Toekomstplan Gaasperplas, inspraak mogelijk op 2 september as.

Beste Gein3 bewoners,

Graag willen wij u erop attent maken dat op woensdag 2 september de Raadscommissie Wonen en Bouwen het concept Toekomstplan Gaasperplas bespreekt. Heeft u behoefte om uw stem te laten horen? U kunt tijdens deze openbare vergadering inspreken.

Informatie hierover, onder meer over hoe u kunt inspreken, kunt u vinden op de website:  https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/nieuws-gaaspplas/raadscommissievergadering-toekomst/

gaasperplas@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/gaasperplas

%d bloggers liken dit: