdurende erfpacht vervalt deze bepaling. Arbitrage bij de verlenging van Voortdurende erfpacht gaf de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de vaststelling van de verhoging van de canon.

In die tijd was nog niet precies vastgelegd door de gemeente hoe zij die verhoging vast stelden. Nu is de situatie anders. De berekening van de canon is heel precies vastgelegd. Daarmee is een beroep op drie deskundigen niet erg zinvol meer.

De komende week zijn er nog vier lezingen.

De voorlichting over de overstap wordt gegeven door Lex van Drooge, eigenaar van een woning op erfpacht in Buitenveldert. Lex van Drooge was lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor het CDA van 2006 tot 2014 en is nog steeds politiek actief. 

Burgemeester van der Laan zei bij zijn afscheid van de Raad: “Lex van Drooge is het financiële geweten van de Raad”.

Voorlichtingsavonden: ’s avonds van 19:30 tot 21:00 uur op:

Maandag 16 december
   Zuid: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Dinsdag 17 december
Zuid: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Woensdag 18 december
Centrum: Singelkerk, Singel 452. Bij het Koningsplein.

Donderdag 19 december
Centrum: Singelkerk, Singel 452. Bij het Koningsplein.

%d bloggers liken dit: