Van ver gekomen – Tiende Indië Lezing

De migratie van Chinezen uit Indonesië naar Nederland

25 september 2021, van 14:00 tot 16:00 | OBA Oosterdok | toegang gratis | aanmelden verplicht

De Indië Lezing is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het 4en5 mei Comité Amsterdam Zuidoost en het Indisch Herinneringscentrum stilstaan bij de overgave van Nederlands-Indië naar Japan in maart 1942 en de gevolgen daarvan.

In de tiende editie van de Indië Lezing gaan we in op de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië en hun migratie van postkoloniaal Indonesië naar Nederland. Wat waren hun beweegredenen om naar Nederland te komen? En hoe ging het hier? Patricia Tjiook Liem, voorzitter van het Chinese Indonesian Heritage Center, neemt ons mee naar deze boeiende, soms onbekende migratiegeschiedenis. Met als moderator Lina Sidarto, persoonlijke verhalen van mevrouw Twie Tjoa en de heer Han Sing Liem, een tafelgesprek en omlijst door Chinese muziek.

13.30 Inloop
14.00 Start programma door Lina Sidarto en Janneke Roos
14.10 Lezing door Patricia Tjiook Liem
14.30 Muziek van Anna Zhu
14.35 Het persoonlijke verhaal van Han Sing Liem en Twie Tjoa
15.05 Korte pauze
15.15 Tafelgesprek met alle drie de sprekers en kleindochter Noa Liem Q&A met het 15.35 publiek, ook met de mensen thuis
16.00 Einde programma

Organisatie: 4/5mei Comité Amsterdam Zuidoost, Indisch Herinneringscentrum en het Chinese Indonesian Heritage Center.

De toegang is gratis, aanmelden verplicht en kan via deze link: 

https://tickets.oba.nl/nl-NL/Show/Details/10e-Indi-lezing-Van-ver-gekomen-De-migratie-van-Chinezen-uit-Indonesi-naar-Nederland-25-sep-223700

Voor wie er niet bij kan zijn: het programma is ook gratis online te volgen via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=_hCJv4RNpk0

Bereid je voor op je bezoek aan de OBA en doe de gezondheidscheck voordat je naar de OBA komt.

OBA Oosterdok | Oosterdokskade 143 | 1011 DL Amsterdam T: 020-5230900 | E: klantenservice@oba.nl

Schaaf Ijssie in de wijk!

In Amsterdam Zuidoost zijn er verschillende organisaties waar bewoners terecht kunnen voor hulpvragen op het gebied van financiën, gezondheid en welzijn. Social Pact is een alliantie van samenwerkende organisaties in Zuidoost en wil zich via het project IJssie in de wijk bewoners informeren die de weg naar de voorzieningen nog niet kennen.
Vanaf September zal ´IJssie in de wijk´ op verschillende momenten gedurende de week plaatsvinden. Onder het genot van slushpuppy en/of koffie en thee, zullen vrijwilligers bewoners van Zuidoost aanspreken en via deze laagdrempelige insteek wijzen op aanwezige passende voorzieningen in hun wijk.
De pop-up karren zijn in September op verschillende dagen van 11 uur tot 14 uur te vinden bij de volgende 8 locaties:
● Bijlmer Centrum tegenover ProFor H-buurt(9 en 25 september)
● Poortje Markt tegenover CBK/Zwembad(10 en 24 september)
● Holendrecht/ Carabic (22 september)
● Venserpolder tegenover Multibron ( 15 en 23 september)
● Reigersbos in de buurt van (Brandweer) Kazerne Reigersbos(29 september)
Gein Winkelcentrum (11 september)
● G buurt Ganzenhoef (18 september)
● K buurt Bonte Kraai (14 en 28 september)

Meer weten over het project? Neem dan contact op!
Lucia Martis 020 6902626 of 06 3923 3076 met Genesis Casimir, mede-projectcoördinator.

Versterking 4en5 mei Comité Amsterdam

Beste mensen,

Wellicht hebt u in de media of langs andere weg vernomen dat het bestuur van het 4en5 mei Comité Amsterdam zuidoost versterking zoekt. Ook werven wij actieve vrijwilligers die ons kunnen bijstaan in het vergroten van het draagvlak voor herdenken en vieren en het verbreden van de kennis over de tweede wereldoorlog en de effecten daarvan, niet alleen in Nederland, maar ook in de Antillen, Suriname en Indonesië. 

De snelle veranderingen in ons stadsdeel raken ook ons comité en wij zoeken daarom actief aansluiting bij andere organisaties in zuidoost die in de diverse samenleving van ons stadsdeel geworteld zijn. Ook voelen wij steeds meer de noodzaak om onze activiteiten beter op de jongere generaties af te stemmen.

Voor mij persoonlijk is dit ook de gelegenheid u te laten weten dat ik in januari 2022 het stokje doorgeef. Velen van u weten ongetwijfeld dat ik de afgelopen zes jaar met heel veel plezier het voorzitterschap heb mogen vervullen, en ik blijf dan ook op de achtergrond nog betrokken bij het Comité. 

Met beste groet,

Janneke Roos

Voorzitter 4 en 5 mei Comité Amsterdam Zuidoost

 Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost

4en5mei.zuidoost@gmail.com

Website www.4en5meiamsterdamzuidoost.nl

Facebook: Vierenvijf mei Comité Amsterdam Zuidoost

Windturbines en participatie?

Op 2 september start de ingelaste reflectiefase van het plaatsingstraject windturbines, waaronder voorkeursgebied Waternet bij Gein3. Nu blijkt dat voor omwonenden van zoekgebieden slechts een bijrol is toebedacht.

Er komt een stedelijke klankbordgroep waarin vooral gemeentelijke organisaties, windcoöperaties, milieu-organisaties en datacenters komen, maar geen vertegenwoordiging uit de zoekgebieden. Wel komt er een apart traject voor omwonenden van zoekgebieden: lokale participatietafels waar zorgen en wensen mogen worden geuit. De bijdragen worden vervolgens beoordeeld door de stedelijke klankbordgroep.

Participatie krijgt hierdoor het karakter van inkapseling, een trend die ook op andere gebieden in Amsterdam herkenbaar is.
Zo heeft de Nationale Ombudsman in juli een evaluatierapport uitgebracht over bewonersparticipatie om fietspaden door het Vliegenbos in Amsterdam Noord veiliger te maken. Conclusie is dat het stadsdeel Noord onzorgvuldig is geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de participatie. Zo was de mate van invloed van bewoners niet duidelijk en hoe hun inbreng zou worden gewogen. Ook de informatieverstrekking vanuit de gemeente was gebrekkig. De Ombudsman formuleert diverse verbeterpunten voor de gemeente: maak heldere keuzen vooraf, hanteer zelf een constructieve houding, geef duidelijk aan hoe de informatieverstrekking en communicatie gaat lopen.

Het evaluatierapport is net uit maar het zou de gemeente sieren als de aanbevelingen terstond worden toegepast op de reflectiefase. Immers, de vele demonstraties en insprekers wijzen op een breed gedragen gevoel bij bewoners dat participatie door de gemeente niet serieus wordt genomen. Verschillende bewonersgroepen uit de zoekgebieden in Zuidoost (zoals de Stichting Red de Hoge Dijk en de Vereniging Gein3Dorp) hebben zich aangemeld voor de stedelijke klankbordgroep. Die aanvraag is niet gehonoreerd; zij mogen alleen meedoen in de lokale participatietafels. Afwachten of de gemeente tijdig tot bezinning komt.

Gaasperbrug, nieuwe brug voor wandelaars en fietsers in Zuidoost

Er is een nieuwe fietsverbinding tussen de groengebieden Diemerbos en recreatiegebied Gaasperplas. Op zaterdag 31 juli ging de brug langs de A9, over rivier de Gaasp, open voor wandelaars en fietsers. Twee belangrijke recreatiegebieden: het Diemerbos en het Gaasperpark, zijn niet langer meer gescheiden door rivier de Gaasp. Ongeduldig wachten zij op de wandelende recreant en fietsende toerist. Die zullen blij ontdekken dat de bossen, parken en strandjes nog beter bereikbaar zijn geworden.

Indrukwekkende afmeting

De Gaasperbrug heeft een indrukwekkende afmeting. De oprit vanaf de Gaasperparkzijde is 350 meter en vanaf de Diemerboskant 480 meter. De brug zelf heeft een lengte van 250 meter. Een fietser of wandelaar moet in totaal 1080 meter, dus ruim een kilometer, afleggen om van de ene kant naar de andere kant te komen. Tijdens de oversteek is er een fenomenaal uitzicht over het groene, landelijke gebied met boerderijen, slootjes met rietkragen en grazende paarden en koeien.

Letterlijk een brug met de groene omgeving

Het resultaat mag er zijn, vindt  Jakob Wedemeijer, portefeuillehouder groen binnen stadsdeel Zuidoost. “Hiermee slaan we letterlijk een brug met de groene omgeving van Amsterdam en meer specifiek (stadsdeel) Zuidoost. En dat is iets waar onze inwoners en bezoekers vast en zeker waarde aan hechten. Hiermee wandel en fiets je rechtstreeks van en naar het groene hart van Zuidoost, rond het Nelson Mandelapark. Ik ben daar super blij mee. We zijn een groen stadsdeel en koesteren dat.”

Wandelnetwerk Noord-Holland

De nieuwe fietsbrug is al opgenomen in de routeplanner van het Wandelnetwerk Noord-Holland en staat bij de knooppunten 12 en 13. www.wandelnetwerknoordholland.nl.

Trainen bij het strandje

Vereniging Conditietrainen Gaasperdam biedt de mogelijkheid om de hele zomer aan je conditie te werken. De gratis kick-off vindt plaats op zaterdag 10 juli  wordt om 9.30 uur.  

De trainingen worden gegeven op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur en zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. Buiten, op de grasvelden naast Ballorig, bij het strandje aan de Gaasperplas. Deelname kost 15 euro per maand voor één uur training per week. 

De outdoortrainingen zijn voor volwassen. Pittige trainingen, maar voor iedereen toegankelijk ongeacht je niveau. Onder professionele begeleiding word je uitgedaagd om je eigen grenzen te verleggen en je conditie te verbeteren. 

Er zijn nog plaatsen vrij. Dus geef je op voor de gratis kick-off op zaterdag 10 juli om 9.30 uur en gun je lijf een boost! Aanmelden kan via conditietrainengaasperdam@gmail.com of door te bellen naar 020-6979973. Voor wie liever binnen willen sporten, ook dat kan bij de Vereniging Conditietrainen Gaasperdam. Kijk naar onze website www.conditietrainen-gaasperdam.nl voor de mogelijkheden. 

Musical4daagse voor kinderen van 6-12 jaar, doe jij mee?

Theater? Ooit binnen geweest in dat grote gebouw? Wat gebeurt er daar tijdens een voorstelling en hoe is het om daar op het toneel te staan?
Deze zomervakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar zelf op het toneel staan. 4 dagen zingen, dansen en acteren, dat ga jij doen tijdens De Musical4daagse.

De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier dagen een musical.

De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich bewust worden wat theater kan betekenen. Maar dat niet alleen, iedereen die meedoet met De Musical4daagse krijgt een ervaring om nooit meer te vergeten. Als de kinderen later het theater binnen stappen zullen ze altijd aan het moment denken wanneer zij op het toneel stonden tijdens De Musical4daagse.

De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. Voor jou en voor je ouders een unieke ervaring. En dat is bijna net zo cool als het feit dat De Musical4daagse samenwerkt met 13 theaters in heel Nederland. In elke vakantie, vier dagen zingen, dansen en acteren.

Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind. Zie jij jezelf daar al staan? Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de spotlights. Het publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel magisch.

http://www.musical4daagse.nl/amsterdam

Wat is belangrijk om te weten?

12 t/m 15 juli Theater Amsterdam

09:00 tot 14:00 uur

6 t/m 12 jaar

4 dagen zingen, dansen en acteren

Opruimdag door Jongeren

Ympact020 is een organisatie die jongeren​ activeert om zich vrijwillig in te zetten voor Amsterdam(mers). ​Deze week hebben we activiteiten met veel jongeren die zich als vrijwilliger inzetten, iets dat we graag met jullie delen. ​Op 3 en 4 juni gaan 80 scholieren van 12-18 jaar zich inzetten in Amsterdam, middels verschillende projecten. Ik hoop dat jullie enthousiast worden van onderstaand project en hoor het heel graag als jullie deze onder de aandacht willen brengen. Jullie zijn uiteraard uitgenodigd om langs te komen en/of deel te nemen.

Vrijdag 4 juni: clean-up in het Vondelpark. ​Jongeren zijn vaak in het nieuws door de rommel die zij achterlaten in het Vondelpark. Maar deze jongeren gaan opruimen! Met het mooie weer maakt iedereen dankbaar gebruik van de parken en het buitenzijn. Helaas laten veel mensen hun troep buiten slingeren. Om iets terug te doen voor de stad, gaan we op deze dag op zoek naar zwerfaval in het Vondelpark! Een groep van ​bijna 30 ​jongeren gaat op pad.  

Verder gaan jongeren bloemen rondstrooien voor de bijen, tuinen opknappen van mensen die dat zelf niet meer kunnen, bakken voor daklozen en voor de zorg en helpen in een natuurspeeltuin.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen via anette@ympact020.nl of via 06-15397920. Hopelijk zien we deze positieve actie met enthousiaste jongeren binnenkort terug bij jullie! 😊


Met hartelijke groet,
Anette van Leeuwen, Medeoprichter Ympact020 06-15397920

Zaterdag Anton de Komplein

Bewoners van Gein3: kom morgen naar de Protestdemonstratie tegen plaatsing van megawindturbines aan de randen van Zuidoost in natuurgebieden vlakbij woonwijken. Zoals bij de Gaasperplas en in de Gaasperzoom op 350 m van Gein3. Op 26 mei beslist de gemeenteraad. Het is NU of NOOIT!

Zaterdag 22 mei van 14:00 tot 16:30 u op het Anton de Komplein (voor het stadsdeelloket).

Een bijzondere demonstratie. Het is de eerste keer dat bewoners in de Bijlmer met de andere wijken protesteren tegen het gemeentebeleid. Waarom? Bewoners in Zuidoost kennen financiële problemen, zeker nu in coronatijd, en kampen vaak met hun gezondheid. Op vakantie is er vaak niet bij. Het Gaasperpark en de Hoge Dijk zijn dan de plekken om met de kinderen naar strandjes te gaan, te relaxen en te barbecueën. De dreigende insluiting van Zuidoost door windturbineparken wordt gevoeld als directe bedreiging van de gezondheid en de mogelijkheid om te kunnen ontspannen.

Het wordt zaterdag een demonstratie met een eigen Zuidoost-karakter, ook al wordt regen verwacht.

Sprekers:

  • Windalarm: Joost de Groot en Camiel Verberne
  • Mede-auteur raadsadres gezondheid: Edwin van de Ketterij
  • Bewoners uit Zuidoost: Hannah Belliot, Mark Bakker, Corina Stins, pastor Larry Dorkeno, Darryl Amankwah (kinderjournalist), Renate Nollen
  • Politici: Tjitske Kuipers, Michel Idsinga, Iwan Leeuwin

Intermezzo’s:

  • Olivia Biswana (Indiaans openingsritueel)
  • Crea-groep kinderen (windmolens maken)
  • Little Miss Kwakoe (kinderen dansen in authentieke Surinaamse kledij)
  • Alfons Wielingen (gospelzanger).

Kom zaterdagmiddag 8 mei naar de DAM!

Op 26 beslist de gemeenteraad of er megawindturbines bij de Gaasperplas komen: bij Waternet en in de Gaasperzoom (groene gebied op de kaart).
Dit op 350 m van de woningen in Gein3, terwijl een veilige afstand volgens deskundigen minstens 1000 m is.

Zaterdagmiddag 8 mei om 13:00 uur start de laatste demonstratie vanaf de Dam om deze megawindturbines naast Gein3 tegen te houden. Loop mee van de Dam naar het Westerpark!

Megawindturbines vlakbij woningen betekent geluidsoverlast, slagschaduw, slaapstoornis, stress, concentratieproblemen en zelfs ziekte.
En forse schade aan de Gaasperzoom omdat voor elke turbine wel 2.000 m2 moet worden gerooid.
Het strandje Gaasperplas zal geen rustige recreatieplek voor ouders en kinderen meer zijn en ongestoord barbecueën aan de rand van de plas is er niet meer bij.

HET GAAT OM ONZE WIJK, ONZE GEZONDHEID, ONZE KINDEREN, ONZE NATUUR

REIZEN NAAR DE DAM:
Met openbaar vervoer (een metro eerder 11:58 of 12:04) kan natuurlijk ook: 
1. Start demonstratie op de Dam voor een fotomoment:
   a. Vertrek uit Gein met M54 om 12:10, aankomst CS 12:33, lopen naar de Dam
   b. Dam: 13:00 spandoek-opstelling, nationaal moment voor mediafoto
2. Daarna naar lopen we van de Dam naar het Westerpark.
 
SPECIALE ACTIE:
We maken een korte film over ons mooie leefgebied en hoe dat zal veranderen door de komst van windturbines: een indringend beeld.
De film sturen we volgende week naar politici om te laten ervaren wat hun besluit voor Amsterdammers betekent.
Dat kost wel geld. Als je wilt bijdragen, stort dan een donatie via de Vereniging Gein3Dorp, NL43 INGB 0005 9143 06 met vermelding ‘Film’.

Vier mei herdenking in Gein3dorp

Voor de eerste keer was er op 4 mei 2021 een dodenherdenking in onze wijk. Leerlingen van de Geinschool spraken over wat oorlog en verzet voor hen betekenen. Vic Gremmer, kleinzoon van Lambert Rima, vertelde over de opa die hij nooit gekend heeft. Na de twee minuten stilte om acht uur legden buurtgenoten en nabestaanden van de naamgevers van onze straten bloemen bij het herdenkingsmonument. Rood-wit-blauwe rozen.

Leerlingen leggen bloemen bij het herdenkingsmonument bij de school
Vic Gremmer, kleinzoon Lambert Rima
Bloemen voor de verzetsmensen van Parool, Trouw, de Waarheid en Vrij Nederland

Dodenherdenking 4 mei in Gein3dorp

Beste Gein3Dorpers,

Dit jaar kunnen we voor het eerst de 4 mei herdenking in onze eigen buurt houden. En wel bij het herdenkingsmonument bij de ABBS-school het Gein, dat op 2 september verleden jaar werd onthuld.

Vanwege de Coronamaatregelen kan hier een beperkt aantal mensen, waaronder nabestaanden, bij aanwezig zijn.

Om toch mee te doen aan Dodenherdenking in Gein3Dorp: hang op dinsdag 4 mei vanaf 17.30 uur tot zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok.

En op 5 mei gaat natuurlijk de vlag ook uit

Volgende protest tegen Windturbines zaterdag 8 mei

Op 1 mei liepen zo’n 300 buurtbewoners uit Gein 3, Zuidoost, Driemond en Weesp mee met de protestwandeling tegen de, in onze buurt geplande, windturbines.

https://nos.nl/r/130803

Een fotomontage van de afmeting van de windturbine in onze buurt.

Windalarm organiseert de volgende demonstratie op 8 mei as in het Westerpark.

‘We bepleiten een herziening van het beleid voor wind op land. Dit beleid is achterhaald omdat wind op zee veel goedkoper en sneller kan worden gerealiseerd zonder nadelen voor bewoners en natuur’ aldus Windalarm.

https://windalarm.amsterdam/agenda/Demonstratie-in-het-Westerpark

Meld je aan en loop mee op 8 mei!