Nieuwsbrief Bewonersplatform Gein – januari 2020

➢ Het cameratoezicht in winkelcentrum Gein is gestopt tot veler verontrusting. Voor publiekcameratoezicht is het een politieke discussie die hieraan ten grondslag ligt.
➢ Er is wat geld over van de subsidie die is verkregen voor de kerstmarkt in Eben Haëzer. Dit geld is gedoneerd aan de viering van 05-05-2020 van de vereniging Gein3Dorp. De kerstmarkt was succesvol. Er komt een evaluatie met Eben Haëzer.
➢ De Echo is gestopt. Het Stadsdeel communiceert via haar eigen krant en via Bijlmer en Meer. Deze laatstgenoemde krant wordt nu bezorgd in het pakket reclamefolders en is tevens verkrijgbaar bij buurthuizen en bibliotheken. Bijlmer en Meer gaat i.v.m. het stoppen van de Echo tweemaal per maand verschijnen (nu nog eenmaal per maand) Men kan zich voor informatie van het stadsdeel aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente; https:// http://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief
➢ Wij onderzoeken of wij een website kunnen bouwen voor het bewonersplatform Gein. Wordt vervolgd.
➢ Wij onderzoeken tevens of het zinvol is om kastjes te plaatsen in Gein waar men overtollige spullen in kan stoppen (eten) voor minderbedeelden. Dit naar het voorbeeld in Floradorp in Amsterdam Noord. De kastjes moeten in een tuin worden geplaatst, de bewoner is dan tevens de beheerder en controleert de producten in de kastjes op houdbaarheidsdatum. Het Parool heeft hierover een artikel gepubliceerd: https://www.parool.nl/es-baa4634a
➢ POZO De samenwerking tussen de gemeente en POZO is beëindigd. Het contract liep af op 01-01-2020. De gemeente gaat nu verder met Swazoom en VENZO. Het platform is niet blij met deze gang van zaken en treedt in contact met de verantwoordelijk ambtenaar van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel.
➢ Gebiedsplannen. Er wordt onderzocht wat er met winkelcentrum Gein moet gebeuren. Het winkelcentrum heeft namelijk prioriteit.
➢ In de wethouderbuurt in Gein 4 wordt momenteel regelmatig een poging tot inbraak gedaan.

➢ Onlangs zijn in de buurt van de speelplaats in de Wethouder Driessenstraat vaten met stoffen gevonden. Deze zijn inmiddels verwijderd voor onderzoek.
➢ Destijds zijn kliko’s geleverd voor inzameling van oud papier in de wethouderbuurt. Nu wil men nog een kliko voor GFT inzameling. De kliko’s vormen een opstapje voor inbrekers. Is een ondergrondse GFT inzameling geen optie?
➢ Mensen in rode jas op de fiets zijn straatcoaches. Zij zijn verbonden aan de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam: https://www.aanpakoverlast.nl
➢ 16-01-2020 vond het WOG (Wijkoverleg Gaasperdam) plaats om 19:30 uur in buurthuis Gein. Men gaat inventariseren of het WOG opnieuw leven ingeblazen kan worden.
➢ Erfpacht. De gemeente bepaalt welke notaris u moet kiezen voor de eeuwigdurende afkoop of de eeuwigdurende vastlegging van de canon inzake de erfpacht kwestie. Is dit niet in strijd met de vrije notariskosten? Het platform gaat dit uitzoeken. Wordt vervolgd.
➢ Sinds 01-01-2020 kan geen subsidie meer aangevraagd worden inzake vergroenjebuurt. Er komt iets anders voor in de plaats; wordt vervolgd.

Astrid Roijen
Voorzitter Bewonersplatform Gein bewonersplatformgein@gmail.com

 

%d bloggers liken dit: