Vrijheidsmaaltijd Gein volgeboekt!

Dankzij de inzet van vrijwilligers en publicatie in de Echo is er grote belangstelling gebleken om de eerste Vrijheidsmaaltijd Gein op zondagmiddag 5 mei bij te wonen.

Er zijn veel meer aanvragen ontvangen dan er plaatsen zijn in buurthuis Gein. Die grote belangstelling is fantastisch, maar VOL = VOL. Helaas moeten we nieuwe aanvragers teleurstellen.

Advertenties

Vrijheidsmaaltijd Gein zondagmiddag 5 mei in Buurthuis Gein

Vrijheidsmaaltijd Gein definitief

De Vrijheidsmaaltijd Gein is op zondagmiddag 5 mei in het Buurthuis Gein (Wisseloord 83, tegenover metro Gein).

Inloop: 14.15 uur.   Vrijheidsmaaltijd: van 14.30 tot 17.30 uur.

Toegang en maaltijd gratis! (verschillende keukens, ook vegetarisch)

Aanmelden is niet verplicht maar als u zeker wilt zijn van een plaats aan tafel, mail dan naar: vrijheidsmaaltijdgein@outlook.com (met vermelding van uw naam en het aantal personen en of er kinderen bij zijn).

 

Tanja Jadnanasing komt naar u toe!

Mijn collega’s Jakob Wedemeijer, Dirk de Jager en ik willen als dagelijks bestuur doen wat het beste is voor Zuidoost. En om erachter te komen wat dat is, praten wij met bewoners en ondernemers. Om te luisteren naar de ideeën die u hebt om uw flat, straat, winkelcentrum of plein, parkje mooier en fijner te maken. Want wie weet beter dan u wat nodig is om Zuidoost een mooiere en fijnere woon- en werkplek te maken voor ons allemaal. Hebt u een idee om uw buurt leefbaarder te maken? Wilt u vertellen wat goed gaat in uw buurt? Dat wil ik graag horen! Zo leer ik uw buurt beter kennen. Ik ben portefeuillehouder van Gaasperdam en Driemond.

Wilt u met mij in gesprek?

Dat kan op dinsdag 23 april van 17.30 tot 19.00 uur in buurthuis Gein, Wisseloord 83.

Elk gesprek duurt ongeveer 10 minuten. Als u langs wilt komen, wilt u zich dan vooraf aanmelden? Dat kan tot maandag 15 via bestuursondersteuning.sdzo@amsterdam.nl.. Zet uw telefoonnummer erbij en schrijf over welk onderwerp u het wilt hebben. Dan kan ik me goed voorbereiden.

Ik ben elke maand in de buurt. Dus als u deze keer niet kunt komen, dan hoop ik u een volgende keer te zien. De datum en plek maak ik later bekend. Hou deze site dus in de gaten.

Ik verheug me op ons gesprek.

Hartelijke groet,
Tanja Jadnanansing

In principe kunnen de bestuurders maximaal 9 gesprekken voeren per keer. Dat betekent dat er niet altijd voor alle belangstellenden tijd is. Als dat zo is, ontvangt u daarover zo snel mogelijk bericht. U kunt zich dan opnieuw voor de volgende gespreksronde melden. We hanteren geen wachtlijsten.

tanja_940x415

https://www.amsterdam.nl/nieuws-gaasperdam/naar-u-toe/

 

 

Jaarvergadering Vereniging Gein3dorp op 10 april

Beste buren, komt u ook woensdag 10 april naar de Jaarvergadering van onze Wijkvereniging? Het is in basisschool Het Gein, Cornelis Aarnoutstraat, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur.
In het lentenummer van de Geindriedorper vindt u de agenda en de stukken voor de Jaarvergadering. Of klik door op de links hieronder.

Lees verder Jaarvergadering Vereniging Gein3dorp op 10 april

Heel Nederland zoemt…..

Doet u ook mee met de nationale Bijentelling op 13 en 14 april?

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.

https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/

heel nl zoemt

Opschoondag Gein Drie, bedankje

Slak Opschoondag 2019Zaterdag 23 maart 2019 was het Landelijke Opschoondag. De Vereniging GeinDrieDorp had zich aangemeld om in Gein Drie aan die actie mee te doen. De start was om 10 uur in  Basisschool Het Gein. Jacob Wedemeijer van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel was aanwezig om de bewoners aan te moedigen. fietspad schoonmaakdag 2019

Een fikse groep buurtbewoners bestaande uit volwassenen, kinderen en jongeren  kwam helpen. In drie groepen is de buurt schoongemaakt.  De afdeling Schoon van het stadsdeel had schoonmaakmateriaal beschikbaar gesteld.

Schoonmaakdag 2019

De actie duurde tot 12.00 uur. Daarna was er een kop koffie of thee en voor de kinderen was er een glas frisdrank met koeken. De actie werd afgesloten met het maken van een groepsfoto met alle toen nog aanwezige deelnemers met daarvoor het ingezamelde afval.

Groep

De vereniging GeinDrieDorp wil alle vrijwilligers danken voor hun inzet en hoopt de actie volgend jaar te herhalen.