Commissie Woonomgeving

De Commissie Woonomgeving zal in 2020 een aantal projecten uitvoeren. Prioriteit heeft de herinrichting van het park Gaaspeplas. Op dinsdag 28 januari was er gelegenheid de plannen in te zien in het Stadsloket. Zoals u hebt kunnen lezen in de Gein3dorper is de vereniging al bezig de plannen te bestuderen. De vereniging zal een advies aan het Bestuur sturen.

Daarnaast wil de Commissie meer aandacht schenken aan verkeer en verkeersveiligheid. Dit sluit aan bij een project van de Politie. Die probeert de situatie te verbeteren rond het halen en brengen van kinderen bij de school. Andere verkeersprojecten zijn actie “Wij gaan weer naar school” na de grote vakantie en bij de verkeerslessen op de school.

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de actie Nederland schoon. Veel bewoners hebben meegedaan aan die actie. Dit willen we op 21 maart 2020 herhalen en uitbreiden naar een tweede actie in september. Het Stadsdeel is weer bereid om ons te ondersteunen door het beschikbaar stellen van materialen en ophalen het ingezamelde afval op.

De Commissie bestaat uit 3 leden, los van het groepje dat al bezig is met het Gaasperplaspark. De commissie wil u daarom uitnodigen om ons te ondersteunen. Wij zoeken enthousiaste buren die mee willen doen met het organiseren van de omschreven projecten.

Je kunt je aanmelden op bestuur@gein3dorp.nl

 

 

%d bloggers liken dit: