Wandelnetwerk Amstelland komt eraan

Er komt een nieuw wandelnetwerk langs de zuidkant van Noord-Holland. De aanleg van Wandelnetwerk Amstelland start vanaf 9 november en duurt tot en met februari 2021. Het 300 kilometer lange netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Van Diemen tot Aalsmeer, door een prachtig en onverwacht groen landschap, ingeklemd tussen steden en dorpen.

Wandelen via knooppunten

De routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met duurzame routepaaltjes voorzien van een herkenbaar logo, gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. De methodiek is vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk. Op keuzepunten is overstappen naar een andere route mogelijk. Met de app van Wandelnetwerk Noord-Holland kunnen wandelaars bestaande en zelf samengestelde wandelingen lopen. 

Samenwerking en financiering

Groengebied Amstelland is opdrachtgever voor het nieuwe netwerk. In Groengebied Amstelland zijn de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen, Amsterdam en Diemen vertegenwoordigd. Samen met het Amsterdamse Bos en de gemeentes Uithoorn en Aalsmeer financieren zij gedeeltelijk de aanleg van het netwerk. De Provincie Noord-Holland levert ook een flinke financiële bijdrage. 

Bijzondere natuurbeleving

Wandelnetwerk Amstelland ligt in een bijzonder en zeer divers gebied. Wandelaars lopen  door bossen, langs rivieren en graslanden. Bij de opening in februari zijn overwinterende watervogels zoals de Smient volop aanwezig in dit gebied. In de Middelpolder zoeken slobeenden met hun brede bek in het water naar voedsel. Aan de Middenweg liggen zowel een vlinderboulevard als een weidevogelboulevard. Unieke boerenlandpaden laten wandelliefhebbers genieten van het Hollandse landschap met molens, rivieren en sloten. Een nieuw voetgangerspontje in de Bovenkerkerpolder geeft een wandeling iets avontuurlijks, als je met een touw jezelf naar de overkant trekt.

Energielabel – wees er snel bij!

Bent u van plan om uw woning binnen 10 jaar te verkopen? Dan is het verstandig om nog dit jaar een energielabel aan te vragen. Waarom? Omdat het nu € 7,50 kost en met ingang van 1 januari 2021 € 190,00! Het energielabel is 10 jaar geldig.

Als u uw woning wilt verkopen of verhuren is een ‘definitief energielabel’ verplicht. Alle woningen hebben een ‘voorlopig energielabel’ gekregen met de waarde C. De waarde van het energielabel van uw woning kunt u vinden via ‘energielabel woningen opzoeken’. De waarde van een ‘definitief energielabel’ ligt tussen G (slecht) en A (uitstekend). Een nieuwe verwarmingsketel, dubbel glas of betere isolatie verhoogt het labelniveau van uw woning. Een erkend deskundige stelt het ‘definitief energielabel’ vast. De waarde wordt door het Kadaster vastgelegd bij uw woninggegevens.

U kunt een energielabel tot 1 januari 2021 aanvragen voor € 7,50 via ‘energielabelvoorwoningen.nl‘.

Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge Dijk beschermd groengebied

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld. Daarin worden voor het eerst 32 grotere landschappen aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Gebieden waar we zuinig op moeten zijn en die behouden blijven. Dat is in de verordening vertaald naar regels in de Omgevingsverordening. Zo mag er in die landschappen niet worden gebouwd.

Het hele Gaasperplasgebied, de Gaasperzoom en De Hoge Dijk zijn nu aangeduid als beschermd natuurgebied. Gein 3 wordt hiermee blijvend voor de helft omsloten door een beschermd natuurgebied: aan de rechterkant de Gaasperzoom en ten noorden van de Valburgdreef de zuidkant van de Gaasperplas.

De vraag is vervolgens welke consequenties dit zal hebben voor de realisatie van het gemeenteplan om het Gaasperplasgebied opnieuw in te richten. 

Baggerwerk Gaasperzoom

In november en december worden de baggerwerkzaamheden in de waterlopen rond Gein 3 en Gein 4 hervat en afgerond. In deze tweede fase ligt er naast de watergangen geen geschikt terrein om de bagger te kunnen neerleggen. Daarom worden er op een paar grasvelden in de Gaasperzoom ontvangstdepots aangelegd. Hierin wordt de bagger verzameld zodat deze kan indrogen. Na ongeveer een jaar is de bagger droog genoeg om de depots te egaliseren en in te zaaien. Kort daarna kunnen de grasterreinen weer in gebruik worden genomen. Dit betekent dat omwonenden (wijken Gein 3 en Gein 4), recreanten en met name ook honden(bezitters) geen gebruik kunnen maken van deze velden voor lange tijd. Het terrein wordt afgezet.

Het baggeren is nodig omdat door bladeren de waterlopen minder diep worden en voedselrijker, waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. Daarom wordt eens in de 20 tot 30 jaar gebaggerd.

Workshop 1e hulp voor iedereen!

Ben jij er bij op 17 oktober 2020 van 10:00 tot 15:00 in het ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost?

De 1e hulp leert zich in te zetten voor het bieden van hulp bij ongevallen en leert adequaat te reageren en in te spelen op situaties die zich kunnen voordoen. Na afloop van deze workshop heb je in ieder geval kennis over/ weet je hoe te handelen bij:

 • De vijf belangrijke punten van EHBO
 • Verslikking
 • Stoornissen in de ademhaling, hersenen en bloedsomloop  
 • Shock
 • Reanimatie en AED gebruik                
 • Buik-rug-draai
 • Kleine en grote wonden
 • Brandwonden
 • Verband en hulpmiddelen                  
 • Onderkoeling
 • Stabiele zijligging

Wellicht is deze workshop iets voor jouw of voor iemand uit jouw omgeving. Er zijn nog 16 van de 20 plaatsen beschikbaar! Kijk voor meer informatie over deze workshop, de kosten en de aanmeldingsmogelijkheden op https://burgeracademie.nu/product/1e-hulp-oktober-2020/.

Gein voorpaginanieuws in De Volkskrant

In de Gein3Dorper is het al gemeld: de mogelijke plaatsing van windmolens en zonneparken rond de wijk Gein. Nodig volgens het Klimaatakkoord maar moet dat dan zo nodig rond onze wijk en in het prachtige rivierlandschap dat Nescio, Mondriaan en Jac. P. Thijsse inspireerde?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenkingskrant Gein3Dorp

Op 2 september onthulden de (oud) hoofdredacteuren van de verzetskranten Het Parool, Trouw, de Waarheid en Vrij Nederland herdenkingsborden bij de Geinschool. Daarop staan de naamgevers van onze straten afgebeeld. In de Herdenkingskrant die huis-aan-huis verspreid werd staat deze informatie ook.

Wilt u extra exemplaren van deze Herdenkingskrant hebben? Mail dan uw naam en adres naar redactie@gein3dorp.nl Dan bezorgen we de kranten bij u.

In de volgende Gein3dorper die komende week verspreid wordt staat o.a. een fotorapportage over de onthulling van de fotoborden bij de school en in de diverse straten.

Vlagt u mee op woensdag 2 september?

Beste Gein3Dorpers,

We nodigen u uit om morgen de vlag uit te hangen ter gelegenheid van het onthullen van de fotoborden van de verzetsstrijders in onze wijk.

Op 2 september overhandigen de Commissaris van de Koning in Noord-Holland en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de eerste Herdenkingskrant aan de nabestaanden van de verzetsmensen waar de straten in Gein 3 naar vernoemd zijn.
Om 15 uur  vindt buiten bij de Gein-school de onthulling plaats van het herdenkingsmonument waarop de verhalen van deze verzetsmensen vermeld staan.

Vervolgens wordt tussen 15.30 en 16.30 uur per straat een fotobord van hen onthuld. De verzetsmensen werkten voor Parool, Trouw, de Waarheid en Vrij Nederland. Naast nabestaanden zijn de (oud) hoofdredacteuren van deze vier kranten aanwezig bij de onthulling van het fotobord per straat.

U bent welkom om (op gepaste Corona-afstand) bij de onthullingen aanwezig te zijn.

NB In de week na 2 september wordt de herdenkingskrant Het Parool is: wees Trouw aan De Waarheid in Vrij Nederland huis-aan-huis bezorgd in Gein3Dorp

Onthulling op 2 september van het Herdenkingsmonument Gein 3

Beste buurtbewoners, op 2 september overhandigen de Commissaris van de Koning in Noord-Holland en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de eerste Herdenkingskrant aan de nabestaanden van de verzetsmensen waar de straten in Gein 3 naar vernoemd zijn. Oorspronkelijk stond gepland om op 5 mei 75 jaar Vrijheid en 35 jaar Gein3Dorp te vieren, maar door de Corona-beperkingen kon dat toen niet doorgaan.  Op 2 september is het 75 jaar geleden dat Japan capituleerde en er definitief een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Na de onthulling van het herdenkingsmonument met de verhalen van deze verzetsmensen bij de Gein-school wordt tussen 15.30 en 16.30 uur per straat een fotobord van hen onthuld. De verzetsmensen werkten voor Parool, Trouw, de Waarheid en Vrij Nederland. Naast nabestaanden zijn de (oud) hoofdredacteuren van deze vier kranten aanwezig bij de onthulling van het fotobord per straat.
U bent welkom om (op gepaste Corona-afstand) bij de onthullingen aanwezig te zijn.
Vier deze bijzondere gelegenheid mee door op woensdag 2 september de vlag uit te hangen!
NB In de week na 2 september wordt de herdenkingskrant ‘Het Parool is: wees Trouw aan De Waarheid in Vrij Nederland’ huis-aan-huis bezorgd in Gein3Dorp.

Informatie voor mantelzorgers in Zuidoost

Heeft u vragen over de zorg die u geeft aan uw naaste en welke ondersteuningsmogelijkheden er voor u zijn? Wilt u andere mantelzorgers uit Zuidoost ontmoeten? Op 10 en 24 september kunt u tussen 12.30 en 14.30 vrij binnenlopen bij NoLimit, Geldershoofd 80, voor informatie en gratis lunch.

Wieke Hengeveld en Yolande Rijnders van Markant, centrum voor mantelzorg zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U mag op elk moment binnenwandelen. Er is ruimte voor 12 personen tegelijk. Wanneer het vol zit kan het zijn dat u even moet wachten. We houden ons aan de RIVM maatregelen. Er is voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Handdesinfectie is aanwezig. In verband met corona vragen we u bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer te noteren. Deelname is gratis.

Najaarsprogramma trainingen Markant

Markant

Toekomstplan Gaasperplas, inspraak mogelijk op 2 september as.

Beste Gein3 bewoners,

Graag willen wij u erop attent maken dat op woensdag 2 september de Raadscommissie Wonen en Bouwen het concept Toekomstplan Gaasperplas bespreekt. Heeft u behoefte om uw stem te laten horen? U kunt tijdens deze openbare vergadering inspreken.

Informatie hierover, onder meer over hoe u kunt inspreken, kunt u vinden op de website:  https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperplas/nieuws-gaaspplas/raadscommissievergadering-toekomst/

gaasperplas@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/gaasperplas

Moderne dans voor iedereen van 60 tot 100 jaar gaat weer van start in Zuidoost!

Beweging en ontmoeting is ontzettend belangrijk, voor iedereen en juist nu. Daarom organiseert Dance Connects Community net als in voorgaande jaren moderne danslessen voor iedereen van 60 jaar en ouder. Dit seizoen wordt er gedanst onder strikte protocollen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Kleinere groepen om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, kortere lessen om ventilatie en hygiëne te kunnen waarborgen. We doen er alles aan om toch te kunnen blijven dansen en lichaam en geest gezond te houden.

Moderne dans bij Dance Connects is dans, lekker swingende muziek, actief bezig zijn, je creativiteit en fantasie aanspreken en bovendien buurtgenoten ontmoeten. Met of zonder ervaring, met of zonder beperking, iedereen kan meedoen en is vanaf 7 september welkom op een van de 13 danslocaties in de stad. In Zuidoost is dat Buurthuis Holendrecht op het Holendrechtplein en NoLimit op Geldershoofd. 

De danslessen worden wekelijks gegeven in Amsterdam Centrum, Oost, West, Zuid, Zuidoost en Amstelveen. Van 7 tot en met 11 september vinden op elke locatie kennismakingslessen plaats, gratis toegankelijk voor iedereen. 

Dance Connects is een non-profit organisatie die mensen van alle leeftijden in contact brengt met dans, de buurt en met elkaar. Dance Connects Community wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Amsterdam en biedt lessen voor 60+, 40+, speciale Slow Flow lessen, waaraan je zowel staand als zittend mee kan doen, en CLUB DANS, gratis dansavonden voor jong en oud.

Met Stadspas groene stip kun je in Buitenveldert en Zuidoost gratis meedoen; op alle andere locaties krijg je met Stadspas korting. De lessen zijn overal gratis voor mensen die op of onder bijstandsniveau leven. 

Moderne Dans 60+
Buurthuis Holendrecht 
Holendrechtplein 38 
1106 LP Amsterdam 
Maandag 10.00 – 11.00 

Moderne Dans 60+ 
NoLimit 
Geldershoofd 80 
1103 BG Amsterdam 
Donderdag 10.00 – 11.00 

Kijk voor informatie over alle locaties en mogelijkheden op www.danceconnects.nl

Ga je niet op vakantie deze zomer? Word vrijwilliger bij Markant.

Markant ondersteunt mensen die langdurig en intensief zorgen voor een ander. Om deze zorg vol te houden is het belangrijk dat zij af te toe even iets voor zichzelf kunnen doen en op adem kunnen komen.
Markant helpt daarbij door vrijwilligers in te zetten.
Als vrijwilliger kan je echt iets voor een ander betekenen. Gewoon door er te zijn, aandacht te geven of samen iets leuks te doen. Bijvoorbeeld spelletjes doen, samen naar de markt, praten over vroeger of koffie drinken.
Dit kan vanaf een uur per week of langer/vaker.
Als vrijwilliger krijg je gratis scholing en een vergoeding voor onkosten. Daarnaast leg je nieuwe contacten, ontwikkel je je persoonlijk en staat het goed op je CV. Ben jij beschikbaar in de periode augustus en september?
Meld je dan nu aan als vrijwilliger bij Markant!
Wil je meer weten? Of wil je je aanmelden als vrijwilliger?
Neem contact op met Markant via info@markant.org of bel 020 886 88 00.
Kijk voor meer informatie op http://www.markant.org
Wil je vrijwilliger worden? Maar ben je niet beschikbaar in augustus of september? Ook dan ben je van harte welkom!
Neem contact op met Markant via info@markant.org
of bel (020) 886 88 00.
Kijk voor meer informatie op

 

Volg ons op social media:
Amsterdam zomer

Vrijwilligers gezocht voor koeien in de Gaasperzoom

Op donderdagmiddag 23 juli is het eerste kalf van het seizoen in de Gaasperzoom geboren. Moeder Hadewijch en kalf maken het goed.  Let op! U mag de koeien en kalfjes niet aaien, geen selfies maken en niet te dichtbij komen, 25 meter afstand houden graag.

Wegens gezinsuitbreiding zoeken de herders in de Gaasperzoom nu nieuwe vrijwilligers. De herders lopen/fietsen rondjes in dit natuurgebied en ze houden een oogje in het zeil bij de kudde. Ze zijn ook een vraagbaak voor de recreanten. Heeft u belangstelling om herder te worden en wilt u meer weten? Bel dan de beheerderstelefoon: 06-24825054

kalf Hadewijch

Meer informatie is ook te vinden op de Facebookpagina Koeien in de Gaasperzoom. https://m.facebook.com/koeiengaasperzoom/?ref=bookmarks