Deze had u nog van ons tegoed!

Met enige vertraging hierbij de notulen van de Bestuursvergadering van oktober 2019, onze excuses voor de late plaatsing hiervan.

Beknopte notulen bestuursvergadering Ver Gein3Dorp

09-10-2019

 Mededelingen

 • De bestuursveranderingen (vertrek penningmeester en aanstellen a.i. penningmeester) zijn geregeld bij de Kamer van Koophandel
 • De voorzitter gaat bij ING bank regelen dat de penningmeester a.i. bij de gegevens kan.
 • Begin september is de voorzitter bij de notaris geweest om de akte te tekenen betreffende de statutenwijziging.
 • Dit jaar was het bestuur niet vertegenwoordigd tijdens Fijn in Gein. Volgend jaar willen wij dat weer wel. De datum moet dan wel ruim van te voren bekend zijn

Notulen 14-08-2019

De subsidie aanvraag voor 05-05-2020 zal besproken worden door Ad met Monique. Vóór 1 oktober moet deze aangevraagd worden.

De voorzitter zal de commissielijst aanpassen; deze is gedateerd.

De voorzitter is van mening dat er twee subcommissies van de commissie Woonomgeving kunnen komen, namelijk Veiligheid en Natuur/Groen/Milieu.

Actiepuntenlijst

De nieuwe website wordt nu snel besproken.

De voorzitter stuurt belangrijke e-mails en documenten door naar de website van het bestuur.

De Gaasperplasontwikkelingen worden besproken in de vergadering van 9 oktober a.s.

De brief aan de gemeente betreffende de onveilige verkeerssituatie Maria Snelplantsoen-Jan Schaeferpad zal in het voorjaar verstuurd worden.

Eén van de leden van de commissie Duurzaamheid heeft haar werkzaamheden gestopt vanwege tijdgebrek.

De kostenprognose van een extra jubileum uitgave van de Gein3dorper zijn aan het bestuur gestuurd.

Financiën

Wij maken volgend jaar winst. De penningmeester a.i. wil voorgenomen projecten bij de begroting van 2020 opnemen en zal hierover contact opnemen met de commissies.

De voorzitter/secretaris stuurt de oude ledenlijsten aan de penningmeester die zal kijken of er ontbrekende gegevens op de nieuwe ledenlijst uit gehaald kunnen worden.

BAV  Bestuurs Aansprakelijkheids Verzekering

Via Venzo en op internet gaan wij onderzoeken welke risico’s wij willen verzekeren.

Viering Bevrijdingsdag 05-05-2020

De penningmeester neemt contact op met de commissie Organiseren van Activiteiten over een activiteitenplan en de subsidie aanvraag.

Nieuwe website

Hier wordt aan gewerkt.

Eindejaarspresentjes bezorgers

Hier is een voorstel voor en dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

Vergaderen in de school

De voorzitter/secretaris zal binnenkort het vergaderschema voor 2020 samenstellen en zij en bestuurslid Bianca gaan een afspraak maken met de directeur van de school om een en ander door te spreken.

W.V.T.T.K. en Rondvraag

 • De Gein3dorper van december 2019 verschijnt niet eerder. De kerstmarkt in Eben Haëzer moet dan op een andere manier aan de man gebracht worden.
 • Bestuurslid Mathieu wil graag een drukversie van de Gein3dorper ontvangen wanneer deze naar de drukker verzonden wordt.
 • In de Gein3dorper en op de website komt een vacature te staan voor penningmeester en algemeen bestuurslid. Tevens komt er een papieren versie voor de nieuwjaarsreceptie.
 • De AED in de Jacob Krüsestraat is op 31 augustus jl. gebruikt bij een ongeval op het Jan van der Neuthof. Er komen via Facebook vragen binnen over de aanschaf van nieuwe plakkers die nogal prijzig zijn. De voorzitter stelt dat we mogelijk via de vereniging geld kunnen inzamelen als de garantieperiode afloopt (over 4 jaar) om nieuwe plakkers en een nieuwe accu aan te
 • Bewoners die geen lid zijn van de vereniging en ons een bericht sturen, krijgen antwoord, net zoals leden antwoord krijgen.
 • De bezorging van de laatste Gein3dorper liep spaak doordat één bezorger geen e-mail had ontvangen (bleek in de box met spam te zijn beland). De distributeur (voorzitter/secretaris) zal iedereen ruim van te voren inlichten wanneer de Gein3dorper zal verschijnen en om een leesbevestiging vragen. Vervolgens wordt een e-mail verstuurd als de pakketjes Gein3dorpers klaarliggen.
 • In het Parool van 18-09-2019 stond een artikel over een restaurateur die in Gein3 woont.

Rondvraag

De woning naast die van bestuurslid  Mathieu is verkocht. Zodra er nieuwe bewoners zijn, licht hij de voorzitter in, die een welkomstpakketje zal overhandigen.

Burennetwerk: de voorzitter zal bestuurslid Bianca mailen of zij hier mee verder gaat.
Met vriendelijke groeten,

Astrid Roijen, voorzitter/secretaris

%d bloggers liken dit: