De Gein3dorper

De Gein3Dorper is het wijkblad. Het verschijnt 4x jaar bij het wisselen van de seizoenen en wordt samengesteld door en voor de bewoners van Gein3Dorp.

Redactie:
Ad Grool, Dini Zoet, Monique Verkerk

E-mail:
redactie@gein3dorp.nl

Nabestellingen:
Nabestellingen via het redactieadres tegen vergoeding van de portokosten of download de pdf.

Verschijning:
De Gein3Dorper verschijnt 4x per jaar rond 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december.

Downloads (PDF files)
winter-2016 Gein3dorper
Herfst 2016
Zomer 2016
Voorjaar 2016

Voor oudere Gein3dorpers kunt u onze redactie navragen of deze nog beschikbaar zijn of gemaild kunnen worden.

Kopij:
Kopij voor de Gein3Dorper moet uiterlijk 3 weken voor de verschijningsdatum van het blad bij de redactie zijn.
Aanleveren kopij per e-mail: redactie@gein3dorp.nl

 

Advertenties