Waarschuwing

GGD vaccineert géén ouderen aan huis

De GGD ontvangt berichten dat ouderen in onze regio worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.

Mobiele ouderen bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie van GGD Amsterdam in de RAI. Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.

Huisartsen

De GGD heeft de huisartsen in de regio inmiddels op de hoogte gesteld om extra alert te zijn op deze praktijken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke nummer 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur), of neem contact op met GGD Amsterdam.

Amsterdam 2050

Er staan ingrijpende veranderingen op stapel. In 2022 wordt de nieuwe landelijke Omgevingswet van kracht. Elke gemeente en provincie moet daartoe toekomstplannen maken. De gemeente Amsterdam heeft dat plan net klaar: de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, te vinden op: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/961463/ontwerp-omgevingsvisie_amsterdam_2050_2.pdf

Daarin geeft de gemeente aan hoe invulling zal worden gegeven aan klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame en (circulaire) economische groei, en ontwikkeling van de stad en van het landelijk gebied.

Tot 3 maart kunnen bewoners en organisaties hun mening over de Omgevingsvisie Amsterdam indienen.

Wat betekent het plan voor Gein 3? Dat blijkt uit de tekening. Aan de zuidzijde van de Gaasperplas staan woonblokken ingevuld (gemengde stadsbuurt ofwel koop en (sociale) huur) en bij de Metro-stations Gein en Reigersbos hoogbouw. Bij de Gaasperplas staan zoekgebieden voor zonneweiden aangegeven en ook een reservegebied voor een windmolen achter boerderij Langerlust bij de Gaasp. Achter Waternet langs wordt een fietspad aangelegd van de Valburgdreef naar de brug bij Driemond. Verder wil de gemeente van het Gaasperpark een stadspark maken voor veel bezoekers met extra zwemwater en recreatie.

Wat vind je als bewoner van Gein 3 van deze plannen? Stuur jouw mening voor 3 maart naar: Directeur Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. De vereniging Gein3Dorp zal haar zienswijze indienen en opnemen in de lente-editie van de Gein3Dorper.

Gratis online cursussen

15 feb: Online-bijeenkomst ‘Opgroeien met zorg en ziekte in het gezin’:
Is er bij u thuis iemand langdurig ziek? Heeft één van de kinderen een beperking. Of is er sprake van een psychische ziekte of verslaving? Wat doet dat met de kinderen in het gezin? Markant organiseert deze bijeenkomst voor ouders in samenwerking met het Ouder- en Kindteam. U krijgt informatie en tips om goed met uw kinderen in contact te blijven.

Datum: 15 februari | 10.00-11.30 uur | via Zoom op computer, laptop of smartphone. Na aanmelding ontvangt u een instructie. Deelname is gratis. Aanmelden bij Markant, centrum voor mantelzorg 020-886 88 00 / info@markant.org. 
Meer informatie  

FB-link: https://www.facebook.com/events/416588163102834

22 feb: Online-cursus ‘De zorg de baas’ voor mantelzorgers
Vijf inspirerende bijeenkomsten. U leert hoe en bij wie u om steun kunt vragen. U krijgt tips om de zorg zo te regelen dat u meer energie overhoudt en weer toekomt aan uzelf. Deelname is gratis. 

Data: 22 februari t/m 22 maart | 14.00-15.30 uur | via Zoom op computer, laptop of smartphone. Na aanmelding ontvangt u een instructie. Deelname is gratis. 
Aanmelden bij Markant, centrum voor mantelzorg 020-886 88 00 / info@markant.org. 
Meer informatie
FB-link: https://www.facebook.com/events/1496940967179080

Gemeente stopt met apart inzamelen plastic

Vanaf 1 januari 2021 scheidt de gemeente al het plastic afval bij de afvalverwerker. Daar haalt een scheidingsinstallatie het plastic en de drinkpakken uit het restafval. Dat is makkelijker voor bewoners en zorgt uiteindelijk voor meer bruikbaar plastic. De gemeente haalt daarom buurt voor buurt de containers voor plastic afval weg. Tot die tijd kunt u deze containers blijven gebruiken.

De gemeente maakt de stad buurt voor buurt klaar voor deze verandering. Staat de plasticcontainer in uw buurt er nog? Dan gooit u uw plastic afval gewoon weg zoals u gewend bent. Als de plasticcontainer weg is, kan het plastic bij het restafval. Het plastic dat u nu nog in de plasticcontainer doet, gaat ook al naar de scheidingsinstallatie. Net zoals het restafval.

Meer containers voor glas, papier en restafval
De bovengrondse plasticcontainers gaan helemaal weg. Dat zijn de grote oranje containers op straat. Van de ondergrondse plasticcontainers maakt de gemeente containers voor restafval, papier/karton of glas. Welke container er komt, hangt af van wat de buurt nodig heeft.

In januari 2021 wordt begonnen in een aantal buurten in het Centrum. U krijgt een brief als de containers in uw buurt bijna weggaan. Naar verwachting zijn alle plasticcontainers begin 2022 weg.

Machinaal scheiden

De afgelopen jaren hebben veel Amsterdammers hun plastic afval gescheiden weggegooid. Daar werden veel nieuwe dingen van gemaakt. Zoals flessen voor shampoo en afwasmiddel. Sinds 2017 haalt de scheidingsinstallatie ook plastic uit het restafval. Inmiddels werkt die installatie zo goed dat hij meer plastic uit het afval haalt dan de Amsterdammers. U kunt daarom uiteindelijk stoppen met het scheiden van plastic afval.

Alleen bruikbaar plastic

De scheidingsinstallatie haalt ook nog eens precies dát plastic uit het restafval dat bruikbaar is voor nieuwe producten. Bij het plastic van Amsterdammers zaten vaak ook spullen die daar niet in horen. Zoals chipszakken en koffiecups. Maar ook plastic speelgoed en etensresten. Daardoor werd soms een hele lading afgekeurd. Dat is zonde, want daar zat ook plastic in dat nog wél gebruikt kon worden.

Glas, papier en textiel nog wel scheiden

Voor elk soort afval wordt gekozen voor de manier van scheiden waarbij dat afval zo goed mogelijk opnieuw gebruikt kan worden. Voor plastic en drinkpakken is dat via de scheidingsinstallatie. Voor glas, papier/karton en textiel is dat als u het zelf scheidt. Voor papier/karton en textiel is het namelijk belangrijk dat dat droog en schoon is. Dat is het niet als het tussen het restafval zit. Het is daarom belangrijk dat u uw glaspapier/karton en textiel zelf blijft scheiden.

Online Moderne Dans 60+

Vanaf 18 januari geeft Dance Connects Community elke maandag, woensdag en zaterdag online les Moderne Dans 60+. Deze lessen zijn te volgen via Zoom. Het is een dansles vol enthousiasme, inspiratie en vrijheid. En zolang de lockdown duurt, kun je met de online les toch in beweging blijven. 

Je verbetert met dansen je conditie, je werkt aan een betere lichaamshouding en spieren en botten worden sterker. Ook krijg je zelfvertrouwen, je verlegt je grenzen, je verbetert je humeur en je ontmoet leuke mensen (juist online in deze tijd heel belangrijk!) en je maakt zo een positieve connectie met de buitenwereld.

Moderne Dans 60+ Online
Maandag 18.00 – 19.00 uur
Woensdag 17.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Reserveren van de lessen doe je op www.danceconnects.nl. Kosten van de lessen zijn afhankelijk van jouw situatie. De activiteiten van Dance Connects Community worden mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam, Seniorensportfonds, Stadspas, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSBfonds en Fonds voor sociale initiatieven. 

Nieuwjaarsbijeenkomst Gein3 op 10 januari

Maarten Vlijmincx, kandidaat voorzitter Vereniging Gein3dorp, wenste op zondagmiddag 10 januari via een digitale stream de Gein3dorpbewoners álle goeds toe voor het nieuwe jaar. Vanwege de huidige omstandigheden was een gebruikelijke nieuwjaarsreceptie helaas niet mogelijk. Wel kon in de school een digitale Bingo gehouden worden. Zo was er toch contact met elkaar, want meer dan ooit hebben we elkaar nodig. Samen plezier maken en aandacht voor elkaar hebben vergroot onze saamhorigheid en zelfredzaamheid.

De Bingo werd op vermakelijke manier gepresenteerd door het duo Monique Verkerk en Floor de Boer. Andres Reyes Rios, kandidaat bestuurslid, zat achter de knoppen van de laptop voor de chatfunctie en controle van de genoemde Bingocijfers. De adverteerders in de Gein3dorper hadden bijzonder mooie prijzen ter beschikking gesteld. Het eerste straatje werd vlot gewonnen door Gerie, die blij was met haar geurstokjes van Platja.

Bij de prijs voor het hele blad riepen zeven mensen tegelijkertijd Bingo. Dat werd loten voor de bon om gratis een maand te sporten bij sportcentrum Pleizier. Er was een vervangende prijs voor de anderen, bijvoorbeeld een stoere klustang van Sybrands of een mooie portemonnee van de Wereldwinkel Abcoude. De tweede ronde was het spannendst, daar was eén gelukkige Gein3 bewoner die Bingo kon roepen en Cor Cordes won daarmee de Jumbo-bon.

Veel dank aan de sponsoren. Veel dank aan de bewoners die meespeelden. Volgens Andres was de middag voor herhaling vatbaar, zo stelde hij bij de afsluiting. Heeft u ideeën om elkaar te ontmoeten in deze anders-dan-andere tijden? Laat het weten, mail het naar secretariaat@gein3dorp.nl

De Nieuwjaarstoespraak van Maarten Vlijmincx is hieronder terug te lezen. We hopen u in het nieuwe jaar spoedig te ontmoeten. Dan graag met het voltallige bestuur, daarvoor wensen we Ad Grool veel beterschap toe.

Spontaan afscheid

Deze dinsdagavond 5 januari vond er een bijzondere buurtgebeurtenis plaats in Gein 3. Op het pleintje van het Hendrik Godfroidhof kwamen wel 50 buurtbewoners bijeen om in een grote kring met lantaarntjes, kaarsen en een glas wijn te proosten op Gerritje Nuisker, die op dat moment elders werd gecremeerd.

Gerritje was een prominent persoon in Gein 3, maar wilde beslist geen openbare begrafenis of een georganiseerd afscheid van de buurt. In de afgelopen zomer vierde Gerritje op hetzelfde pleintje haar verjaardag met haar buurtgenoten. Voor die gelegenheid had zij een ijscokar ingehuurd om onbeperkt ijs te eten. Dat laatste lukte prima; het was een bijzonder warme middag.

Geen officieel afscheid, maar wel een spontaan afscheid en herdenken van buurtbewoners. Dat zou Gerritje prachtig hebben gevonden. Het zegt ook alles over de buurt, de betrokkenheid en saamhorigheid. Gein3 is een bijzonder stadsdorp, en dat is het!

Herinnering: Nieuwjaarsbingo!

Komende zondag 10 januari 2021 vanaf 15:00 uur vindt de digitale versie van de Gein3 Nieuwjaarsreceptie plaats. We spelen dan digitale Bingo voor jong en oud. Er zijn mooie prijzen te winnen. De bingokaarten hiervoor vindt u in de winter-editie van de Gein3Dorper.​

Meedoen? Meldt u zich dan direct aan (kan tot 5 januari).
Geef uw aanmelding door via: secretariaat@gein3dorp.nl
en vermeldt in de e-mail:
Wij doen graag mee met de Gein3 Nieuwjaarsreceptie met ons mailadres……​

We sturen u dan op 9 januari de link toe.

En wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in Gein3Dorp, dan kunt u in dezelfde mail aangeven:
Wij blijven ook graag op de hoogte van het nieuws in Gein3Dorp.

Nieuwjaarsbingo voor iedereen

Inmiddels is de Gein3Dorp Nieuwjaarsbijeenkomst een traditie geworden.

Vanwege coronamaatregelen organiseren we op 10 januari 2021 vanaf 15:00 uur een digitale versie van de Gein3 Nieuwjaarsreceptie via Teams.

Hadden we in 2020 een loterij en een pubquiz, in 2021 gaan we met u een spetterende digitale bingo spelen. Een nieuwe bingovorm voor jong en oud die we met iedereen in Gein 3 gaan spelen.
De bingokaarten hiervoor vindt u in de winter-editie van de Gein3Dorper.


Onze adverteerders hebben geweldige en heel mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de winnaars van deze Gein3-Bingo met 2 rondes.

U kunt de volgende prijzen winnen:
+ Producten van Platja Huisarfums​(zie pag. 12)
​ + Fitnessbon van Sport en Fitnesscentrum Pleizier (zie pagina 16)
​ + Gereedschap van Sijbrands Onderhouds-werken​(zie pagina 22)
​ + Een cadeaubon van € 100 van JUMBO​(zie pagina 18)

Op 10 januari trappen we om 15:00 uur af met een welkom van Maarten Vlijmincx, beoogd nieuwe voorzitter van Vereniging Gein3Dorp.
Daarna gaan we bingoën.
Kleedt u zich feestelijk aan en zet een drankje klaar om te proosten. Veel plezier en succes gewenst! U doet toch ook mee?!

Wel even aanmelden vóór 5 januari om de link voor de digitale Nieuwjaarsreceptie te ontvangen.
Geef uw aanmelding door via: secretariaat@gein3dorp.nl
en vermeldt in de e-mail:
Wij doen graag mee met de Gein3 Nieuwjaarsreceptie met ons mailadres……​

We sturen u dan op 9 januari de link toe.

En wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in Gein3Dorp, dan kunt u in dezelfde mail aangeven:
Wij blijven ook graag op de hoogte van het nieuws in Gein3Dorp.

Zo kunnen wij u verder op de hoogte houden van de nieuwjaarsreceptie en bingo, maar ook van ander nieuws dat van belang is voor bewoners van Gein 3.

We zien u graag, digitaal op 10 januari!

Monique Verkerk, Dini Zoet, Floor de Boer

Overlijden Gerritje Nuisker

Op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2021, is Gerritje Nuisker ons helaas ontvallen. Jarenlang heeft zij de rubriek “De tuin van ……” in de Gein3Dorper verzorgd. Gerritje zocht bewoners in Gein 3 op met een bijzondere tuin: kleurrijke bloementuinen, exotische tuinen, vijvertuinen, groente- en kruidentuinen. Dankzij deze rubriek hebben we veel tuinen en bewoners van Gein 3 leren kennen.

Begin november is Gerritje opgenomen in Ziekenhuis Amstelland vanwege vaatproblemen in haar benen. Na een operatie trad langzaam verbetering op en half december is zij overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Zonnehuis Amstelveen. Na aanvankelijk herstel (loopoefeningen) kwamen de vaatproblemen echter plotseling terug. Gerritje heeft in deze moeilijke maanden veel steun ondervonden van buurtgenoten die op bezoek kwamen en kaarten stuurden; dat sterkte haar zichtbaar.

In de herfsteditie van de Gein3Dorper staat haar laatste tuinrubriek. Daarin beschrijft Gerritje haar eigen tuin (lopen ging toen al moeilijk zodat zij er niet meer op uit kon) en hoe zij al 35 jaar natuur- en diervriendelijk tuiniert. Ook over het overlijden van Sofia de lapjeskat, die haar 4 jaar lang oprechte liefde heeft gegeven. Dank Gerritje voor jouw jarenlange bijzondere bijdrage.

Redactie Gein3Dorper

Windmolens bij de Gaasperplas?

Of er windmolens bij de Gaasperplas komen weten we pas als er in 2021; dan worden besluiten genomen over de Regionale Energie Strategie (RES). Voor wat betreft windenergie moet Amsterdam nog voor 13 windmolens (150 meter hoog, elk 3 megawatt) plekken vinden. Een lastige opgave omdat de beperkte vrije ruimte wordt opgeëist voor woningbouw, natuur en nu ook windmolens. In het concept-RES zijn 7 zoekgebieden aangegeven waar windmolens zouden kunnen worden geplaatst. Gaasperdam-Diemerscheg is een van die gebieden.

Op 15 december 2020 is een verslag uitgebracht van de reacties op het concept-RES van alle gemeenten in Noord-Holland. Naast waardering voor de aanpak worden zorgen geuit over het inzetten van natuurgebieden en landschappen voor zonne- en windenergie: het verloren gaan van landschappelijke kernwaarden en de gevolgenvoor flora en fauna. Ook worden geluidshinder en zichthinder voor omwonenden en passanten genoemd.

In het verslag is het advies van het stadsdeel Zuidoost als volgt opgenomen: 

Zuidoost wil een significante bijdrage leveren aan de energietransitie en de opgaven uit de RES Amsterdam en adviseren het college hier daadkrachtig gebruik van te maken en het stadsdeel concreet te ondersteunen bij de realisatie van de windmolens, de zonnepanelen op daken, de isolatieopgave, het groengasproject in Gaasperdam en het aanboren van de diverse warmtebronnen.
Hierbij worden de volgende adviezen gegeven: 

a. Zuidoost heeft op voorhand grote bezwaren tegen windmolens rond en in de Gaasperplas en (zichtbaar) zon op en rond de Gaasperplas. Ondanks dat de ruimtelijke procedure en de geluids-, slaghinder-, en de flora en fauna onderzoeken nog moeten starten, vragen we nadrukkelijk om het gebied nu al bij voorbaat uit te sluiten: Er wordt veel geïnvesteerd in de recreatieve en ecologische waarde in dit gebied, het wordt verder doorontwikkeld tot een goed bereikbaar, hoogwaardig en groen recreatiegebied voor Amsterdammers. Hierover neemt het college dit voorjaar een besluit. 

b. Het stadsdeel verwacht bovendien met alternatieve voorstellen voor wind en zon voldoende realistische mogelijkheden aan te kunnen bieden om de Gaasperplas en directe omgeving uit te sluiten in het zoekgebied Wind en het extra zoekgebied Zon.

c. Zuidoost wil ten zeerste benadrukken dat, indien blijkt dat additionele maatregelen/ zoekgebieden zon vereist zijn, er desondanks geen extra zoekgebieden aangewezen worden in en rond de Gaasperplas.

d. Zuidoost wil de 5 molens graag realiseren met lokale bedrijven (zoals JCArenA, Waternet, Equinix) en met bewoners uit Zuidoost, bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven. De molens worden dan via coöperaties zon en wind – zoals in Amsterdam Noord – op democratische manier bestuurd. De exploitatiebaten vloeien terug naar de lokale gemeenschap. We vragen de Gemeenteraad akkoord te gaan met deze aanpak in afwijking van de voorziene procedure die uitgaat van het openbaar aanbesteden van de molens. 

In de loop van 2021 worden definitieve besluiten genomen over de uit te voeren Regionale Energie Strategie.

Wat kan dit alles voor Gein 3 gaan betekenen? 

  1. De duidelijk uitgesproken afwijzing van windmolens bij het Gein en de Gaasperplas betekent zeer waarschijnlijk dat daar geen windmolens of zonneweiden zullen komen.
  2. Stadsdeel Zuidoost stimuleert de aanleg van zonnepanelen op daken, de isolatieopgave, het groengasproject in Gaasperdam en het aanboren van de diverse warmtebronnen. Voor bewoners van Gein 3 betekent dit mogelijkheden om individueel of gezamenlijk gebruik te maken van stimuleringsregelingen. 
  3. In het voorjaar wordt een besluit genomen over het plan Gaasperplas, zodat dan duidelijk wordt welke veranderingen qua inrichting de komende jaren gaan plaatsvinden.

Vooral het tweede punt bevat mogelijkheden voor bewoners van Gein 3. Aan de ene kant kunnen eigenaren individueel gebruik maken van stimuleringsregelingen (zonnepanelen, isolatie, warmtebronnen), maar ook is er ruimte voor een gemeenschappelijke aanpak (zoals meedoen met Groengas Gaasperdam of een Buurt Energiesysteem (gezamenlijke warmtebron)). Onderwerpen waarop betrokken bewoners en de Vereniging Gein3Dorp zich in de komende jaren richten.

Masterplan Zuidoost

Bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost

Op het gebied van onderwijs, werk, wonen en veiligheid is er voor de bewoners van Zuidoost nog veel te verbeteren. Daarom werkt een brede maatschappelijke alliantie aan een programma voor de lange termijn: Het Masterplan Zuidoost. De eerste aanzet voor de plannen ligt op tafel, nu is het hoogste tijd voor de mening van bewoners.

Langetermijnvisie

Het Masterplan Zuidoost is een langetermijnvisie, die er naar streeft om in 2040 voor alle bewoners van Zuidoost een beter perspectief te bieden. Eerlijke kansen in onderwijs, werk, het vinden van een woning, en meer veiligheid op straat en in huis. Alles voor een beter perspectief voor de jongeren van Zuidoost, het speerpunt van het Masterplan.

Alliantie maakt zich sterk

De partijen die zich sterk maken voor dit Masterplan hebben zich verenigd in een alliantie. Dit zijn gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, onderwijsinstellingen, werkgevers, bedrijven, politie, wooncorporaties, jeugdhulpverlening en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de voorbereiding zijn er al bewoners betrokken en is hun inbreng meegenomen in de eerste uitwerking.

Betrokken bewoners gezocht

Nu legt de alliantie de bal bij de bewoners. Wat vindt u belangrijk voor Zuidoost? Om betrokken bewoners te vinden en hiermee in gesprek te gaan heeft de alliantie het Social Pact ingeschakeld. Het Social Pact is een samenwerkingsverband van ruim dertig formele en informele organisaties uit Zuidoost. Door het Social Pact in te schakelen wil de alliantie ook de mening van bewoners vragen die normaliter minder in beeld komen bij dit soort besluitvorming.

Online meepraten

U kunt meepraten over het Masterplan Zuidoost tijdens tien online sessies die in de maand januari worden georganiseerd: over inclusie en participatie (18 e ), wonen (19 e ), werk (20 e ), onderwijs (21 e ) en veiligheid (25 e ). Bewoners die zich aanmelden, zullen ook na de online sessies nog gevraagd worden om hun mening rondom zaken uit het Masterplan!​

Aanmelden of meer informatie over de online bijeenkomsten? http://www.socialpact.nu

Kerstavondviering

Op kerstavond 24 december bieden we een online viering aan op YouTube, om 20 uur, als alternatief voor de kerstnachtdiensten die niet door zullen gaan.

We moesten zelf ook schakelen. Al meer dan 50 jaar organiseren we een kerstviering/kerstnachtdienst in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Met 2000 bezoekers. Nu is dat niet mogelijk. Maar er is een prachtig initiatief geboren: we hebben een kerstviering gefilmd in het Museum of Humanity.

We hopen met dit kerstinitiatief veel mensen te bereiken en we denken dat de plek waar we gefilmd hebben zal aanspreken: een voormalige munitiefabriek, een vervallen gebouw. Met prachtige foto’s van Ruben Timman. Stuk voor stuk mensen in beroerde situaties. Maar er schittert ook hoop en verwondering. En juist op deze plek delen we het kerstverhaal, met mooie muziek en een interview met Ruben. 

Met hartelijke groet,

Taco Koster, pop-up dominee bij de Zondagavondkerk

www.kerstavonddienst.nl

Geefweek 7 t/m 12 december

Vandaag, op 1 december, is het Giving Tuesday. De maand waarin geven centraal staat. Geven aan onze geliefden, familie en vrienden. Giving Tuesday is daarom een dag waarop we ook mogen nadenken over geven aan goede doelen en geven om dingen die groter zijn dan onze verlanglijstjes.

Op maandag 7 december start de Geefweek. Een week waarin we Amsterdammers willen vragen om ook een beetje om de buurt te geven en daarom hun buurtfonds te steunen. Er zijn heel veel Amsterdammers die met een klein project hun buurt een beetje mooier, groener, vrolijker en/of meer verbonden maken. We hopen dat evenveel Amsterdammers met een kleine bijdrage hun buurtfonds willen helpen om achter die projecten te gaan staan!

Het zijn de kleine dingen die Amsterdam groot(s) maken.

Uw buurtfonds: Fonds voor Zuidoost. U ziet ons in winkelcentra met een collectebus om geld op te halen voor buurtprojecten in ons Zuidoost!