Beknopte versie Notulen bestuursvergadering
Datum: 29-01-2020

Mededelingen

  • Een aantal bestuursleden hebben de bijeenkomst bijgewoond over de toekomst van de Gaasperplas in het Stadsdeelkantoor.
  • Mogelijk wordt het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam) nieuw leven ingeblazen.
  • De voorzitter/secretaris is bezig om een vergaderschema voor het bestuur te maken.
  • Het bestuur heeft een scholing voor de redactieleden van de Gein3dorper goedgekeurd.

Festiviteiten 05-05-2020

De commissie PR +Voorlichting en Activiteiten wacht op toekenning van de subsidie door het Mondriaanfonds en het 4 en 5 mei comité. Het bestuur is de opdrachtgever van deze festiviteiten en gaat ermee akkoord dat een bedrag van € 1000,00 beschikbaar gesteld wordt. De commissaris van de koning in Noord Holland is uitgenodigd, evenals Tanja Jadnanansing, de stadsdeelvoorzitter. De hoofdredacteuren van de dagbladen Trouw en Het Parool komen eveneens naar Gein3Dorp op 5 mei.

Het doel van de 5 mei viering is vieren en herdenken. Er komt een boek met achtergrondinformatie over de naamgevers van onze straten. De muziek wordt o.a. verzorgd door Rudolf van der Duin en Elvira Jungschlager en Muziek op Maat. Voor de brunch krijgen, naast de familieleden van de naamgevers van onze straten, diverse mensen uit Gein 3 een uitnodiging. Voor de afbouw en schoonmaak worden vrijwilligers ingezet.

Actiepunten van het bestuur

Ad Grool heeft een nieuwe ledenlijst gemaakt. De nieuwe website draait proef. Er komen nieuwe e-mailadressen voor het bestuur.

Ad Grool stopt in april als interim-penningmeester.

 
Financiën

Ad stuurt het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 naar de kascommissie.

 
Huishoudelijk Reglement

Dit onderwerp verschuiven wij naar de volgende vergadering.

 
Toekomst Gaasperplas

Het bestuur komt met een visie op dit plan. De commissie Woonomgeving is uitgebreid en zet deze visie op schrift. Na goedkeuring door het bestuur kan deze visie vóór 18-02-2020 verstuurd worden.

 
Jaarvergadering  Gein3dorp van 8 april as.

Algemeen bestuurslid Mathieu Brancart en voorzitter/secretaris Astrid Roijen treden af en zijn beiden herkiesbaar.

Opzetten van een burennetwerk. Dit onderwerp zal in de volgende vergadering besproken worden.

Astrid Roijen
Voorzitter/secretaris

 

logo gein 3

%d bloggers liken dit: