Dringende oproep

Beste Gein3dorpers,
In de Gein3dorper van maart heeft al een aankondiging gestaan dat de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 april a.s. vanaf 20:00 uur via Microsoft Teams zal plaatsvinden  en dat wij op zoek zijn naar bestuursleden. 

Het goede nieuws is dat  een kandidaat voorzitter zich heeft aangemeld. 
Het minder goede nieuws is dat er vanuit de wijk weinig interesse lijkt te zijn voor de vereniging. Dat is wel een probleem, want een bestuur kan het niet alleen. Ook al wilt u zich niet aanmelden voor een functie van algemeen bestuurslid, dan wil ik u dringend vragen om de ledenvergadering bij te wonen; de toekomst van de vereniging hangt aan een zijden draadje. Dit is nog niet ingedaald bij de leden van onze vereniging. Bent u lid van de vereniging, meldt u dan aan voor onze ledenvergadering. 

U kunt zich via het e-mailadres: secretariaat@gein3dorp.nl aanmelden voor de vergadering. U hoeft Microsoft Teams niet te installeren op uw pc of smartphone. U krijgt een link toegestuurd om deel te nemen aan de vergadering. 
Ik hoop u allen te begroeten komende woensdagavond 20:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Astrid Roijen 
secretaris 

Oproep: baasje gezocht!

Buurtbewoners,

ik ben in het bezit van een Amazone papegaai van 52 jaar oud. Doordat ik een ernstige vorm van COPD heb moet ik mijn papegaai wegdoen omdat het stof wat hij uitstoot mijn ziekte alleen maar verergerd. Mijn vraag is, is er in de buurt iemand die deze vogel wil overnemen en verzorgen.

Opgelet: vanwege zijn leeftijd en diverse problemen is het geen handelsobject meer: zodat degene die hem overneemt een ietwat lastig oude chagrijn in huis neemt. Zoals u begrijpt zal een huisdier dat 52 jaar gewend is aan regelmaat in het begin moeten wennen.
Hij komt met kooi en alle toebehoren gratis. Het alternatief is om hem in te laten slapen en u begrijpt dat dit na zoveel jaren een slecht idee is.

U kunt mij altijd een e-mailtje sturen en vragen stellen, s.munting@upcmail.nl

Laat je testen bij de mobiele testbus!

Er komen binnenkort verschillende feestdagen aan: Pasen, Pesach, Phagwa en ook begint de Ramadan binnenkort. Daarom een oproep van het Corona Preventie Team Zuidoost om je te laten testen. Meer dan de helft van de coronabesmettingen vindt namelijk thuis plaats. Door te testen bescherm je niet alleen jezelf maar ook je kinderen, familie, vrienden en anderen in je omgeving.

Testen kan komende weken nog makkelijker dan normaal in de mobiele testbus van de GGD. Hier kunnen mensen zich gratis en zonder afspraak laten testen, ook als ze geen geldige papieren hebben.

Locaties waar de testbus staat:

Maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april voor het Bijlmersportcentrum

Maandag 5 april t/m donderdag 8 april bij Winkelcentrum Reigersbos, Renooiplein bij de Vomar

Vrijdag 9 april t/m zondag 18 april bij station Kraaiennest tegenover de moskee

Testbus in winkelcentrum Reigersbos

Winnie Meyer Ricard koninklijk onderscheiden

Gein3Dorper Winnie Meyer Ricard is op zaterdag 20 maart door de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens de digitale jubileumbijeenkomst 20 jaar Wijkoverleg Gaasperdam. Loco-burgemeester Moorman reikte digitaal de koninklijke onderscheiding uit.

Winnie Meyer Ricard, bestuurslid stichting Wijkoverleg Gaasperdam, kreeg het lintje niet alleen vanwege haar werkzaamheden in het Wijkoverleg Gaasperdam, maar voor al haar werk voor de buurt: voor de voetbalkooi op het Maria Snelplantsoen, voor Gaasper Pleasure en als het ‘groene geweten van Gaasperdam’.

‘Mensen maken de stad. Mensen maken de buurt.
U maakte het verschil’, aldus de locoburgemeester.

Wij feliciteren Winnie met haar koninklijke onderscheiding!

Wie helpt er mee op 20 maart?

Opgeruimd de lente in.
Samen op pad voor een schone wijk en voor kinderen een leuke verrassing!

Zaterdag 20 maart is het weer Landelijke Opschoondag. Ga mee de deur uit voor een frisse neus en een schoon Gein3dorp. Is er een mooiere manier om de lente in te luiden?

Door Corona dit jaar in aangepaste vorm:
Haal op 20 maart tussen 10 en 11 uur materialen en een lekkernij op aan de Hendrik Hosstraat 3 of Hendrik Veldhuishof 56.

Loop een opschoon-ommetje en breng je gevulde vuilniszak naar de verzamelplek bij de parkeerplaats naast de Geinschool. Om 14 uur haalt de gemeente de vuilniszakken op.

Fijn als je meedoet, op afstand en toch samen!
Want van een schoon Gein3dorp wordt iedereen blij!

Informatie: johanne.goossen@gein3.onmicrosoft.com

Save the Date

Dodenherdenking bij het herdenkingsmonument van onze verzetsstrijders

Wanneer?  Dinsdag 4 mei 2021, 20 uur

Waar? Bij de muur van basisschool Het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80

Samen met: Nabestaanden van de naamgevers van onze straten

Verdere informatie via www.gein3dorp.nlVereniging Gein3Dorp

Toch windmolen bij Gaasperplas

De gemeente heeft de zoekgebieden voor windmolens aangepast. Volgens de pers komt er geen windmolen komen in de Gaasperplas, maar dat klopt niet. De Gaasperplas is weliswaar extra reservegebied voor windmolens geworden, maar de Gaasperzoom is nu opeens voorkeursgebied voor windmolens!

Ergens bij Waternet tot diep in de Gaasperzoom wil de gemeente een windmolen plaatsen. Daar blijft het niet bij: in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is bij de Gaasperplas een weiland met zonnepanelen ingetekend (reserve zoekgebied).

Vergelijk de twee afbeeldingen

Bewoners van IJburg hebben luidruchtig geprotesteerd tegen windmolens; dat is destijds niet voor de Gaasperplas gebeurd. Bewoners, stichtingen en verenigingen hebben geprotesteerd maar dat heeft kennelijk geen resolute indruk gemaakt.
Kortom: als het aan de gemeente ligt komt er een windmolen bij Waternet of in de Gaasperzoom! Als velen het daar niet mee eens zijn, dan moet hier luidruchtig tegen worden geprotesteerd.

Nieuw telefoonnummer Luisterlijn: 088 0767 000

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

De reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze manier voorkomen we deze kosten”, zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.

Lokaal tarief

Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller – net als bij het oude telefoonnummer – geen extra kosten, alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is op de factuur van de beller.

‘Even een stem te horen’

Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers de mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

Nieuw park op dak A9 ingericht samen met bewoners

Amsterdam heeft er binnenkort een park bij, op het dak van de tunnel boven de A9. Eind dit jaar draagt Rijkswaterstaat het park over aan Amsterdam. Het park is voor het grootste deel al ingericht en beplant, met eetbaar groen, lig- en speelplekken en wandelpaden, maar er zijn nog acht parkvelden die de gemeente zelf kan invullen. Stadsdeel Zuidoost gaat eind deze maand met omwonenden en andere geïnteresseerde Amsterdammers in gesprek over het gebruik van het park en de inrichting van deze velden. Ook kan er worden meegedacht over de naam van het park.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen): “Amsterdam krijgt er met dit park ineens 15 hectare groen bij: goed nieuws voor de Amsterdamse mensen en dieren! Dit is een prachtige oplossing om de ruimte boven een snelweg beschikbaar te stellen voor alle Amsterdammers.”

Het grootste park van Amsterdam
Het nieuwe park, voorlopig het Gaasperdammertunnelpark genaamd, ligt tussen Gaasperdam en de Bijlmer in en is ongeveer 2 kilometer lang en 65 meter breed. Het verbindt het Nelson Mandelapark en het Centraal Park Gaasperdam. Deze drie parken vormen straks samen het grootste park van Amsterdam. De komende maanden wordt de bodem klaargemaakt voor de aanleg van de beplanting, de paden en de bomen. In het park liggen ook acht parkvelden en twee open ruimtes, bij elkaar zo’n drie à vier hectare, die de gemeente zelf gaat inrichten. Er is van alles mogelijk op deze velden: sporten, ontmoeten, een cultureel podium of bijvoorbeeld stadslandbouw: nog niets ligt vast.

Amsterdammers kunnen de komende tijd meedenken over wat er gaat komen. Jakob Wedemeijer (Stadsdeelbestuurder Zuidoost) kijkt daar naar uit. “Zeker omdat ik merk dat inwoners uit Zuidoost erg hechten aan groen in hun directe woon- en leefomgeving. Dat zagen we al bij recente participatie rond vernieuwing van het aangrenzende Gaasperpark. Daar kregen we ruim duizend reacties en suggesties op. We zijn een groen stadsdeel en koesteren dat.”

De participatie start rond 26 februari en duurt tot eind april. De resultaten vormen de basis voor de uiteindelijke plannen die rond september moeten worden vastgesteld, waarna de werkzaamheden eind van dit jaar of begin 2022 kunnen beginnen. Het park is na de overdracht eind dit jaar wel al toegankelijk voor Amsterdammers. Wie geïnteresseerd is om mee te praten, kan zich nu al aanmelden via tunnelpark@amsterdam.nl. Op www.amsterdam.nl/tunnelpark staat straks de meeste actuele informatie.

Afvalwijzer Gein 3

De gemeente Amsterdam heeft tot taak het afval in te zamelen en te verwerken. Het inzamelen van afval in 2021 is een complexe aangelegenheid. In het verleden werd alles op een hoop gegooid en in de verbrandingsoven vernietigd. Momenteel is het streven om van het afval het bruikbare deel terug te winnen. Van deze grondstoffen worden weer nieuwe producten gemaakt. Bij het inzamelen wordt het afval al gescheiden. Huis aan huis wordt restafval en grofvuil ingezameld. Op verschillende plaatsen in de buurt kan afval worden aangeboden.

 Rolcontainers voor restafval

Er zijn verschillende afvalcontainers voor de diverse soorten van afval. Bij Winkelcentrum Wisseloord en in de wijk zijn ondergronds afvalcontainers voor de diverse soorten afval geplaatst. Daarnaast worden er in Gein3 rolcontainers voor het inzamelen van restafval gebruikt. Zet uw afval niet naast de container. Als het niet past, dan is het grofvuil. De rolcontainers mogen op de dag van inzamelen om 7.00 uur buiten staan. U mag de rolcontainer de avond ervoor vanaf 21.00 uur op de gemarkeerde plaats buiten zetten. De rolcontainers worden In Gein 3 op donderdag geleegd en het grofvuil wordt op vrijdag opgehaald. Zet het grofvuil en de rolcontainers neer op de gemarkeerde aanbiedplekken. 

Plastic en drinkpakken

In Amsterdam wordt vanaf 1 januari 2021 het plastic afval bij de afvalverwerker gescheiden. Daar haalt een scheidingsinstallatie het bruikbare plastic en de drinkpakken uit het restafval. Het apart inzamelen van plastic gaat uiteindelijk stoppen. Dat gebeurt buurt voor buurt. Gein 3 is nu nog niet aan de beurt. Wanneer u kunt stoppen met het scheiden van plastic, krijgt u van de gemeente hierover een brief. De gemeente haalt op den duur de plasticcontainers weg. Tot die tijd doet u uw plastic afval gewoon in de plasticcontainer. Ook wordt gedacht aan het inzamelen van tuin, groente en fruitafval. Daarvoor zijn nog geen duidelijke plannen bekend.

Grofvuil

Alles wat niet in de rolcontainer past valt onder “grofvuil”. Houtafval al zoals planken, stukken oud tapijt en oude kastjes e.d. wordt apart ingezameld. De plekken waar grofvuil kan worden aangeboden zijn gemarkeerd met een aparte stoeptegel. Zet uw grof afval daar neer. Let daarbij op de volgende regels:

  • Zet uw grofvuil zo neer dat de vuilniswagen er goed bij kan. Zet het niet tegen een boom, gevel of achter een auto. 
  • Zet grofvuil nooit bij (ondergrondse) afvalcontainers, want dan kunnen die niet geleegd worden
  • Zorg dat losse stukken, zoals planken en grote takken, gebundeld zijn. 

In mei start in Watergraafsmeer proef grofvuil ophalen op afspraak |  oost-online.amsterdamPuin, sloopafval, stenen en grond wordt niet opgehaald. Breng dit naar het Afvalpunt. Bij de rotonde op het einde van de Valburgdreef is het afvalpunt voor Zuidoost. Daar kunt u diverse soorten afval inleveren: asbest, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval, elektrische apparaten, glas, hout, ijzer, er staat een container voor kringloopgoederen, kunststoffen, matrassen, meubels, non-ferrometalen, papier en karton, piepschuim, rubber, textiel en snoeiafval.

Chemisch afval 

Hiermee wordt door de gemeente bedoeld onder andere batterijen en accu’s, verfblikken, terpentine en verdunner, nagellak- en make-upflesjes, medicijnen, lampen en TL-buizen en motorolie en autobanden. U kunt klein chemisch afval inleveren bij de winkel waar u het heeft gekocht of naar het Afvalpunt brengen. U mag het niet aan de straat zetten of in een container doen. Batterijen kunnen ook bij de Jumbo worden ingeleverd.

Papier en glas

Op diverse punten in Gein 3 zijn afvalcontainers geplaatst waar papier en glas kan worden aangeboden. De containers voor papier hebben, of krijgen, sinds kort een nieuwe inwerppunt voor grote stukken karton gekregen. Vooral de laatste maanden is zeer veel karton aangeboden. Dit heeft alles te maken met het bezorgen van pakketjes rond de feestdagen. 

Voor meer informatie over afvalinzameling kunt u op www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik/afvalwijzer veel meer informatie vinden. Daar kunt u ook zien wat de verschillen zijn in de diverse stadsdelen. De gemeentelijke Afvalwijzer is ook voor deze notitie gebruikt. Dit is de situatie voor Gein 3

Inzamelen afval rond feestdagen

FeestdagOude datumNieuwe datum grofvuilNieuwe datum rolcontainers
2e Paasdagmaandag 5 april is geen ophaaldag is geen ophaaldagIs geen ophaaldag
KoningsdagDinsdag 27 april is geen ophaaldag zaterdag 24 april wordtgrofvuil ingezameldis geen ophaaldag
Hemelvaartsdagdonderdag 13 mei is ophaaldag restafval is geen ophaaldagis ophaaldag
Tweede Pinksterdagis geen ophaaldag Is geen ophaaldagis geen ophaaldag
Eerste kerstdagis geen zaterdag Is geen ophaaldagIs geen ophaaldag
Nieuwjaarsdag
1 januari 2022 
is geen ophaaldagIs geen ophaaldagis geen ophaaldag

Conditietraining op het strandje

Vereniging Conditietrainen Gaasperdam start per 1 april a.s. met het geven van outdoor trainingen op de donderdagavond en de zaterdagochtend, onder voorbehoud van voldoende deelnemers en de geldende corona-maatregelen.

Op zaterdag 27 maart a.s. van 10.00-11.30 zal een kick-off georganiseerd worden op het strandje bij Ballorig (Gaasperplas zuidzijde). Deelname is gratis.

Petitie Geen zorginstelling in Langerlust maar horeca

Het college van B&W heeft besloten dat Boerderij Langerlust een geschikte zorglocatie is. Ondanks een negatief advies van de stadsdeelcommissie en andere ideeën van het dagelijks bestuur. Omwonenden zouden hier ook bij betrokken moeten worden en hun mening kenbaar kunnen maken.

Twee inwoners van Gein 3 zijn een petitie begonnen:

Wij

Bewoners uit de wijk Gein (en omstreken) en overige belanghebbenden.

constateren

  • Er zijn passendere locaties te vinden in Amsterdam voor een zorginstelling voor de bedoelde groep mensen, bijvoorbeeld rondom het AMC.
  • Langerlust is geschikter voor een horecabestemming in dit gebied. 
  • Zeker gezien de toekomstplannen van het park op redelijk korte termijn.
  • De plannen zijn om horeca weer te integreren in het park, onder andere door de nieuwbouw aan de westkant.
  • Nieuwbouw in een onbebouwd stuk park, waarom niet bestaande locatie gebruiken?

en verzoeken

Hierbij een dringend verzoek aan het college van B&W om het besluit om een zorglocatie van Langerlust te maken te herzien en er weer een horecabestemming van te maken.

Klik op deze link en dan verschijnt de petitie .

https://petities.nl/petitions/geen-zorginstelling-in-langerlust-maar-horeca?locale=nl

Rioleringsprobleem?

Waar kan ik wateroverlast en stankoverlast van de riolering melden?

Voor wateroverlast en stankoverlast door verstopte riolering buitenshuis en overstromende straatkolken kunt u 24 uur per dag de storingsdienst van Waternet bellen: 0900-9394. Waternet is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de huisaansluitingen buiten de erfgrens.

SOS Water Thuis

Wanneer u een verstopping of andere wateroverlast binnenshuis of op eigen terrein hebt, kan Waternet er voor zorgen dat een loodgieter contact met u opneemt. Dit geldt bijvoorbeeld als één wasbak of een enkel toilet niet doorloopt en bij wateroverlast veroorzaakt door een gesprongen waterleiding of een niet-werkende cv-ketel. SOS Water Thuis is bedoeld voor huiseigenaren in Amsterdam en is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-9394.

Meer informatie

Meer informatie over onderhoud en storingen vindt u op waternet.nl.