Afvalwijzer Gein 3

De gemeente Amsterdam heeft tot taak het afval in te zamelen en te verwerken. Het inzamelen van afval in 2021 is een complexe aangelegenheid. In het verleden werd alles op een hoop gegooid en in de verbrandingsoven vernietigd. Momenteel is het streven om van het afval het bruikbare deel terug te winnen. Van deze grondstoffen worden weer nieuwe producten gemaakt. Bij het inzamelen wordt het afval al gescheiden. Huis aan huis wordt restafval en grofvuil ingezameld. Op verschillende plaatsen in de buurt kan afval worden aangeboden.

 Rolcontainers voor restafval

Er zijn verschillende afvalcontainers voor de diverse soorten van afval. Bij Winkelcentrum Wisseloord en in de wijk zijn ondergronds afvalcontainers voor de diverse soorten afval geplaatst. Daarnaast worden er in Gein3 rolcontainers voor het inzamelen van restafval gebruikt. Zet uw afval niet naast de container. Als het niet past, dan is het grofvuil. De rolcontainers mogen op de dag van inzamelen om 7.00 uur buiten staan. U mag de rolcontainer de avond ervoor vanaf 21.00 uur op de gemarkeerde plaats buiten zetten. De rolcontainers worden In Gein 3 op donderdag geleegd en het grofvuil wordt op vrijdag opgehaald. Zet het grofvuil en de rolcontainers neer op de gemarkeerde aanbiedplekken. 

Plastic en drinkpakken

In Amsterdam wordt vanaf 1 januari 2021 het plastic afval bij de afvalverwerker gescheiden. Daar haalt een scheidingsinstallatie het bruikbare plastic en de drinkpakken uit het restafval. Het apart inzamelen van plastic gaat uiteindelijk stoppen. Dat gebeurt buurt voor buurt. Gein 3 is nu nog niet aan de beurt. Wanneer u kunt stoppen met het scheiden van plastic, krijgt u van de gemeente hierover een brief. De gemeente haalt op den duur de plasticcontainers weg. Tot die tijd doet u uw plastic afval gewoon in de plasticcontainer. Ook wordt gedacht aan het inzamelen van tuin, groente en fruitafval. Daarvoor zijn nog geen duidelijke plannen bekend.

Grofvuil

Alles wat niet in de rolcontainer past valt onder “grofvuil”. Houtafval al zoals planken, stukken oud tapijt en oude kastjes e.d. wordt apart ingezameld. De plekken waar grofvuil kan worden aangeboden zijn gemarkeerd met een aparte stoeptegel. Zet uw grof afval daar neer. Let daarbij op de volgende regels:

  • Zet uw grofvuil zo neer dat de vuilniswagen er goed bij kan. Zet het niet tegen een boom, gevel of achter een auto. 
  • Zet grofvuil nooit bij (ondergrondse) afvalcontainers, want dan kunnen die niet geleegd worden
  • Zorg dat losse stukken, zoals planken en grote takken, gebundeld zijn. 

In mei start in Watergraafsmeer proef grofvuil ophalen op afspraak |  oost-online.amsterdamPuin, sloopafval, stenen en grond wordt niet opgehaald. Breng dit naar het Afvalpunt. Bij de rotonde op het einde van de Valburgdreef is het afvalpunt voor Zuidoost. Daar kunt u diverse soorten afval inleveren: asbest, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval, elektrische apparaten, glas, hout, ijzer, er staat een container voor kringloopgoederen, kunststoffen, matrassen, meubels, non-ferrometalen, papier en karton, piepschuim, rubber, textiel en snoeiafval.

Chemisch afval 

Hiermee wordt door de gemeente bedoeld onder andere batterijen en accu’s, verfblikken, terpentine en verdunner, nagellak- en make-upflesjes, medicijnen, lampen en TL-buizen en motorolie en autobanden. U kunt klein chemisch afval inleveren bij de winkel waar u het heeft gekocht of naar het Afvalpunt brengen. U mag het niet aan de straat zetten of in een container doen. Batterijen kunnen ook bij de Jumbo worden ingeleverd.

Papier en glas

Op diverse punten in Gein 3 zijn afvalcontainers geplaatst waar papier en glas kan worden aangeboden. De containers voor papier hebben, of krijgen, sinds kort een nieuwe inwerppunt voor grote stukken karton gekregen. Vooral de laatste maanden is zeer veel karton aangeboden. Dit heeft alles te maken met het bezorgen van pakketjes rond de feestdagen. 

Voor meer informatie over afvalinzameling kunt u op www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik/afvalwijzer veel meer informatie vinden. Daar kunt u ook zien wat de verschillen zijn in de diverse stadsdelen. De gemeentelijke Afvalwijzer is ook voor deze notitie gebruikt. Dit is de situatie voor Gein 3

Inzamelen afval rond feestdagen

FeestdagOude datumNieuwe datum grofvuilNieuwe datum rolcontainers
2e Paasdagmaandag 5 april is geen ophaaldag is geen ophaaldagIs geen ophaaldag
KoningsdagDinsdag 27 april is geen ophaaldag zaterdag 24 april wordtgrofvuil ingezameldis geen ophaaldag
Hemelvaartsdagdonderdag 13 mei is ophaaldag restafval is geen ophaaldagis ophaaldag
Tweede Pinksterdagis geen ophaaldag Is geen ophaaldagis geen ophaaldag
Eerste kerstdagis geen zaterdag Is geen ophaaldagIs geen ophaaldag
Nieuwjaarsdag
1 januari 2022 
is geen ophaaldagIs geen ophaaldagis geen ophaaldag

%d bloggers liken dit: