De wijkagent

Berno Knoops, inspecteur en wijkagent voor Gein 1 en 3

Om dichter bij het publiek te komen, zijn er in het korps wijkagenten werkzaam. De hele regio is verdeeld in ruim 200 buurten en elke buurt heeft zijn eigen wijkagent. Sommige buurten zijn heel klein en beslaan maar enkele straten of flats, andere buurten kunnen heel uitgestrekt zijn, omdat er bijv. een park of landelijk gebied bij hoort. Kernwoorden voor buurtregie zijn: probleemgericht werken, samenwerking en effectiviteit.

Voor advies of bij problemen
Wijkagenten zijn ervaren politiemensen, met een gedegen extra opleiding en werken gedurende een aantal jaren in dezelfde buurt. Zij werken aan veiligheid, leefbaarheid en vrede. Om dat te bereiken, zal de buurtregisseur veel op straat in zijn of haar buurt aanwezig zijn.

De wijkagent is vrijgesteld van de meeste andere werkzaamheden, zodat hij bijna zijn volledige werktijd kan besteden aan zijn buurt. Buurtbewoners kunnen bij hun buurtregisseur terecht voor advies of met problemen.

Vriendelijk als het kan, streng als het moet
De wijkagent is er echter ook voor bekeuringen, innen van geldboetes en het aanhouden van verdachten, onder het motto: “Vriendelijk als het kan, streng als het moet”.

Contact met de buurtregisseur:
Op straat, via 0900-8844, via e-mail: berno.knoops@politie.nl  of via wijkteam Remmerdenplein

Bureau Remmerdenplein
Geopend: 24 uur per dag
Bezoekadres: Remmerdenplein 102, Amsterdam-Zuidoost
Postadres: Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam
Tel. 0900-8844 (lokaal tarief)