Amsterdam 2050

Er staan ingrijpende veranderingen op stapel. In 2022 wordt de nieuwe landelijke Omgevingswet van kracht. Elke gemeente en provincie moet daartoe toekomstplannen maken. De gemeente Amsterdam heeft dat plan net klaar: de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, te vinden op: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/961463/ontwerp-omgevingsvisie_amsterdam_2050_2.pdf

Daarin geeft de gemeente aan hoe invulling zal worden gegeven aan klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame en (circulaire) economische groei, en ontwikkeling van de stad en van het landelijk gebied.

Tot 3 maart kunnen bewoners en organisaties hun mening over de Omgevingsvisie Amsterdam indienen.

Wat betekent het plan voor Gein 3? Dat blijkt uit de tekening. Aan de zuidzijde van de Gaasperplas staan woonblokken ingevuld (gemengde stadsbuurt ofwel koop en (sociale) huur) en bij de Metro-stations Gein en Reigersbos hoogbouw. Bij de Gaasperplas staan zoekgebieden voor zonneweiden aangegeven en ook een reservegebied voor een windmolen achter boerderij Langerlust bij de Gaasp. Achter Waternet langs wordt een fietspad aangelegd van de Valburgdreef naar de brug bij Driemond. Verder wil de gemeente van het Gaasperpark een stadspark maken voor veel bezoekers met extra zwemwater en recreatie.

Wat vind je als bewoner van Gein 3 van deze plannen? Stuur jouw mening voor 3 maart naar: Directeur Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. De vereniging Gein3Dorp zal haar zienswijze indienen en opnemen in de lente-editie van de Gein3Dorper.

%d bloggers liken dit: