Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge Dijk beschermd groengebied

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld. Daarin worden voor het eerst 32 grotere landschappen aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Gebieden waar we zuinig op moeten zijn en die behouden blijven. Dat is in de verordening vertaald naar regels in de Omgevingsverordening. Zo mag er in die landschappen niet worden gebouwd.

Het hele Gaasperplasgebied, de Gaasperzoom en De Hoge Dijk zijn nu aangeduid als beschermd natuurgebied. Gein 3 wordt hiermee blijvend voor de helft omsloten door een beschermd natuurgebied: aan de rechterkant de Gaasperzoom en ten noorden van de Valburgdreef de zuidkant van de Gaasperplas.

De vraag is vervolgens welke consequenties dit zal hebben voor de realisatie van het gemeenteplan om het Gaasperplasgebied opnieuw in te richten. 

Baggerwerk Gaasperzoom

In november en december worden de baggerwerkzaamheden in de waterlopen rond Gein 3 en Gein 4 hervat en afgerond. In deze tweede fase ligt er naast de watergangen geen geschikt terrein om de bagger te kunnen neerleggen. Daarom worden er op een paar grasvelden in de Gaasperzoom ontvangstdepots aangelegd. Hierin wordt de bagger verzameld zodat deze kan indrogen. Na ongeveer een jaar is de bagger droog genoeg om de depots te egaliseren en in te zaaien. Kort daarna kunnen de grasterreinen weer in gebruik worden genomen. Dit betekent dat omwonenden (wijken Gein 3 en Gein 4), recreanten en met name ook honden(bezitters) geen gebruik kunnen maken van deze velden voor lange tijd. Het terrein wordt afgezet.

Het baggeren is nodig omdat door bladeren de waterlopen minder diep worden en voedselrijker, waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. Daarom wordt eens in de 20 tot 30 jaar gebaggerd.

Workshop 1e hulp voor iedereen!

Ben jij er bij op 17 oktober 2020 van 10:00 tot 15:00 in het ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost?

De 1e hulp leert zich in te zetten voor het bieden van hulp bij ongevallen en leert adequaat te reageren en in te spelen op situaties die zich kunnen voordoen. Na afloop van deze workshop heb je in ieder geval kennis over/ weet je hoe te handelen bij:

 • De vijf belangrijke punten van EHBO
 • Verslikking
 • Stoornissen in de ademhaling, hersenen en bloedsomloop  
 • Shock
 • Reanimatie en AED gebruik                
 • Buik-rug-draai
 • Kleine en grote wonden
 • Brandwonden
 • Verband en hulpmiddelen                  
 • Onderkoeling
 • Stabiele zijligging

Wellicht is deze workshop iets voor jouw of voor iemand uit jouw omgeving. Er zijn nog 16 van de 20 plaatsen beschikbaar! Kijk voor meer informatie over deze workshop, de kosten en de aanmeldingsmogelijkheden op https://burgeracademie.nu/product/1e-hulp-oktober-2020/.