Petitie Geen zorginstelling in Langerlust maar horeca

Het college van B&W heeft besloten dat Boerderij Langerlust een geschikte zorglocatie is. Ondanks een negatief advies van de stadsdeelcommissie en andere ideeën van het dagelijks bestuur. Omwonenden zouden hier ook bij betrokken moeten worden en hun mening kenbaar kunnen maken.

Twee inwoners van Gein 3 zijn een petitie begonnen:

Wij

Bewoners uit de wijk Gein (en omstreken) en overige belanghebbenden.

constateren

  • Er zijn passendere locaties te vinden in Amsterdam voor een zorginstelling voor de bedoelde groep mensen, bijvoorbeeld rondom het AMC.
  • Langerlust is geschikter voor een horecabestemming in dit gebied. 
  • Zeker gezien de toekomstplannen van het park op redelijk korte termijn.
  • De plannen zijn om horeca weer te integreren in het park, onder andere door de nieuwbouw aan de westkant.
  • Nieuwbouw in een onbebouwd stuk park, waarom niet bestaande locatie gebruiken?

en verzoeken

Hierbij een dringend verzoek aan het college van B&W om het besluit om een zorglocatie van Langerlust te maken te herzien en er weer een horecabestemming van te maken.

Klik op deze link en dan verschijnt de petitie .

https://petities.nl/petitions/geen-zorginstelling-in-langerlust-maar-horeca?locale=nl

%d bloggers liken dit: