Gebiedsborrel Gaasperdam, Driemond op 7 februari

Komt u ook naar de gebiedsborrel van Gaasperdam, Driemond? Tijdens de feestelijke borrel is er volop ruimte om bij te praten, nieuwe plannen en afspraken te maken voor 2020. Tanja Jadnanansing bestuurder van stadsdeel Zuidoost is er ook.

  • Datum: vrijdag 7 februari
  • Tijd: 19.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.
  • Locatie: Planetarium, Kromwijkdreef 11

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Narisha Moenna en mail naar n.moenna@amsterdam.nl  of bel naar 06 3808 0231.gaasperplaskaart

Nieuwsbrief Bewonersplatform Gein – januari 2020

➢ Het cameratoezicht in winkelcentrum Gein is gestopt tot veler verontrusting. Voor publiekcameratoezicht is het een politieke discussie die hieraan ten grondslag ligt.
➢ Er is wat geld over van de subsidie die is verkregen voor de kerstmarkt in Eben Haëzer. Dit geld is gedoneerd aan de viering van 05-05-2020 van de vereniging Gein3Dorp. De kerstmarkt was succesvol. Er komt een evaluatie met Eben Haëzer.
➢ De Echo is gestopt. Het Stadsdeel communiceert via haar eigen krant en via Bijlmer en Meer. Deze laatstgenoemde krant wordt nu bezorgd in het pakket reclamefolders en is tevens verkrijgbaar bij buurthuizen en bibliotheken. Bijlmer en Meer gaat i.v.m. het stoppen van de Echo tweemaal per maand verschijnen (nu nog eenmaal per maand) Men kan zich voor informatie van het stadsdeel aanmelden voor de nieuwsbrief van de gemeente; https:// http://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief
➢ Wij onderzoeken of wij een website kunnen bouwen voor het bewonersplatform Gein. Wordt vervolgd.
➢ Wij onderzoeken tevens of het zinvol is om kastjes te plaatsen in Gein waar men overtollige spullen in kan stoppen (eten) voor minderbedeelden. Dit naar het voorbeeld in Floradorp in Amsterdam Noord. De kastjes moeten in een tuin worden geplaatst, de bewoner is dan tevens de beheerder en controleert de producten in de kastjes op houdbaarheidsdatum. Het Parool heeft hierover een artikel gepubliceerd: https://www.parool.nl/es-baa4634a
➢ POZO De samenwerking tussen de gemeente en POZO is beëindigd. Het contract liep af op 01-01-2020. De gemeente gaat nu verder met Swazoom en VENZO. Het platform is niet blij met deze gang van zaken en treedt in contact met de verantwoordelijk ambtenaar van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel.
➢ Gebiedsplannen. Er wordt onderzocht wat er met winkelcentrum Gein moet gebeuren. Het winkelcentrum heeft namelijk prioriteit.
➢ In de wethouderbuurt in Gein 4 wordt momenteel regelmatig een poging tot inbraak gedaan.

➢ Onlangs zijn in de buurt van de speelplaats in de Wethouder Driessenstraat vaten met stoffen gevonden. Deze zijn inmiddels verwijderd voor onderzoek.
➢ Destijds zijn kliko’s geleverd voor inzameling van oud papier in de wethouderbuurt. Nu wil men nog een kliko voor GFT inzameling. De kliko’s vormen een opstapje voor inbrekers. Is een ondergrondse GFT inzameling geen optie?
➢ Mensen in rode jas op de fiets zijn straatcoaches. Zij zijn verbonden aan de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam: https://www.aanpakoverlast.nl
➢ 16-01-2020 vond het WOG (Wijkoverleg Gaasperdam) plaats om 19:30 uur in buurthuis Gein. Men gaat inventariseren of het WOG opnieuw leven ingeblazen kan worden.
➢ Erfpacht. De gemeente bepaalt welke notaris u moet kiezen voor de eeuwigdurende afkoop of de eeuwigdurende vastlegging van de canon inzake de erfpacht kwestie. Is dit niet in strijd met de vrije notariskosten? Het platform gaat dit uitzoeken. Wordt vervolgd.
➢ Sinds 01-01-2020 kan geen subsidie meer aangevraagd worden inzake vergroenjebuurt. Er komt iets anders voor in de plaats; wordt vervolgd.

Astrid Roijen
Voorzitter Bewonersplatform Gein bewonersplatformgein@gmail.com

 

Lid worden van de Bewonersraad Venzo?

Beste bewoners,  Goed nieuws!

Venzo (ondersteuning vrijwilligersactiviteiten in Zuidoost) krijgt een bewonersraad! Wij geloven dat de bewoner van Zuidoost centraal staat in onze organisatie en willen daarom dat die ook meedenkt over ons beleid.

Ons streven is dat de raad vanaf medio 2020 Venzo informeert en adviseert. Deze bewonersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Venzo over vrijwillige en maatschappelijke inzet. Met de raad willen we nog beter aansluiten op de wensen van de bewoners van Zuidoost.

Zet jij je graag in voor dit Zuidoost, denk je graag mee over maatschappelijke inzet en maak je graag deel uit van ons leuke en gedreven team? Reageer dan snel op onze vacature https://venzo.co.nl/vacatures/bewonersraad-venzo/!

Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 30 januari 2020.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, let us know.

Met vriendelijke groet,

Marco Barsoum    m.barsoum@venzo.co.nl

Organisatieadviseur (ma t/m do)

Venzo

Bijlmerdreef 95-97

1102 BP Amsterdam

+31 (0)20-760 11 70

+31 (0)6-24778608

www.venzo.co.nl

www.facebook.com/newsvenzo

 

 

Commissie Woonomgeving zoekt versterking, helpt u mee?

De Commissie Woonomgeving wil in 2020 een aantal projecten uitvoeren. Prioriteit zal worden gegeven aan de plannen van de herinrichting van het park Gaasperplas. Op dinsdag 28 januari is er gelegenheid de plannen in te zien. Het plan ligt dan ter inzage in het Stadsloket. Zoals u hebt kunnen lezen in de Gein3dorper is de vereniging al bezig het plan te bestuderen. De vereniging zal een advies aan het Bestuur sturen. Bekijk het plan op http://www.amsterdam.nl/gaasperplas

Daarnaast wil de Commissie meer aandacht schenken aan verkeer en verkeersveiligheid. Dit sluit aan bij een project van de Politie. Die proberen de situatie te verbeteren rond het halen en brengen van kinderen van de school. Andere verkeersprojecten zijn actie ‘Wij gaan weer naar school’ na de grote vakantie en bij de verkeerslessen op de school.

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de actie Nederland Schoon. Veel mensen hebben meegedaan aan die actie. Dit willen we op 21 maart 2020 herhalen en uitbreiden naar een tweede actie in september. Zet u deze data in uw agenda?
Het Stadsdeel is weer bereid om ons te ondersteunen door het beschikbaar stellen van materialen en halen het ingezamelde afval op.

De Commissie bestaat uit drie leden. Dat is los van het groepje dat al bezig is met de Gaasperplas en het park. De commissie wil u daarom uitnodigen om ons te ondersteunen. Wij zoeken enthousiaste buren die mee willen doen met het organiseren van de omschreven projecten.

Aanmelden kan via:  bestuur@gein3dorp.nl

 

Vanmiddag Nieuwjaarsbijeenkomst!

Komt u vanmiddag ook naar de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging Gein3dorp? Leuk om elkaar als buurtgenoten te ontmoeten. Ook informatief want dit wordt een bijzonder jaar: de 4 en 5 mei-viering ter gedachtenis aan de verzetsstrijders, waarnaar de straten van Gein 3 zijn genoemd.

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt vandaag gehouden van 14:30 tot 17:00 uur in de basisschool Het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80.

Tot straks!

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Stadsdeel

Nieuwjaarsbijeenkomst stadsdeel Zuidoost op 7 februari

 

Stadsdeel Zuidoost wenst alle inwoners, organisaties, ondernemingen en anderen die zich betrokken voelen bij Zuidoost een voorspoedig en gezond 2020! Vanuit de vier gebieden binnen Zuidoost (Bijlmer Centrum/Oost/West en Gaasperdam/Driemond) zijn er weer nieuwjaarsrecepties. U bent van harte welkom! 

Gaasperdam en Driemond

Vrijdag 07 februari

Brandweerkazarne, Remmerdenplein 100

19.00 – 21.00 (inloop 18.30)

 

 

Zullen we schuifelen?

Moderne dans voor iedereen van 60 tot 100 jaar gaat weer van start!

Dance Connects Community organiseert net als in voorgaande jaren wekelijkse moderne danslessen voor iedereen van 60 jaar en ouder. Wie het leuk lijkt om via moderne dans zijn of haar creativiteit te uiten, lichaam en geest te versterken en daarbij graag buurtgenoten ontmoet, is vanaf maandag 20 januari welkom bij Buurthuis Holendrecht op het Holendrechtplein, bij woonzorgcentrum Eben Haëzer op Wisseloord en bij cultureel centrum NoLimit op Geldershoofd.

Moderne dans bij Dance Connects is dans, lekker swingende muziek, actief bezig zijn en bovendien je creativiteit en fantasie aanspreken. Met of zonder ervaring, met of zonder fysieke beperking, iedereen kan meedoen. De moderne danslessen worden gegeven door professionele en enthousiaste dansdocenten met een groot hart en oog voor persoonlijke mogelijkheden. Ook worden er regelmatig professionele muzikanten uitgenodigd om live te komen spelen tijdens de dansles.
Dance Connects Community wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Amsterdam en biedt lessen voor 60+, 40+, speciale Slow Flow lessen, waaraan je zowel staand als zittend mee kan doen, en CLUB DANS, dansavonden voor jong en oud.
Met Stadspas krijg je korting en de lessen zijn gratis voor mensen die op of onder bijstandsniveau leven. Met Stadspas groene stip kun je gratis meedoen dankzij het Seniorensportfonds.

Moderne Dans 60-100+ 
Elke maandag van 10.00 – 11.30 uur
Buurthuis Holendrecht
Holendrechtplein 38
1106 LP Amsterdam

Moderne Dans 60-100+ / Slow Flow
Elke dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
Eben Haëzer
Wisseloord 219
1106 MB Amsterdam

Moderne Dans 60-100+
Elke donderdag van 10.00 – 11.30 uur
NoLimit
Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam