Erfpacht perikelen 2017

Het onderwerp dat de afgelopen maanden het Amsterdamse nieuws domineerde was de erfpachtkwestie. Alle bewoners (eigenaren van woningen) van GeinDrieDorp hebben hier mee te maken. Veel GeinDrieDorpers maken zich hier niet druk om. De oorspronkelijke bewoners van ons dorp wonen er al ongeveer dertig jaar en over twintig jaar loopt hun erfpacht canon af. Zij zijn dan al op leeftijd; wie dan leeft, wie dan zorgt.

Voor de nieuwe aanwas is het andere koek. Ook voor hen loopt de erfpacht canon over krap twintig jaar af. Je zult nu maar dertig of vijfendertig jaar oud zijn, dan heb je hier wel degelijk mee te maken. Een lastige beslissing. Wel of niet eeuwigdurend afkopen?

Iedereen kon een rekentool invullen op de website van de gemeente Amsterdam. Veel huizenbezitters schrokken enorm van de bedragen die gemoeid gingen met eeuwigdurende afkoop.

Voor de tweede keer in mijn leven heb ik gedemonstreerd. SEBA (Stichting Erfpacht Belangen Amsterdam) organiseerde een demonstratie bij het stadhuis (de Stopera) op 31 januari j.l.. Volgens de Telegraaf waren er wel duizend demonstranten, het Parool was iets realistischer (een paar honderd).

Daar stonden we dan. Wethouder Eric van der Burg liet zich niet zien en de meute trok het stadhuis in, waar men snel de rolluiken liet zakken. Veel mensen dropen toen maar af.

Bij het invullen van de rekentool kon je ook de enquête invullen. Ruim 6900 mensen hebben dit gedaan en wethouder van der Burg en zijn medewerkers hebben hier daadwerkelijk iets aan gedaan. Er kwam een nieuw voorstel en ja, iedereen kon weer de rekentool invullen. Voor de arme wijken (zuidoost en noord) was het herziene voorstel aanzienlijk gunstiger. Wij in GeinDrieDorp hebben een BSQ (Buurt Straat Quote) van 10-15 % en enkele delen in de wijk tussen 15 en 20%. Wij zijn er aanmerkelijk op vooruit gegaan.

SEBA liet het er niet bij zitten, want de duurdere wijken (centrum en oost) betalen nog erg veel als de erfpacht eeuwigdurend wordt afgekocht.

SEBA wilde alsnog een referendum afdwingen; men heeft hiervoor in het recente verleden ruim voldoende handtekeningen voor opgehaald.

Op 20 mei werd wederom een demonstratie georganiseerd bij de Stopera. Hier kwamen iets minder mensen op af.  SEBA maakte van de gelegenheid gebruik om nog meer handtekeningen te verzamelen voor een referendum.

21 juni was er een raadsvergadering. De verwachting was dat er gestemd zou worden met betrekking tot het nieuwe voorstel van de wethouder. Een dag eerder bleek dat de erfpachtkwestie niet referendabel was…. De gemeenteraad was ontstemd dat dit nu uit de hoge hoed getoverd werd. De stemming ging niet door. Een week later werd er wel gestemd: de oppositie stemde tegen, maar de coalitiepartijen in de gemeenteraad (D66, VVD en SP) stemden voor, zodat het voorstel werd aangenomen (’s nachts om 00:30 uur). Vreemd dat de SP voor stemde? Welnee, D66 en VVD hadden de SP een zak met geld beloofd voor armoedebestrijding en zo ging de SP akkoord.

SEBA was uiteraard niet blij. Zij hebben zich aangesloten bij ex-VVD’er Jacques Klok die de Amsterdams Woon en Erfpachtpartij oprichtte.

Overigens wil Forum voor Democratie de erfpacht in zijn geheel afschaffen.

Op www.amsterdam.nl/erfpacht  kan men een offerte aanvragen voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De wethouder adviseert over te stappen op eeuwigdurende afkoop, met het argument dat dit nu mogelijk is tegen gunstige voorwaarden.  In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en als er dan een ander (lees links) college komt, is de toekomst ongewis.

Astrid Roijen