Gein3Dorper

De Gein3Dorper is het wijkblad. Het verschijnt 4x jaar bij het wisselen van de seizoenen.

Recente uitgaven:

Lente 2020 

Winter 2019

Herfst 2019

Zomer 2019

Lente 2019

Winter 2018

Kopij:
Kopij voor de Gein3Dorper moet uiterlijk 3 weken voor de verschijningsdatum van het blad bij de redactie zijn.
Aanleveren kopij per e-mail: redactie@gein3dorp.nl

Redactie:
Ad Grool, Monique Verkerk, Maarten Vlijmincx

E-mail:
redactie@gein3dorp.nl

Verschijning:
De Gein3Dorper verschijnt vier keer per jaar rond 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december.

%d bloggers liken dit: