Petitie Geen zorginstelling in Langerlust maar horeca

Het college van B&W heeft besloten dat Boerderij Langerlust een geschikte zorglocatie is. Ondanks een negatief advies van de stadsdeelcommissie en andere ideeën van het dagelijks bestuur. Omwonenden zouden hier ook bij betrokken moeten worden en hun mening kenbaar kunnen maken.

Twee inwoners van Gein 3 zijn een petitie begonnen:

Wij

Bewoners uit de wijk Gein (en omstreken) en overige belanghebbenden.

constateren

  • Er zijn passendere locaties te vinden in Amsterdam voor een zorginstelling voor de bedoelde groep mensen, bijvoorbeeld rondom het AMC.
  • Langerlust is geschikter voor een horecabestemming in dit gebied. 
  • Zeker gezien de toekomstplannen van het park op redelijk korte termijn.
  • De plannen zijn om horeca weer te integreren in het park, onder andere door de nieuwbouw aan de westkant.
  • Nieuwbouw in een onbebouwd stuk park, waarom niet bestaande locatie gebruiken?

en verzoeken

Hierbij een dringend verzoek aan het college van B&W om het besluit om een zorglocatie van Langerlust te maken te herzien en er weer een horecabestemming van te maken.

Klik op deze link en dan verschijnt de petitie .

https://petities.nl/petitions/geen-zorginstelling-in-langerlust-maar-horeca?locale=nl

Vaccinatie 65+

Vanaf 25 januari zullen thuiswonende, mobiele mensen per leeftijdscategorie in Amsterdam worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Om mensen zo goed mogelijk te informeren over de procedure heeft de GGD een flyer ontwikkeld.

De webpagina met de meest actuele informatie is klaar: https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/vaccineren-ouderen/

Rioleringsprobleem?

Waar kan ik wateroverlast en stankoverlast van de riolering melden?

Voor wateroverlast en stankoverlast door verstopte riolering buitenshuis en overstromende straatkolken kunt u 24 uur per dag de storingsdienst van Waternet bellen: 0900-9394. Waternet is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de huisaansluitingen buiten de erfgrens.

SOS Water Thuis

Wanneer u een verstopping of andere wateroverlast binnenshuis of op eigen terrein hebt, kan Waternet er voor zorgen dat een loodgieter contact met u opneemt. Dit geldt bijvoorbeeld als één wasbak of een enkel toilet niet doorloopt en bij wateroverlast veroorzaakt door een gesprongen waterleiding of een niet-werkende cv-ketel. SOS Water Thuis is bedoeld voor huiseigenaren in Amsterdam en is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-9394.

Meer informatie

Meer informatie over onderhoud en storingen vindt u op waternet.nl.

Waarschuwing

GGD vaccineert géén ouderen aan huis

De GGD ontvangt berichten dat ouderen in onze regio worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.

Mobiele ouderen bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie van GGD Amsterdam in de RAI. Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.

Huisartsen

De GGD heeft de huisartsen in de regio inmiddels op de hoogte gesteld om extra alert te zijn op deze praktijken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke nummer 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur), of neem contact op met GGD Amsterdam.

Amsterdam 2050

Er staan ingrijpende veranderingen op stapel. In 2022 wordt de nieuwe landelijke Omgevingswet van kracht. Elke gemeente en provincie moet daartoe toekomstplannen maken. De gemeente Amsterdam heeft dat plan net klaar: de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, te vinden op: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/961463/ontwerp-omgevingsvisie_amsterdam_2050_2.pdf

Daarin geeft de gemeente aan hoe invulling zal worden gegeven aan klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame en (circulaire) economische groei, en ontwikkeling van de stad en van het landelijk gebied.

Tot 3 maart kunnen bewoners en organisaties hun mening over de Omgevingsvisie Amsterdam indienen.

Wat betekent het plan voor Gein 3? Dat blijkt uit de tekening. Aan de zuidzijde van de Gaasperplas staan woonblokken ingevuld (gemengde stadsbuurt ofwel koop en (sociale) huur) en bij de Metro-stations Gein en Reigersbos hoogbouw. Bij de Gaasperplas staan zoekgebieden voor zonneweiden aangegeven en ook een reservegebied voor een windmolen achter boerderij Langerlust bij de Gaasp. Achter Waternet langs wordt een fietspad aangelegd van de Valburgdreef naar de brug bij Driemond. Verder wil de gemeente van het Gaasperpark een stadspark maken voor veel bezoekers met extra zwemwater en recreatie.

Wat vind je als bewoner van Gein 3 van deze plannen? Stuur jouw mening voor 3 maart naar: Directeur Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. De vereniging Gein3Dorp zal haar zienswijze indienen en opnemen in de lente-editie van de Gein3Dorper.

Gratis online cursussen

15 feb: Online-bijeenkomst ‘Opgroeien met zorg en ziekte in het gezin’:
Is er bij u thuis iemand langdurig ziek? Heeft één van de kinderen een beperking. Of is er sprake van een psychische ziekte of verslaving? Wat doet dat met de kinderen in het gezin? Markant organiseert deze bijeenkomst voor ouders in samenwerking met het Ouder- en Kindteam. U krijgt informatie en tips om goed met uw kinderen in contact te blijven.

Datum: 15 februari | 10.00-11.30 uur | via Zoom op computer, laptop of smartphone. Na aanmelding ontvangt u een instructie. Deelname is gratis. Aanmelden bij Markant, centrum voor mantelzorg 020-886 88 00 / info@markant.org. 
Meer informatie  

FB-link: https://www.facebook.com/events/416588163102834

22 feb: Online-cursus ‘De zorg de baas’ voor mantelzorgers
Vijf inspirerende bijeenkomsten. U leert hoe en bij wie u om steun kunt vragen. U krijgt tips om de zorg zo te regelen dat u meer energie overhoudt en weer toekomt aan uzelf. Deelname is gratis. 

Data: 22 februari t/m 22 maart | 14.00-15.30 uur | via Zoom op computer, laptop of smartphone. Na aanmelding ontvangt u een instructie. Deelname is gratis. 
Aanmelden bij Markant, centrum voor mantelzorg 020-886 88 00 / info@markant.org. 
Meer informatie
FB-link: https://www.facebook.com/events/1496940967179080

Gemeente stopt met apart inzamelen plastic

Vanaf 1 januari 2021 scheidt de gemeente al het plastic afval bij de afvalverwerker. Daar haalt een scheidingsinstallatie het plastic en de drinkpakken uit het restafval. Dat is makkelijker voor bewoners en zorgt uiteindelijk voor meer bruikbaar plastic. De gemeente haalt daarom buurt voor buurt de containers voor plastic afval weg. Tot die tijd kunt u deze containers blijven gebruiken.

De gemeente maakt de stad buurt voor buurt klaar voor deze verandering. Staat de plasticcontainer in uw buurt er nog? Dan gooit u uw plastic afval gewoon weg zoals u gewend bent. Als de plasticcontainer weg is, kan het plastic bij het restafval. Het plastic dat u nu nog in de plasticcontainer doet, gaat ook al naar de scheidingsinstallatie. Net zoals het restafval.

Meer containers voor glas, papier en restafval
De bovengrondse plasticcontainers gaan helemaal weg. Dat zijn de grote oranje containers op straat. Van de ondergrondse plasticcontainers maakt de gemeente containers voor restafval, papier/karton of glas. Welke container er komt, hangt af van wat de buurt nodig heeft.

In januari 2021 wordt begonnen in een aantal buurten in het Centrum. U krijgt een brief als de containers in uw buurt bijna weggaan. Naar verwachting zijn alle plasticcontainers begin 2022 weg.

Machinaal scheiden

De afgelopen jaren hebben veel Amsterdammers hun plastic afval gescheiden weggegooid. Daar werden veel nieuwe dingen van gemaakt. Zoals flessen voor shampoo en afwasmiddel. Sinds 2017 haalt de scheidingsinstallatie ook plastic uit het restafval. Inmiddels werkt die installatie zo goed dat hij meer plastic uit het afval haalt dan de Amsterdammers. U kunt daarom uiteindelijk stoppen met het scheiden van plastic afval.

Alleen bruikbaar plastic

De scheidingsinstallatie haalt ook nog eens precies dát plastic uit het restafval dat bruikbaar is voor nieuwe producten. Bij het plastic van Amsterdammers zaten vaak ook spullen die daar niet in horen. Zoals chipszakken en koffiecups. Maar ook plastic speelgoed en etensresten. Daardoor werd soms een hele lading afgekeurd. Dat is zonde, want daar zat ook plastic in dat nog wél gebruikt kon worden.

Glas, papier en textiel nog wel scheiden

Voor elk soort afval wordt gekozen voor de manier van scheiden waarbij dat afval zo goed mogelijk opnieuw gebruikt kan worden. Voor plastic en drinkpakken is dat via de scheidingsinstallatie. Voor glas, papier/karton en textiel is dat als u het zelf scheidt. Voor papier/karton en textiel is het namelijk belangrijk dat dat droog en schoon is. Dat is het niet als het tussen het restafval zit. Het is daarom belangrijk dat u uw glaspapier/karton en textiel zelf blijft scheiden.

Online Moderne Dans 60+

Vanaf 18 januari geeft Dance Connects Community elke maandag, woensdag en zaterdag online les Moderne Dans 60+. Deze lessen zijn te volgen via Zoom. Het is een dansles vol enthousiasme, inspiratie en vrijheid. En zolang de lockdown duurt, kun je met de online les toch in beweging blijven. 

Je verbetert met dansen je conditie, je werkt aan een betere lichaamshouding en spieren en botten worden sterker. Ook krijg je zelfvertrouwen, je verlegt je grenzen, je verbetert je humeur en je ontmoet leuke mensen (juist online in deze tijd heel belangrijk!) en je maakt zo een positieve connectie met de buitenwereld.

Moderne Dans 60+ Online
Maandag 18.00 – 19.00 uur
Woensdag 17.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Reserveren van de lessen doe je op www.danceconnects.nl. Kosten van de lessen zijn afhankelijk van jouw situatie. De activiteiten van Dance Connects Community worden mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam, Seniorensportfonds, Stadspas, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSBfonds en Fonds voor sociale initiatieven. 

Nieuwjaarsbijeenkomst Gein3 op 10 januari

Maarten Vlijmincx, kandidaat voorzitter Vereniging Gein3dorp, wenste op zondagmiddag 10 januari via een digitale stream de Gein3dorpbewoners álle goeds toe voor het nieuwe jaar. Vanwege de huidige omstandigheden was een gebruikelijke nieuwjaarsreceptie helaas niet mogelijk. Wel kon in de school een digitale Bingo gehouden worden. Zo was er toch contact met elkaar, want meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Samen plezier maken en aandacht voor elkaar hebben vergroot onze saamhorigheid en zelfredzaamheid.

De Bingo werd op vermakelijke manier gepresenteerd door het duo Monique Verkerk en Floor de Boer. Andres Reyes Rios, kandidaat bestuurslid, zat achter de knoppen van de laptop voor de chatfunctie en controle van de genoemde Bingocijfers. De adverteerders in de Gein3dorper hadden bijzonder mooie prijzen ter beschikking gesteld. Het eerste straatje werd vlot gewonnen door Gerie, die blij was met haar geurstokjes van Platja.

Bij de prijs voor het hele blad riepen zeven mensen tegelijkertijd Bingo. Dat werd loten voor de bon om gratis een maand te sporten bij sportcentrum Pleizier. Er was een vervangende prijs voor de anderen, bijvoorbeeld een stoere klustang van Sybrands of een mooie portemonnee van de Wereldwinkel Abcoude. De tweede ronde was het spannendst, daar was eén gelukkige Gein3 bewoner die Bingo kon roepen en Cor Cordes won daarmee de Jumbo-bon.

Veel dank aan de sponsoren. Veel dank aan de bewoners die meespeelden. Volgens Andres was de middag voor herhaling vatbaar, zo stelde hij bij de afsluiting. Heeft u ideeën om elkaar te ontmoeten in deze anders-dan-andere tijden? Laat het weten, mail het naar secretariaat@gein3dorp.nl

De Nieuwjaarstoespraak van Maarten Vlijmincx is hieronder terug te lezen. We hopen u in het nieuwe jaar spoedig te ontmoeten. Dan graag met het voltallige bestuur, daarvoor wensen we Ad Grool veel beterschap toe.

Spontaan afscheid

Deze dinsdagavond 5 januari vond er een bijzondere buurtgebeurtenis plaats in Gein 3. Op het pleintje van het Hendrik Godfroidhof kwamen wel 50 buurtbewoners bijeen om in een grote kring met lantaarntjes, kaarsen en een glas wijn te proosten op Gerritje Nuisker, die op dat moment elders werd gecremeerd.

Gerritje was een prominent persoon in Gein 3, maar wilde beslist geen openbare begrafenis of een georganiseerd afscheid van de buurt. In de afgelopen zomer vierde Gerritje op hetzelfde pleintje haar verjaardag met haar buurtgenoten. Voor die gelegenheid had zij een ijscokar ingehuurd om onbeperkt ijs te eten. Dat laatste lukte prima; het was een bijzonder warme middag.

Geen officieel afscheid, maar wel een spontaan afscheid en herdenken van buurtbewoners. Dat zou Gerritje prachtig hebben gevonden. Het zegt ook alles over de buurt, de betrokkenheid en saamhorigheid. Gein3 is een bijzonder stadsdorp, en dat is het!

Herinnering: Nieuwjaarsbingo!

Komende zondag 10 januari 2021 vanaf 15:00 uur vindt de digitale versie van de Gein3 Nieuwjaarsreceptie plaats. We spelen dan digitale Bingo voor jong en oud. Er zijn mooie prijzen te winnen. De bingokaarten hiervoor vindt u in de winter-editie van de Gein3Dorper.​

Meedoen? Meldt u zich dan direct aan (kan tot 5 januari).
Geef uw aanmelding door via: secretariaat@gein3dorp.nl
en vermeldt in de e-mail:
Wij doen graag mee met de Gein3 Nieuwjaarsreceptie met ons mailadres……​

We sturen u dan op 9 januari de link toe.

En wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in Gein3Dorp, dan kunt u in dezelfde mail aangeven:
Wij blijven ook graag op de hoogte van het nieuws in Gein3Dorp.

Nieuwjaarsbingo voor iedereen

Inmiddels is de Gein3Dorp Nieuwjaarsbijeenkomst een traditie geworden.

Vanwege coronamaatregelen organiseren we op 10 januari 2021 vanaf 15:00 uur een digitale versie van de Gein3 Nieuwjaarsreceptie via Teams.

Hadden we in 2020 een loterij en een pubquiz, in 2021 gaan we met u een spetterende digitale bingo spelen. Een nieuwe bingovorm voor jong en oud die we met iedereen in Gein 3 gaan spelen.
De bingokaarten hiervoor vindt u in de winter-editie van de Gein3Dorper.


Onze adverteerders hebben geweldige en heel mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de winnaars van deze Gein3-Bingo met 2 rondes.

U kunt de volgende prijzen winnen:
+ Producten van Platja Huisarfums​(zie pag. 12)
​ + Fitnessbon van Sport en Fitnesscentrum Pleizier (zie pagina 16)
​ + Gereedschap van Sijbrands Onderhouds-werken​(zie pagina 22)
​ + Een cadeaubon van € 100 van JUMBO​(zie pagina 18)

Op 10 januari trappen we om 15:00 uur af met een welkom van Maarten Vlijmincx, beoogd nieuwe voorzitter van Vereniging Gein3Dorp.
Daarna gaan we bingoën.
Kleedt u zich feestelijk aan en zet een drankje klaar om te proosten. Veel plezier en succes gewenst! U doet toch ook mee?!

Wel even aanmelden vóór 5 januari om de link voor de digitale Nieuwjaarsreceptie te ontvangen.
Geef uw aanmelding door via: secretariaat@gein3dorp.nl
en vermeldt in de e-mail:
Wij doen graag mee met de Gein3 Nieuwjaarsreceptie met ons mailadres……​

We sturen u dan op 9 januari de link toe.

En wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in Gein3Dorp, dan kunt u in dezelfde mail aangeven:
Wij blijven ook graag op de hoogte van het nieuws in Gein3Dorp.

Zo kunnen wij u verder op de hoogte houden van de nieuwjaarsreceptie en bingo, maar ook van ander nieuws dat van belang is voor bewoners van Gein 3.

We zien u graag, digitaal op 10 januari!

Monique Verkerk, Dini Zoet, Floor de Boer

Overlijden Gerritje Nuisker

Op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2021, is Gerritje Nuisker ons helaas ontvallen. Jarenlang heeft zij de rubriek “De tuin van ……” in de Gein3Dorper verzorgd. Gerritje zocht bewoners in Gein 3 op met een bijzondere tuin: kleurrijke bloementuinen, exotische tuinen, vijvertuinen, groente- en kruidentuinen. Dankzij deze rubriek hebben we veel tuinen en bewoners van Gein 3 leren kennen.

Begin november is Gerritje opgenomen in Ziekenhuis Amstelland vanwege vaatproblemen in haar benen. Na een operatie trad langzaam verbetering op en half december is zij overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Zonnehuis Amstelveen. Na aanvankelijk herstel (loopoefeningen) kwamen de vaatproblemen echter plotseling terug. Gerritje heeft in deze moeilijke maanden veel steun ondervonden van buurtgenoten die op bezoek kwamen en kaarten stuurden; dat sterkte haar zichtbaar.

In de herfsteditie van de Gein3Dorper staat haar laatste tuinrubriek. Daarin beschrijft Gerritje haar eigen tuin (lopen ging toen al moeilijk zodat zij er niet meer op uit kon) en hoe zij al 35 jaar natuur- en diervriendelijk tuiniert. Ook over het overlijden van Sofia de lapjeskat, die haar 4 jaar lang oprechte liefde heeft gegeven. Dank Gerritje voor jouw jarenlange bijzondere bijdrage.

Redactie Gein3Dorper