Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge Dijk beschermd groengebied

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld. Daarin worden voor het eerst 32 grotere landschappen aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Gebieden waar we zuinig op moeten zijn en die behouden blijven. Dat is in de verordening vertaald naar regels in de Omgevingsverordening. Zo mag er in die landschappen niet worden gebouwd.

Het hele Gaasperplasgebied, de Gaasperzoom en De Hoge Dijk zijn nu aangeduid als beschermd natuurgebied. Gein 3 wordt hiermee blijvend voor de helft omsloten door een beschermd natuurgebied: aan de rechterkant de Gaasperzoom en ten noorden van de Valburgdreef de zuidkant van de Gaasperplas.

De vraag is vervolgens welke consequenties dit zal hebben voor de realisatie van het gemeenteplan om het Gaasperplasgebied opnieuw in te richten. 

%d bloggers liken dit: