Commissie Woonomgeving zoekt versterking, helpt u mee?

De Commissie Woonomgeving wil in 2020 een aantal projecten uitvoeren. Prioriteit zal worden gegeven aan de plannen van de herinrichting van het park Gaasperplas. Op dinsdag 28 januari is er gelegenheid de plannen in te zien. Het plan ligt dan ter inzage in het Stadsloket. Zoals u hebt kunnen lezen in de Gein3dorper is de vereniging al bezig het plan te bestuderen. De vereniging zal een advies aan het Bestuur sturen. Bekijk het plan op http://www.amsterdam.nl/gaasperplas

Daarnaast wil de Commissie meer aandacht schenken aan verkeer en verkeersveiligheid. Dit sluit aan bij een project van de Politie. Die proberen de situatie te verbeteren rond het halen en brengen van kinderen van de school. Andere verkeersprojecten zijn actie ‘Wij gaan weer naar school’ na de grote vakantie en bij de verkeerslessen op de school.

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de actie Nederland Schoon. Veel mensen hebben meegedaan aan die actie. Dit willen we op 21 maart 2020 herhalen en uitbreiden naar een tweede actie in september. Zet u deze data in uw agenda?
Het Stadsdeel is weer bereid om ons te ondersteunen door het beschikbaar stellen van materialen en halen het ingezamelde afval op.

De Commissie bestaat uit drie leden. Dat is los van het groepje dat al bezig is met de Gaasperplas en het park. De commissie wil u daarom uitnodigen om ons te ondersteunen. Wij zoeken enthousiaste buren die mee willen doen met het organiseren van de omschreven projecten.

Aanmelden kan via:  bestuur@gein3dorp.nl

 

%d bloggers liken dit: