Protest tegen Windturbines in het Geingebied

Géén mega-windturbines in ’t Geingebied!  ‘Gaasperdam Zegt Nee’
Het Gein is een uniek landschappelijk gebied grenzend aan de Wethoudersbuurt en de Spakenburgstraat.
Dit gebied is belangrijk voor Gaasperdammers als groen recreatiegebied: wandelen, fietsen, kanoën, hardlopen enzovoorts. Mega-windturbines vernietigen dit kwetsbare gebied. Er zijn plannen tot plaatsing van 200 meter hoge turbines ten zuiden van het Gein. Maar ook om in het deel dat grenst aan Gaasperdam een grote turbine van 140 m te plaatsen. Terwijl dit voor Gaasperdammers nu juist een aantrekkelijke en veelgebruikte wandel- en recreatiestrook is.
Wij willen het fraaie natuurgebied en landschap van het Gein behouden. Amsterdammers hebben groen nodig, geen lawaai en aantasting van het landschap.
Verduurzaming mag niet ten koste van het Geinlandschap.
Onze oproep:
Teken de petitie tegen mega windturbines in ’t Geingebied:
– Door via Google te zoeken op ‘Petitie Windturbines Geingebied’

Blijf op de hoogte van acties, wees bereikbaar voor ons later, of geef je op om mee te helpen via: GaasperdamZegtNee@gmail.com
Achtergrondinformatie ook op https://netvouz.com/koks
Geef  het door. Spoor familie, collega’s en bekenden aan om te tekenen. Woonplaats maakt niet uit.
Versterk de vereniging Spaar het Gein met uw lidmaatschap.
Zie  https://www.spaarhetgein.nl/
Hier vindt u ook de nodige achtergrondinformatie.
geen windturbines

OPEN HUIS multicultureel uitvaartcentrum Zuidoost

In stadsdeel Zuidoost is het eerste multiculturele uitvaartcentrum van Nederland gerealiseerd. Hiermee is een langgekoesterde wens van bewoners, bestuur van stadsdeel Zuidoost en Yarden Uitvaartorganisatie in vervulling gegaan. Het Afscheidshuis komt daarmee tegemoet aan de rijke diversiteit aan culturen en gemeenschappen in Zuidoost.

Graag nodigen wij u uit voor het OPEN HUIS op zaterdag 1 februari tussen 11.00 – 15.00 uur. U bent van harte welkom aan de Hoorneboeg 1, vlakbij station Bijlmer Arena.

Programma

 • 11.00 uur Rituele inwijding van het Afscheidshuis
 • v.a. 11.30 uur Bezichtiging pand met o.a. diverse ingerichte rouwkamers (Ghanees, Hindoestaans enz.). Kennismaking met het nieuwe team (grotendeels afkomstig uit Zuidoost). Hapje en drankje.
 • 15.00 uur Einde

Ruimte voor rituelen

Zuidoost kent een rijke diversiteit aan gemeenschappen met ieder hun eigen uitvaartrituelen. Er is goed geluisterd naar de wensen en suggesties van de mensen in deze gemeenschappen.

Het resultaat is een ontmoetingsplek waar nabestaanden aan de hand van hun eigen geloofsovertuiging en uitvaartrituelen afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare. Mensen komen er ook samen om te rouwen, herinneren, vieren of om lotgenoten te ontmoeten.

Aanmelden

Wij verzoeken u vriendelijk om uw komst uiterlijk vrijdag 31 januari te bevestigen aan pers@yarden.nl
Voor meer informatie of interviewverzoeken: perstelefoon Yarden 06 4570 2354, Tamara Rijnen.

Routebeschrijving
Het Afscheidshuis is het beste bereikbaar met
het openbaar vervoer.
Trein/Metro
U kunt het Afscheidshuis bereiken via station
Bijlmer ArenA. Vanaf hier loopt u in minder
dan 5 minuten naar het Afscheidshuis zoals
aangegeven op de kaart hierboven.
Bus
Naast het Afscheidshuis bevinden zich de
bushaltes Bijlmer ArenA en Haardstee.
Vanaf beide bushaltes bereikt u in minder
dan 5 minuten lopen het Afscheidshuis.
Auto
Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen op
ons eigen terrein. U kunt uw auto ook parkeren
in de parkeergarage P9 Antarctica aan
de Hoogoord dreef 3, 1101 BA. Vanaf de
parkeergarage loopt u in minder dan 5 minuten
naar het Afscheidshuis.

 

 

 

 

 

Deze had u nog van ons tegoed!

Met enige vertraging hierbij de notulen van de Bestuursvergadering van oktober 2019, onze excuses voor de late plaatsing hiervan.

Beknopte notulen bestuursvergadering Ver Gein3Dorp

09-10-2019

 Mededelingen

 • De bestuursveranderingen (vertrek penningmeester en aanstellen a.i. penningmeester) zijn geregeld bij de Kamer van Koophandel
 • De voorzitter gaat bij ING bank regelen dat de penningmeester a.i. bij de gegevens kan.
 • Begin september is de voorzitter bij de notaris geweest om de akte te tekenen betreffende de statutenwijziging.
 • Dit jaar was het bestuur niet vertegenwoordigd tijdens Fijn in Gein. Volgend jaar willen wij dat weer wel. De datum moet dan wel ruim van te voren bekend zijn

Notulen 14-08-2019

De subsidie aanvraag voor 05-05-2020 zal besproken worden door Ad met Monique. Vóór 1 oktober moet deze aangevraagd worden.

De voorzitter zal de commissielijst aanpassen; deze is gedateerd.

De voorzitter is van mening dat er twee subcommissies van de commissie Woonomgeving kunnen komen, namelijk Veiligheid en Natuur/Groen/Milieu.

Actiepuntenlijst

De nieuwe website wordt nu snel besproken.

De voorzitter stuurt belangrijke e-mails en documenten door naar de website van het bestuur.

De Gaasperplasontwikkelingen worden besproken in de vergadering van 9 oktober a.s.

De brief aan de gemeente betreffende de onveilige verkeerssituatie Maria Snelplantsoen-Jan Schaeferpad zal in het voorjaar verstuurd worden.

Eén van de leden van de commissie Duurzaamheid heeft haar werkzaamheden gestopt vanwege tijdgebrek.

De kostenprognose van een extra jubileum uitgave van de Gein3dorper zijn aan het bestuur gestuurd.

Financiën

Wij maken volgend jaar winst. De penningmeester a.i. wil voorgenomen projecten bij de begroting van 2020 opnemen en zal hierover contact opnemen met de commissies.

De voorzitter/secretaris stuurt de oude ledenlijsten aan de penningmeester die zal kijken of er ontbrekende gegevens op de nieuwe ledenlijst uit gehaald kunnen worden.

BAV  Bestuurs Aansprakelijkheids Verzekering

Via Venzo en op internet gaan wij onderzoeken welke risico’s wij willen verzekeren.

Viering Bevrijdingsdag 05-05-2020

De penningmeester neemt contact op met de commissie Organiseren van Activiteiten over een activiteitenplan en de subsidie aanvraag.

Nieuwe website

Hier wordt aan gewerkt.

Eindejaarspresentjes bezorgers

Hier is een voorstel voor en dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

Vergaderen in de school

De voorzitter/secretaris zal binnenkort het vergaderschema voor 2020 samenstellen en zij en bestuurslid Bianca gaan een afspraak maken met de directeur van de school om een en ander door te spreken.

W.V.T.T.K. en Rondvraag

 • De Gein3dorper van december 2019 verschijnt niet eerder. De kerstmarkt in Eben Haëzer moet dan op een andere manier aan de man gebracht worden.
 • Bestuurslid Mathieu wil graag een drukversie van de Gein3dorper ontvangen wanneer deze naar de drukker verzonden wordt.
 • In de Gein3dorper en op de website komt een vacature te staan voor penningmeester en algemeen bestuurslid. Tevens komt er een papieren versie voor de nieuwjaarsreceptie.
 • De AED in de Jacob Krüsestraat is op 31 augustus jl. gebruikt bij een ongeval op het Jan van der Neuthof. Er komen via Facebook vragen binnen over de aanschaf van nieuwe plakkers die nogal prijzig zijn. De voorzitter stelt dat we mogelijk via de vereniging geld kunnen inzamelen als de garantieperiode afloopt (over 4 jaar) om nieuwe plakkers en een nieuwe accu aan te
 • Bewoners die geen lid zijn van de vereniging en ons een bericht sturen, krijgen antwoord, net zoals leden antwoord krijgen.
 • De bezorging van de laatste Gein3dorper liep spaak doordat één bezorger geen e-mail had ontvangen (bleek in de box met spam te zijn beland). De distributeur (voorzitter/secretaris) zal iedereen ruim van te voren inlichten wanneer de Gein3dorper zal verschijnen en om een leesbevestiging vragen. Vervolgens wordt een e-mail verstuurd als de pakketjes Gein3dorpers klaarliggen.
 • In het Parool van 18-09-2019 stond een artikel over een restaurateur die in Gein3 woont.

Rondvraag

De woning naast die van bestuurslid  Mathieu is verkocht. Zodra er nieuwe bewoners zijn, licht hij de voorzitter in, die een welkomstpakketje zal overhandigen.

Burennetwerk: de voorzitter zal bestuurslid Bianca mailen of zij hier mee verder gaat.
Met vriendelijke groeten,

Astrid Roijen, voorzitter/secretaris

Bijeenkomsten Toekomstplan Gaasperplas

Het projectteam Gaasperplas organiseert 3 informatiebijeenkomsten over het Toekomstplan Gaasperplas. U bent van harte welkom!

Wat u kunt verwachten

Op de informatiebijeenkomsten kunt u met de leden van het projectteam en medewerkers van Groengebied Amstelland praten over het Toekomstplan Gaasperplas. Over het ontwerp, beheer en zelfbeheer, meedenken en meedoen en over de vervolgstappen. Deel uw mening, bespreek uw zorgen en stel uw vragen.

Datums en tijden

U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. De informatiebijeenkomsten zijn op:

Dinsdag 28 januari

 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Stadskantoor Zuidoost, Plaza 1ste verdieping, Anton de Komplein 150

Donderdag 30 januari

 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Buurthuis No Limit, Geldershoofd 80

Dinsdag 4 februari

 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Planetarium Meeting Center, Kromwijkdreef 11

Reageren op het plan

Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u een enquête invullen over het ontwerp voor de Gaasperplas. Deze enquête nemen we af om een beeld te krijgen hoe Amsterdammers over het ontwerp denken. De resultaten leggen we voor aan het bestuur van stadsdeel Zuidoost. U kunt deze enquête ook online invullen

Officiële zienswijze

Wilt u een officiële zienswijze indienen? Dat kan via het digitale formulier

Het projectteam reageert op alle zienswijzen in de nota van beantwoording. Inzenders krijgen bericht zodra de nota van beantwoording beschikbaar is.

Het bestuur van stadsdeel Zuidoost en de gemeenteraad betrekken de nota van beantwoording bij hun besluit over het Toekomstplan Gaasperplas.

Zie ook

Gebiedsborrel Gaasperdam, Driemond op 7 februari

Komt u ook naar de gebiedsborrel van Gaasperdam, Driemond? Tijdens de feestelijke borrel is er volop ruimte om bij te praten, nieuwe plannen en afspraken te maken voor 2020. Tanja Jadnanansing bestuurder van stadsdeel Zuidoost is er ook.

 • Datum: vrijdag 7 februari
 • Tijd: 19.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.
 • Locatie: Planetarium, Kromwijkdreef 11

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Narisha Moenna en mail naar n.moenna@amsterdam.nl  of bel naar 06 3808 0231.gaasperplaskaart

Nieuwsbrief Bewonersplatform Gein – januari 2020

➢ Het cameratoezicht in winkelcentrum Gein is gestopt tot veler verontrusting. Voor publiekcameratoezicht is het een politieke discussie die hieraan ten grondslag ligt.
➢ Er is wat geld over van de subsidie die is verkregen voor de kerstmarkt in Eben Haëzer. Dit geld is gedoneerd aan de viering van 05-05-2020 van de vereniging Gein3Dorp. De kerstmarkt was succesvol. Er komt een evaluatie met Eben Haëzer.
➢ De Echo is gestopt. Het Stadsdeel communiceert via haar eigen krant en via Bijlmer en Meer. Deze laatstgenoemde krant wordt nu bezorgd in het pakket reclamefolders en is tevens verkrijgbaar bij buurthuizen en bibliotheken. Bijlmer en Meer gaat i.v.m. het stoppen van de Echo tweemaal per maand verschijnen (nu nog eenmaal per maand) Men kan zich voor informatie van het stadsdeel aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente; https:// http://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief
➢ Wij onderzoeken of wij een website kunnen bouwen voor het bewonersplatform Gein. Wordt vervolgd.
➢ Wij onderzoeken tevens of het zinvol is om kastjes te plaatsen in Gein waar men overtollige spullen in kan stoppen (eten) voor minderbedeelden. Dit naar het voorbeeld in Floradorp in Amsterdam Noord. De kastjes moeten in een tuin worden geplaatst, de bewoner is dan tevens de beheerder en controleert de producten in de kastjes op houdbaarheidsdatum. Het Parool heeft hierover een artikel gepubliceerd: https://www.parool.nl/es-baa4634a
➢ POZO De samenwerking tussen de gemeente en POZO is beëindigd. Het contract liep af op 01-01-2020. De gemeente gaat nu verder met Swazoom en VENZO. Het platform is niet blij met deze gang van zaken en treedt in contact met de verantwoordelijk ambtenaar van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel.
➢ Gebiedsplannen. Er wordt onderzocht wat er met winkelcentrum Gein moet gebeuren. Het winkelcentrum heeft namelijk prioriteit.
➢ In de wethouderbuurt in Gein 4 wordt momenteel regelmatig een poging tot inbraak gedaan.

➢ Onlangs zijn in de buurt van de speelplaats in de Wethouder Driessenstraat vaten met stoffen gevonden. Deze zijn inmiddels verwijderd voor onderzoek.
➢ Destijds zijn kliko’s geleverd voor inzameling van oud papier in de wethouderbuurt. Nu wil men nog een kliko voor GFT inzameling. De kliko’s vormen een opstapje voor inbrekers. Is een ondergrondse GFT inzameling geen optie?
➢ Mensen in rode jas op de fiets zijn straatcoaches. Zij zijn verbonden aan de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam: https://www.aanpakoverlast.nl
➢ 16-01-2020 vond het WOG (Wijkoverleg Gaasperdam) plaats om 19:30 uur in buurthuis Gein. Men gaat inventariseren of het WOG opnieuw leven ingeblazen kan worden.
➢ Erfpacht. De gemeente bepaalt welke notaris u moet kiezen voor de eeuwigdurende afkoop of de eeuwigdurende vastlegging van de canon inzake de erfpacht kwestie. Is dit niet in strijd met de vrije notariskosten? Het platform gaat dit uitzoeken. Wordt vervolgd.
➢ Sinds 01-01-2020 kan geen subsidie meer aangevraagd worden inzake vergroenjebuurt. Er komt iets anders voor in de plaats; wordt vervolgd.

Astrid Roijen
Voorzitter Bewonersplatform Gein bewonersplatformgein@gmail.com

 

Lid worden van de Bewonersraad Venzo?

Beste bewoners,  Goed nieuws!

Venzo (ondersteuning vrijwilligersactiviteiten in Zuidoost) krijgt een bewonersraad! Wij geloven dat de bewoner van Zuidoost centraal staat in onze organisatie en willen daarom dat die ook meedenkt over ons beleid.

Ons streven is dat de raad vanaf medio 2020 Venzo informeert en adviseert. Deze bewonersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Venzo over vrijwillige en maatschappelijke inzet. Met de raad willen we nog beter aansluiten op de wensen van de bewoners van Zuidoost.

Zet jij je graag in voor dit Zuidoost, denk je graag mee over maatschappelijke inzet en maak je graag deel uit van ons leuke en gedreven team? Reageer dan snel op onze vacature https://venzo.co.nl/vacatures/bewonersraad-venzo/!

Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 30 januari 2020.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, let us know.

Met vriendelijke groet,

Marco Barsoum    m.barsoum@venzo.co.nl

Organisatieadviseur (ma t/m do)

Venzo

Bijlmerdreef 95-97

1102 BP Amsterdam

+31 (0)20-760 11 70

+31 (0)6-24778608

www.venzo.co.nl

www.facebook.com/newsvenzo

 

 

Commissie Woonomgeving zoekt versterking, helpt u mee?

De Commissie Woonomgeving wil in 2020 een aantal projecten uitvoeren. Prioriteit zal worden gegeven aan de plannen van de herinrichting van het park Gaasperplas. Op dinsdag 28 januari is er gelegenheid de plannen in te zien. Het plan ligt dan ter inzage in het Stadsloket. Zoals u hebt kunnen lezen in de Gein3dorper is de vereniging al bezig het plan te bestuderen. De vereniging zal een advies aan het Bestuur sturen. Bekijk het plan op http://www.amsterdam.nl/gaasperplas

Daarnaast wil de Commissie meer aandacht schenken aan verkeer en verkeersveiligheid. Dit sluit aan bij een project van de Politie. Die proberen de situatie te verbeteren rond het halen en brengen van kinderen van de school. Andere verkeersprojecten zijn actie ‘Wij gaan weer naar school’ na de grote vakantie en bij de verkeerslessen op de school.

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de actie Nederland Schoon. Veel mensen hebben meegedaan aan die actie. Dit willen we op 21 maart 2020 herhalen en uitbreiden naar een tweede actie in september. Zet u deze data in uw agenda?
Het Stadsdeel is weer bereid om ons te ondersteunen door het beschikbaar stellen van materialen en halen het ingezamelde afval op.

De Commissie bestaat uit drie leden. Dat is los van het groepje dat al bezig is met de Gaasperplas en het park. De commissie wil u daarom uitnodigen om ons te ondersteunen. Wij zoeken enthousiaste buren die mee willen doen met het organiseren van de omschreven projecten.

Aanmelden kan via:  bestuur@gein3dorp.nl

 

Vanmiddag Nieuwjaarsbijeenkomst!

Komt u vanmiddag ook naar de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging Gein3dorp? Leuk om elkaar als buurtgenoten te ontmoeten. Ook informatief want dit wordt een bijzonder jaar: de 4 en 5 mei-viering ter gedachtenis aan de verzetsstrijders, waarnaar de straten van Gein 3 zijn genoemd.

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt vandaag gehouden van 14:30 tot 17:00 uur in de basisschool Het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80.

Tot straks!

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Stadsdeel

Nieuwjaarsbijeenkomst stadsdeel Zuidoost op 7 februari

 

Stadsdeel Zuidoost wenst alle inwoners, organisaties, ondernemingen en anderen die zich betrokken voelen bij Zuidoost een voorspoedig en gezond 2020! Vanuit de vier gebieden binnen Zuidoost (Bijlmer Centrum/Oost/West en Gaasperdam/Driemond) zijn er weer nieuwjaarsrecepties. U bent van harte welkom! 

Gaasperdam en Driemond

Vrijdag 07 februari

Brandweerkazarne, Remmerdenplein 100

19.00 – 21.00 (inloop 18.30)

 

 

Zullen we schuifelen?

Moderne dans voor iedereen van 60 tot 100 jaar gaat weer van start!

Dance Connects Community organiseert net als in voorgaande jaren wekelijkse moderne danslessen voor iedereen van 60 jaar en ouder. Wie het leuk lijkt om via moderne dans zijn of haar creativiteit te uiten, lichaam en geest te versterken en daarbij graag buurtgenoten ontmoet, is vanaf maandag 20 januari welkom bij Buurthuis Holendrecht op het Holendrechtplein, bij woonzorgcentrum Eben Haëzer op Wisseloord en bij cultureel centrum NoLimit op Geldershoofd.

Moderne dans bij Dance Connects is dans, lekker swingende muziek, actief bezig zijn en bovendien je creativiteit en fantasie aanspreken. Met of zonder ervaring, met of zonder fysieke beperking, iedereen kan meedoen. De moderne danslessen worden gegeven door professionele en enthousiaste dansdocenten met een groot hart en oog voor persoonlijke mogelijkheden. Ook worden er regelmatig professionele muzikanten uitgenodigd om live te komen spelen tijdens de dansles.
Dance Connects Community wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Amsterdam en biedt lessen voor 60+, 40+, speciale Slow Flow lessen, waaraan je zowel staand als zittend mee kan doen, en CLUB DANS, dansavonden voor jong en oud.
Met Stadspas krijg je korting en de lessen zijn gratis voor mensen die op of onder bijstandsniveau leven. Met Stadspas groene stip kun je gratis meedoen dankzij het Seniorensportfonds.

Moderne Dans 60-100+ 
Elke maandag van 10.00 – 11.30 uur
Buurthuis Holendrecht
Holendrechtplein 38
1106 LP Amsterdam

Moderne Dans 60-100+ / Slow Flow
Elke dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
Eben Haëzer
Wisseloord 219
1106 MB Amsterdam

Moderne Dans 60-100+
Elke donderdag van 10.00 – 11.30 uur
NoLimit
Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam

 

 

 

Baggernieuws

Watergangen recreatiegebied Gaasperzoom worden gebaggerd

Om de waterdiepte en waterkwaliteit op peil te houden is het nodig om de watergangen in het recreatiegebied Gaasperzoom nabij de wijken Gein 3 en Gein 4 te baggeren. In de eerste week van januari starten hiervoor de eerste werkzaamheden.

Er kan alleen in de wintermaanden worden gebaggerd. Daarom worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase loopt van december 2019-januari 2020 en de tweede fase in de winter 2020-2021.

Waterkwaliteit
Door de jaren heen hebben bladen en ander plantaardig materiaal gezorgd voor een laag bagger op de bodem van de watergangen. Hierdoor worden de watergangen steeds minder diep en steeds voedselrijker. Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Daarom laat beheerder Groengebied Amstelland eens in de 20 à 30 jaar de bagger van de bodem verwijderen.

Afrastering terrein
In de eerste fase wordt de bagger in een dunne laag langs de watergangen gedeponeerd. Om te voorkomen dat mensen, honden en vee door de bagger gaan lopen wordt het terrein met een afrastering afgezet. Langs de watergangen kan de bagger indrogen. Na ongeveer een half jaar wordt de bagger door de bovenlaag van het maaiveld gefreesd en kunnen de terreinen worden afgewerkt en ingezaaid.

Ontvangstdepots

In de tweede fase ligt er naast de watergangen geen geschikt terrein om de bagger te kunnen neerleggen. Daarom worden er op een paar grasvelden in het gebied ontvangstdepots aangelegd. Hierin wordt de bagger verzameld zodat deze kan indrogen. Na ongeveer een jaar is de bagger droog genoeg om de depots te egaliseren en in te zaaien. Kort daarna kunnen de grasterrein weer in gebruik worden genomen.