Overlijden Gerritje Nuisker

Op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2021, is Gerritje Nuisker ons helaas ontvallen. Jarenlang heeft zij de rubriek “De tuin van ……” in de Gein3Dorper verzorgd. Gerritje zocht bewoners in Gein 3 op met een bijzondere tuin: kleurrijke bloementuinen, exotische tuinen, vijvertuinen, groente- en kruidentuinen. Dankzij deze rubriek hebben we veel tuinen en bewoners van Gein 3 leren kennen.

Begin november is Gerritje opgenomen in Ziekenhuis Amstelland vanwege vaatproblemen in haar benen. Na een operatie trad langzaam verbetering op en half december is zij overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Zonnehuis Amstelveen. Na aanvankelijk herstel (loopoefeningen) kwamen de vaatproblemen echter plotseling terug. Gerritje heeft in deze moeilijke maanden veel steun ondervonden van buurtgenoten die op bezoek kwamen en kaarten stuurden; dat sterkte haar zichtbaar.

In de herfsteditie van de Gein3Dorper staat haar laatste tuinrubriek. Daarin beschrijft Gerritje haar eigen tuin (lopen ging toen al moeilijk zodat zij er niet meer op uit kon) en hoe zij al 35 jaar natuur- en diervriendelijk tuiniert. Ook over het overlijden van Sofia de lapjeskat, die haar 4 jaar lang oprechte liefde heeft gegeven. Dank Gerritje voor jouw jarenlange bijzondere bijdrage.

Redactie Gein3Dorper

%d bloggers liken dit: