Wat willen wij als bewoners van Gein3?

Beste Gein3bewoner,

We leven momenteel in bizarre tijden en het zou best kunnen zijn dat we op de drempel staan van blijvende veranderingen. Het coronavirus is ontwrichtend maar laat ook een andere kant zien. Opeens is het ‘met zijn allen’ in plaats van ‘zelfredzaamheid’ en applaudisseren we voor zorgmedewerkers en krijgen leraren, schoonmakers en andere beroepen opeens onze waardering.

In Gein3 merk je dat buurtgenoten elkaar nu vaker groeten en helpen en dat er meer sociale binding en creativiteit ontstaat. Dat roept de vraag op of we deze binding ook willen vasthouden. Onze wijk vergrijst, de behoefte aan zorg neemt toe en daarnaast komen allerlei vragen op ons af zoals rond de energietransitie. Dat is de reden waarom de redactie van de Gein3Dorper u als bewoner van Gein3 in het zomernummer aan het woord wil laten.

Welke ideeën en suggesties heeft u om onze wijk te verbeteren ook na de coronacrisis?

Zo ontstaat er een concreet beeld van wat wij als bewoners uit verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden belangrijk vinden. U kent vast nog meer bewoners in Gein3 met ideeën en suggesties; daarom vragen we u om deze oproep door te willen geven.

Laat ons uw mening, idee, suggestie of initiatief weten via redactie@gein3dorp.nl In het zomernummer van de Gein3Dorper worden alle ideeën en suggesties gepubliceerd.

Redactie Gein3Dorper,
Dini Zoet, Monique Verkerk, Ad Grool

 

 

 

 

 

 

 

Viering 5 mei 75 jaar Bevrijding en 35 jaar Gein3dorp geannuleerd

Het kabinet maakte op 24 maart  nieuwe maatregelen bekend in de strijd tegen het Corona virus. Dat betekent dat alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door kunnen gaan.
Het 4-5 mei comité maakte bekend dat op 4 mei wel de Dodenherdenking plaats vindt maar zonder publiek en dat de Bevrijdingsfestivals niet door gaan.
Het betekent ook dat de viering op 5 mei in Gein3dorp niet door kan gaan.

Het boekwerk over de 20 verzetsstrijders waar de straten in Gein3dorp naar vernoemd zijn, hopen we wel uit te kunnen geven. Wanneer dat het geval is, is nog niet duidelijk. Houd deze website in de gaten. Zodra er meer bekend is leest u dit hier.

Voorbereidingsgroep 5 mei 75 jaar Bevrijding en 35 jaar Gein3dorp

Hulp nodig? Vraag het Burennetwerk!

Beste bewoners van Gein 3,

Het zijn bijzondere tijden momenteel. En sommige mensen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het Coronavirus. Misschien levert dit problemen voor u op met betrekking tot boodschappen doen of anderszins. Gelukkig is er het Burennetwerk om hulp te bieden.

Afgelopen dagen hebben honderden mensen zich aangemeld als boodschappenhulp! Dit is geweldig en men probeert nu alle vrijwilligers zo spoedig mogelijk in te zetten om aan de slag te gaan voor de meer kwetsbare stadsgenoten. Ook zijn er veel mensen beschikbaar voor een gezellig praatje aan de telefoon.

Heeft u hulp nodig? U kunt zich hiervoor aanmelden via de website:
https://www.burennetwerk.nl/meld-een-hulpvraag-aan

Wilt u zelf helpen? Dat kan ook! Vrijwilligers van Burennetwerk kunnen contact opnemen met de helpdesk.
Nog geen vrijwilliger? Neem dan contact op met https://voorelkaarinamsterdam.nl/

Erfpacht en notaristarieven

Met enige regelmaat wordt gevraagd wat zoal de notaristarieven zijn voor eeuwigdurende erfpacht. We hebben de tarieven van een paar notarissen opgevraagd.
*Diemer notarissen                € 875,00
*Voornemen-Geenen            € 860,00
*Schot                                           € 960,00
*van Lenning Amstelveen   € 460,00
*notarisfabriek                         € 723,00
*Elise Visser                               € 700,00
*Amson en Kolhof                   € 611,00
Wel kunnen de tarieven in de loop der tijd veranderen!

Workshop Eerste Hulp bij de Burgeracademie

Op zaterdag 21 maart 2020 is het weer tijd voor de workshop ‘1e hulp’ van 10:00 uur tot 15:00 uur in het ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost.

In deze workshop leer je hoe je de eerste hulp moet toepassen bij ongevallen. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Ben jij klaar om te helpen in tijden van nood?

Kijk voor meer informatie over deze workshop en de aanmeldingsmogelijkheden op https://burgeracademie.nu/product/workshop-1ste-hulp-maart-2020/

 

first-aid

 

 

 

 

Beknopte versie Notulen bestuursvergadering
Datum: 29-01-2020

Mededelingen

 • Een aantal bestuursleden hebben de bijeenkomst bijgewoond over de toekomst van de Gaasperplas in het Stadsdeelkantoor.
 • Mogelijk wordt het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam) nieuw leven ingeblazen.
 • De voorzitter/secretaris is bezig om een vergaderschema voor het bestuur te maken.
 • Het bestuur heeft een scholing voor de redactieleden van de Gein3dorper goedgekeurd.

Festiviteiten 05-05-2020

De commissie PR +Voorlichting en Activiteiten wacht op toekenning van de subsidie door het Mondriaanfonds en het 4 en 5 mei comité. Het bestuur is de opdrachtgever van deze festiviteiten en gaat ermee akkoord dat een bedrag van € 1000,00 beschikbaar gesteld wordt. De commissaris van de koning in Noord Holland is uitgenodigd, evenals Tanja Jadnanansing, de stadsdeelvoorzitter. De hoofdredacteuren van de dagbladen Trouw en Het Parool komen eveneens naar Gein3Dorp op 5 mei.

Het doel van de 5 mei viering is vieren en herdenken. Er komt een boek met achtergrondinformatie over de naamgevers van onze straten. De muziek wordt o.a. verzorgd door Rudolf van der Duin en Elvira Jungschlager en Muziek op Maat. Voor de brunch krijgen, naast de familieleden van de naamgevers van onze straten, diverse mensen uit Gein 3 een uitnodiging. Voor de afbouw en schoonmaak worden vrijwilligers ingezet.

Actiepunten van het bestuur

Ad Grool heeft een nieuwe ledenlijst gemaakt. De nieuwe website draait proef. Er komen nieuwe e-mailadressen voor het bestuur.

Ad Grool stopt in april als interim-penningmeester.

 
Financiën

Ad stuurt het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 naar de kascommissie.

 
Huishoudelijk Reglement

Dit onderwerp verschuiven wij naar de volgende vergadering.

 
Toekomst Gaasperplas

Het bestuur komt met een visie op dit plan. De commissie Woonomgeving is uitgebreid en zet deze visie op schrift. Na goedkeuring door het bestuur kan deze visie vóór 18-02-2020 verstuurd worden.

 
Jaarvergadering  Gein3dorp van 8 april as.

Algemeen bestuurslid Mathieu Brancart en voorzitter/secretaris Astrid Roijen treden af en zijn beiden herkiesbaar.

Opzetten van een burennetwerk. Dit onderwerp zal in de volgende vergadering besproken worden.

Astrid Roijen
Voorzitter/secretaris

 

logo gein 3

Werkfeest!

We vieren het succes van Zuidoost Werkt:
Kom naar feest op donderdag 27 februari

 

In maart 2019 is ‘Zuidoost Werkt’ gelanceerd. Een initiatief van werkgevers en gemeente Amsterdam om binnen drie jaar duizend Zuidoosters aan werk te helpen. En dat lukt heel goed. Het initiatief ligt ruim voor op schema.  Om dit succes te vieren en meer bedrijven te enthousiasmeren, organiseert gemeente Amsterdam, samen met het bedrijfsleven, een feestelijke bijeenkomst. Dit is op donderdag 27 februari van 11.00-12.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur en na 12.30 uur een netwerklunch. Locatie: CEC-gebouw, Bijlmerdreef 1289, Amsterdam Zuidoost. Pers is van harte welkom!

Op het programma staan onder meer de bekendmaking van de resultaten, interviews met bestuurders en werkgevers, spoken word en thematafels. Parallel aan het programma is er ook een banenmarkt.

Het programma ziet er als volgt uit:

@10.30 – 11.00 uur: Inloop + koffie/thee.

@Video met beelden van Zuidoost op het scherm.

@11.00 – 11.05 uur: Voordracht Spoken word Gershwin Bonevacia.

@11.05 – 11.10 uur: Introductie en programma door dagvoorzitter Michenu Maduro.

@11.10 – 11.25 uur: Rutger Groot Wassink (wethouder gemeente Amsterdam), Henk Markerink (directeur Johan Cruijff ArenA), Chris Heutink  (CEO Randstad)  en Jakob Wedemeijer (lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost).

@11.25 – 11.35 uur: Fotomoment + taart aansnijden.

@11.35 – 12.20 uur: Interactie met aanwezigen a.d.h.v. de volgende thematafels: School naar werk, Geen werk naar werk, Van werk naar werk

@12.20– 12.30 uur: Zangoptreden Ravenna Jade.

@12.30 – 14.00 uur: Lunch & netwerken.

 

 

Mantelzorg

Gratis cursussen voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen gratis deelnemen aan de cursus ‘De zorg de baas’ van Markant, centrum voor mantelzorg. Op 25 maart start een cursus in Nieuw-West en op 14 april in Amsterdam Noord. In deze cursus van vijf bijeenkomsten leert u de zorg voor uw naaste zo te regelen dat u meer energie overhoudt en weer aan uzelf toekomt. Onderwerpen in de cursus: omgaan met een naaste die langdurig ziek is of een beperking heeft, grenzen stellen, hulp vragen, stress en ontspanning. Mantelzorgers uit alle stadsdelen zijn welkom.

Cursus ‘De zorg de baas’ in Nieuw-West
– Data: woensdag 25 maart, 1, 8, 15 22 april 2020
– Tijd: 18.30 – 21.30 uur (inclusief soep en broodje)
– Locatie: Huis van de Wijk België, Hageland 119, 1066 SB Amsterdam

Cursus ‘De zorg de baas in Amsterdam Noord
– Data: dinsdag 14, 21, 28 april, 5, 12 mei 2020
– Tijd: 13.00 – 15.30 uur
– Locatie Odensehuis ’t Schouw, Dollardplein 2, 1025 XJ Amsterdam.

Aanmelding: bel of mail naar Markant, T. 020 886 88 00   info@markant.org  of kijk op www.markant.org

 

 

Commissie Woonomgeving

De Commissie Woonomgeving zal in 2020 een aantal projecten uitvoeren. Prioriteit heeft de herinrichting van het park Gaaspeplas. Op dinsdag 28 januari was er gelegenheid de plannen in te zien in het Stadsloket. Zoals u hebt kunnen lezen in de Gein3dorper is de vereniging al bezig de plannen te bestuderen. De vereniging zal een advies aan het Bestuur sturen.

Daarnaast wil de Commissie meer aandacht schenken aan verkeer en verkeersveiligheid. Dit sluit aan bij een project van de Politie. Die probeert de situatie te verbeteren rond het halen en brengen van kinderen bij de school. Andere verkeersprojecten zijn actie “Wij gaan weer naar school” na de grote vakantie en bij de verkeerslessen op de school.

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de actie Nederland schoon. Veel bewoners hebben meegedaan aan die actie. Dit willen we op 21 maart 2020 herhalen en uitbreiden naar een tweede actie in september. Het Stadsdeel is weer bereid om ons te ondersteunen door het beschikbaar stellen van materialen en ophalen het ingezamelde afval op.

De Commissie bestaat uit 3 leden, los van het groepje dat al bezig is met het Gaasperplaspark. De commissie wil u daarom uitnodigen om ons te ondersteunen. Wij zoeken enthousiaste buren die mee willen doen met het organiseren van de omschreven projecten.

Je kunt je aanmelden op bestuur@gein3dorp.nl

 

 

Protest tegen Windturbines in het Geingebied

Géén mega-windturbines in ’t Geingebied!  ‘Gaasperdam Zegt Nee’
Het Gein is een uniek landschappelijk gebied grenzend aan de Wethoudersbuurt en de Spakenburgstraat.
Dit gebied is belangrijk voor Gaasperdammers als groen recreatiegebied: wandelen, fietsen, kanoën, hardlopen enzovoorts. Mega-windturbines vernietigen dit kwetsbare gebied. Er zijn plannen tot plaatsing van 200 meter hoge turbines ten zuiden van het Gein. Maar ook om in het deel dat grenst aan Gaasperdam een grote turbine van 140 m te plaatsen. Terwijl dit voor Gaasperdammers nu juist een aantrekkelijke en veelgebruikte wandel- en recreatiestrook is.
Wij willen het fraaie natuurgebied en landschap van het Gein behouden. Amsterdammers hebben groen nodig, geen lawaai en aantasting van het landschap.
Verduurzaming mag niet ten koste van het Geinlandschap.
Onze oproep:
Teken de petitie tegen mega windturbines in ’t Geingebied:
– Door via Google te zoeken op ‘Petitie Windturbines Geingebied’

Blijf op de hoogte van acties, wees bereikbaar voor ons later, of geef je op om mee te helpen via: GaasperdamZegtNee@gmail.com
Achtergrondinformatie ook op https://netvouz.com/koks
Geef  het door. Spoor familie, collega’s en bekenden aan om te tekenen. Woonplaats maakt niet uit.
Versterk de vereniging Spaar het Gein met uw lidmaatschap.
Zie  https://www.spaarhetgein.nl/
Hier vindt u ook de nodige achtergrondinformatie.
geen windturbines

OPEN HUIS multicultureel uitvaartcentrum Zuidoost

In stadsdeel Zuidoost is het eerste multiculturele uitvaartcentrum van Nederland gerealiseerd. Hiermee is een langgekoesterde wens van bewoners, bestuur van stadsdeel Zuidoost en Yarden Uitvaartorganisatie in vervulling gegaan. Het Afscheidshuis komt daarmee tegemoet aan de rijke diversiteit aan culturen en gemeenschappen in Zuidoost.

Graag nodigen wij u uit voor het OPEN HUIS op zaterdag 1 februari tussen 11.00 – 15.00 uur. U bent van harte welkom aan de Hoorneboeg 1, vlakbij station Bijlmer Arena.

Programma

 • 11.00 uur Rituele inwijding van het Afscheidshuis
 • v.a. 11.30 uur Bezichtiging pand met o.a. diverse ingerichte rouwkamers (Ghanees, Hindoestaans enz.). Kennismaking met het nieuwe team (grotendeels afkomstig uit Zuidoost). Hapje en drankje.
 • 15.00 uur Einde

Ruimte voor rituelen

Zuidoost kent een rijke diversiteit aan gemeenschappen met ieder hun eigen uitvaartrituelen. Er is goed geluisterd naar de wensen en suggesties van de mensen in deze gemeenschappen.

Het resultaat is een ontmoetingsplek waar nabestaanden aan de hand van hun eigen geloofsovertuiging en uitvaartrituelen afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare. Mensen komen er ook samen om te rouwen, herinneren, vieren of om lotgenoten te ontmoeten.

Aanmelden

Wij verzoeken u vriendelijk om uw komst uiterlijk vrijdag 31 januari te bevestigen aan pers@yarden.nl
Voor meer informatie of interviewverzoeken: perstelefoon Yarden 06 4570 2354, Tamara Rijnen.

Routebeschrijving
Het Afscheidshuis is het beste bereikbaar met
het openbaar vervoer.
Trein/Metro
U kunt het Afscheidshuis bereiken via station
Bijlmer ArenA. Vanaf hier loopt u in minder
dan 5 minuten naar het Afscheidshuis zoals
aangegeven op de kaart hierboven.
Bus
Naast het Afscheidshuis bevinden zich de
bushaltes Bijlmer ArenA en Haardstee.
Vanaf beide bushaltes bereikt u in minder
dan 5 minuten lopen het Afscheidshuis.
Auto
Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen op
ons eigen terrein. U kunt uw auto ook parkeren
in de parkeergarage P9 Antarctica aan
de Hoogoord dreef 3, 1101 BA. Vanaf de
parkeergarage loopt u in minder dan 5 minuten
naar het Afscheidshuis.

 

 

 

 

 

Deze had u nog van ons tegoed!

Met enige vertraging hierbij de notulen van de Bestuursvergadering van oktober 2019, onze excuses voor de late plaatsing hiervan.

Beknopte notulen bestuursvergadering Ver Gein3Dorp

09-10-2019

 Mededelingen

 • De bestuursveranderingen (vertrek penningmeester en aanstellen a.i. penningmeester) zijn geregeld bij de Kamer van Koophandel
 • De voorzitter gaat bij ING bank regelen dat de penningmeester a.i. bij de gegevens kan.
 • Begin september is de voorzitter bij de notaris geweest om de akte te tekenen betreffende de statutenwijziging.
 • Dit jaar was het bestuur niet vertegenwoordigd tijdens Fijn in Gein. Volgend jaar willen wij dat weer wel. De datum moet dan wel ruim van te voren bekend zijn

Notulen 14-08-2019

De subsidie aanvraag voor 05-05-2020 zal besproken worden door Ad met Monique. Vóór 1 oktober moet deze aangevraagd worden.

De voorzitter zal de commissielijst aanpassen; deze is gedateerd.

De voorzitter is van mening dat er twee subcommissies van de commissie Woonomgeving kunnen komen, namelijk Veiligheid en Natuur/Groen/Milieu.

Actiepuntenlijst

De nieuwe website wordt nu snel besproken.

De voorzitter stuurt belangrijke e-mails en documenten door naar de website van het bestuur.

De Gaasperplasontwikkelingen worden besproken in de vergadering van 9 oktober a.s.

De brief aan de gemeente betreffende de onveilige verkeerssituatie Maria Snelplantsoen-Jan Schaeferpad zal in het voorjaar verstuurd worden.

Eén van de leden van de commissie Duurzaamheid heeft haar werkzaamheden gestopt vanwege tijdgebrek.

De kostenprognose van een extra jubileum uitgave van de Gein3dorper zijn aan het bestuur gestuurd.

Financiën

Wij maken volgend jaar winst. De penningmeester a.i. wil voorgenomen projecten bij de begroting van 2020 opnemen en zal hierover contact opnemen met de commissies.

De voorzitter/secretaris stuurt de oude ledenlijsten aan de penningmeester die zal kijken of er ontbrekende gegevens op de nieuwe ledenlijst uit gehaald kunnen worden.

BAV  Bestuurs Aansprakelijkheids Verzekering

Via Venzo en op internet gaan wij onderzoeken welke risico’s wij willen verzekeren.

Viering Bevrijdingsdag 05-05-2020

De penningmeester neemt contact op met de commissie Organiseren van Activiteiten over een activiteitenplan en de subsidie aanvraag.

Nieuwe website

Hier wordt aan gewerkt.

Eindejaarspresentjes bezorgers

Hier is een voorstel voor en dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

Vergaderen in de school

De voorzitter/secretaris zal binnenkort het vergaderschema voor 2020 samenstellen en zij en bestuurslid Bianca gaan een afspraak maken met de directeur van de school om een en ander door te spreken.

W.V.T.T.K. en Rondvraag

 • De Gein3dorper van december 2019 verschijnt niet eerder. De kerstmarkt in Eben Haëzer moet dan op een andere manier aan de man gebracht worden.
 • Bestuurslid Mathieu wil graag een drukversie van de Gein3dorper ontvangen wanneer deze naar de drukker verzonden wordt.
 • In de Gein3dorper en op de website komt een vacature te staan voor penningmeester en algemeen bestuurslid. Tevens komt er een papieren versie voor de nieuwjaarsreceptie.
 • De AED in de Jacob Krüsestraat is op 31 augustus jl. gebruikt bij een ongeval op het Jan van der Neuthof. Er komen via Facebook vragen binnen over de aanschaf van nieuwe plakkers die nogal prijzig zijn. De voorzitter stelt dat we mogelijk via de vereniging geld kunnen inzamelen als de garantieperiode afloopt (over 4 jaar) om nieuwe plakkers en een nieuwe accu aan te
 • Bewoners die geen lid zijn van de vereniging en ons een bericht sturen, krijgen antwoord, net zoals leden antwoord krijgen.
 • De bezorging van de laatste Gein3dorper liep spaak doordat één bezorger geen e-mail had ontvangen (bleek in de box met spam te zijn beland). De distributeur (voorzitter/secretaris) zal iedereen ruim van te voren inlichten wanneer de Gein3dorper zal verschijnen en om een leesbevestiging vragen. Vervolgens wordt een e-mail verstuurd als de pakketjes Gein3dorpers klaarliggen.
 • In het Parool van 18-09-2019 stond een artikel over een restaurateur die in Gein3 woont.

Rondvraag

De woning naast die van bestuurslid  Mathieu is verkocht. Zodra er nieuwe bewoners zijn, licht hij de voorzitter in, die een welkomstpakketje zal overhandigen.

Burennetwerk: de voorzitter zal bestuurslid Bianca mailen of zij hier mee verder gaat.
Met vriendelijke groeten,

Astrid Roijen, voorzitter/secretaris

Bijeenkomsten Toekomstplan Gaasperplas

Het projectteam Gaasperplas organiseert 3 informatiebijeenkomsten over het Toekomstplan Gaasperplas. U bent van harte welkom!

Wat u kunt verwachten

Op de informatiebijeenkomsten kunt u met de leden van het projectteam en medewerkers van Groengebied Amstelland praten over het Toekomstplan Gaasperplas. Over het ontwerp, beheer en zelfbeheer, meedenken en meedoen en over de vervolgstappen. Deel uw mening, bespreek uw zorgen en stel uw vragen.

Datums en tijden

U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. De informatiebijeenkomsten zijn op:

Dinsdag 28 januari

 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Stadskantoor Zuidoost, Plaza 1ste verdieping, Anton de Komplein 150

Donderdag 30 januari

 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Buurthuis No Limit, Geldershoofd 80

Dinsdag 4 februari

 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Planetarium Meeting Center, Kromwijkdreef 11

Reageren op het plan

Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u een enquête invullen over het ontwerp voor de Gaasperplas. Deze enquête nemen we af om een beeld te krijgen hoe Amsterdammers over het ontwerp denken. De resultaten leggen we voor aan het bestuur van stadsdeel Zuidoost. U kunt deze enquête ook online invullen

Officiële zienswijze

Wilt u een officiële zienswijze indienen? Dat kan via het digitale formulier

Het projectteam reageert op alle zienswijzen in de nota van beantwoording. Inzenders krijgen bericht zodra de nota van beantwoording beschikbaar is.

Het bestuur van stadsdeel Zuidoost en de gemeenteraad betrekken de nota van beantwoording bij hun besluit over het Toekomstplan Gaasperplas.

Zie ook

Gebiedsborrel Gaasperdam, Driemond op 7 februari

Komt u ook naar de gebiedsborrel van Gaasperdam, Driemond? Tijdens de feestelijke borrel is er volop ruimte om bij te praten, nieuwe plannen en afspraken te maken voor 2020. Tanja Jadnanansing bestuurder van stadsdeel Zuidoost is er ook.

 • Datum: vrijdag 7 februari
 • Tijd: 19.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.
 • Locatie: Planetarium, Kromwijkdreef 11

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Narisha Moenna en mail naar n.moenna@amsterdam.nl  of bel naar 06 3808 0231.gaasperplaskaart