Ontstaan Gein3Dorp

Gein3Dorp

Gein3dorp bestaat dankzij de inzet van Jan Schaefer, voormalig wethouder van Amsterdam. Gein3Dorp is een groene en prettige woonwijk in Amsterdam met ongeveer 1260 eengezinswoningen en minstens even veel inwoners.

Jan Schaefer
Jan Schaefer werd geboren in Amsterdam. Buurthypotheek.nl
Was van beroep banketbakker en
aanvankelijk lid van de CPN. Als buurtactivist zorgde hij (en anderen) er in de jaren 60 voor dat de plannen om grote delen van De Pijp te slopen voor de bouw van kantoren, luxe appartementen en een brede boulevard in de Ferdinand Bolstraat, niet doorgingen.

Politicus
Hij was een markant lid van de Tweede Kamer, Staatssecretaris Stadsvernieuwing op het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM), gemeenteraadslid en wethouder (Woningzaken, stadsvernieuwing, bouw- en woningtoezicht, grondbedrijf) in Amsterdam.
Terwijl hij in januari 1994 in het ziekenhuis lag ontwikkelde hij nog een banenplan voor Amsterdam.

Heldere taal
Schaefer was een voorstander van helder taalgebruik in de politiek en ambtenarij. Van hem komt de uitspraak “In gelul kan je niet wonen.” Deze uitspraak staat vermeld op het straatnaambord van het naar hem vernoemde fietspad in de wijk Gein 3 (zie foto), een van de wijken die onder zijn wethouderschap zijn ontwikkeld.
Ook de verbindingsbrug tussen het Java-eiland en de Oostelijke Handelskade is naar hem vernoemd.

%d bloggers liken dit: