Baggerwerk Gaasperzoom

In november en december worden de baggerwerkzaamheden in de waterlopen rond Gein 3 en Gein 4 hervat en afgerond. In deze tweede fase ligt er naast de watergangen geen geschikt terrein om de bagger te kunnen neerleggen. Daarom worden er op een paar grasvelden in de Gaasperzoom ontvangstdepots aangelegd. Hierin wordt de bagger verzameld zodat deze kan indrogen. Na ongeveer een jaar is de bagger droog genoeg om de depots te egaliseren en in te zaaien. Kort daarna kunnen de grasterreinen weer in gebruik worden genomen. Dit betekent dat omwonenden (wijken Gein 3 en Gein 4), recreanten en met name ook honden(bezitters) geen gebruik kunnen maken van deze velden voor lange tijd. Het terrein wordt afgezet.

Het baggeren is nodig omdat door bladeren de waterlopen minder diep worden en voedselrijker, waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. Daarom wordt eens in de 20 tot 30 jaar gebaggerd.

%d bloggers liken dit: