Vanmiddag Nieuwjaarsbijeenkomst!

Komt u vanmiddag ook naar de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging Gein3dorp? Leuk om elkaar als buurtgenoten te ontmoeten. Ook informatief want dit wordt een bijzonder jaar: de 4 en 5 mei-viering ter gedachtenis aan de verzetsstrijders, waarnaar de straten van Gein 3 zijn genoemd.

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt vandaag gehouden van 14:30 tot 17:00 uur in de basisschool Het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80.

Tot straks!

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Stadsdeel

Nieuwjaarsbijeenkomst stadsdeel Zuidoost op 7 februari

 

Stadsdeel Zuidoost wenst alle inwoners, organisaties, ondernemingen en anderen die zich betrokken voelen bij Zuidoost een voorspoedig en gezond 2020! Vanuit de vier gebieden binnen Zuidoost (Bijlmer Centrum/Oost/West en Gaasperdam/Driemond) zijn er weer nieuwjaarsrecepties. U bent van harte welkom! 

Gaasperdam en Driemond

Vrijdag 07 februari

Brandweerkazarne, Remmerdenplein 100

19.00 – 21.00 (inloop 18.30)

 

 

Zullen we schuifelen?

Moderne dans voor iedereen van 60 tot 100 jaar gaat weer van start!

Dance Connects Community organiseert net als in voorgaande jaren wekelijkse moderne danslessen voor iedereen van 60 jaar en ouder. Wie het leuk lijkt om via moderne dans zijn of haar creativiteit te uiten, lichaam en geest te versterken en daarbij graag buurtgenoten ontmoet, is vanaf maandag 20 januari welkom bij Buurthuis Holendrecht op het Holendrechtplein, bij woonzorgcentrum Eben Haëzer op Wisseloord en bij cultureel centrum NoLimit op Geldershoofd.

Moderne dans bij Dance Connects is dans, lekker swingende muziek, actief bezig zijn en bovendien je creativiteit en fantasie aanspreken. Met of zonder ervaring, met of zonder fysieke beperking, iedereen kan meedoen. De moderne danslessen worden gegeven door professionele en enthousiaste dansdocenten met een groot hart en oog voor persoonlijke mogelijkheden. Ook worden er regelmatig professionele muzikanten uitgenodigd om live te komen spelen tijdens de dansles.
Dance Connects Community wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Amsterdam en biedt lessen voor 60+, 40+, speciale Slow Flow lessen, waaraan je zowel staand als zittend mee kan doen, en CLUB DANS, dansavonden voor jong en oud.
Met Stadspas krijg je korting en de lessen zijn gratis voor mensen die op of onder bijstandsniveau leven. Met Stadspas groene stip kun je gratis meedoen dankzij het Seniorensportfonds.

Moderne Dans 60-100+ 
Elke maandag van 10.00 – 11.30 uur
Buurthuis Holendrecht
Holendrechtplein 38
1106 LP Amsterdam

Moderne Dans 60-100+ / Slow Flow
Elke dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
Eben Haëzer
Wisseloord 219
1106 MB Amsterdam

Moderne Dans 60-100+
Elke donderdag van 10.00 – 11.30 uur
NoLimit
Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam

 

 

 

Baggernieuws

Watergangen recreatiegebied Gaasperzoom worden gebaggerd

Om de waterdiepte en waterkwaliteit op peil te houden is het nodig om de watergangen in het recreatiegebied Gaasperzoom nabij de wijken Gein 3 en Gein 4 te baggeren. In de eerste week van januari starten hiervoor de eerste werkzaamheden.

Er kan alleen in de wintermaanden worden gebaggerd. Daarom worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase loopt van december 2019-januari 2020 en de tweede fase in de winter 2020-2021.

Waterkwaliteit
Door de jaren heen hebben bladen en ander plantaardig materiaal gezorgd voor een laag bagger op de bodem van de watergangen. Hierdoor worden de watergangen steeds minder diep en steeds voedselrijker. Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Daarom laat beheerder Groengebied Amstelland eens in de 20 à 30 jaar de bagger van de bodem verwijderen.

Afrastering terrein
In de eerste fase wordt de bagger in een dunne laag langs de watergangen gedeponeerd. Om te voorkomen dat mensen, honden en vee door de bagger gaan lopen wordt het terrein met een afrastering afgezet. Langs de watergangen kan de bagger indrogen. Na ongeveer een half jaar wordt de bagger door de bovenlaag van het maaiveld gefreesd en kunnen de terreinen worden afgewerkt en ingezaaid.

Ontvangstdepots

In de tweede fase ligt er naast de watergangen geen geschikt terrein om de bagger te kunnen neerleggen. Daarom worden er op een paar grasvelden in het gebied ontvangstdepots aangelegd. Hierin wordt de bagger verzameld zodat deze kan indrogen. Na ongeveer een jaar is de bagger droog genoeg om de depots te egaliseren en in te zaaien. Kort daarna kunnen de grasterrein weer in gebruik worden genomen.

 

 

 

 

GEIN Bridge

Oproep aan bridgers in de wijk
Wij zijn gestart met cursus 2 en bridgen in een club waar wij op de tenen meelopen.
Graag zouden we 1x in de twee weken willen afspreken met een ander Bridge paar, of twee individuele bridgers om samen te spelen ter lering ende vermaeck.
Gooi een briefje in de bus op nr 34 van de Cornelis Aarnoutsstraat, als je geïnteresseerd bent.
Mvg,
Ferry en Diana de Jongh

Voorlichting Overstap Eeuwigdurende Erfpacht

Arbitrage is een recht dat is vastgelegd in de Algemene Bepalingen van de voortdurende erfpacht. Bij de overstap naar Eeuwigdurende erfpacht vervalt deze bepaling. Arbitrage bij de verlenging van Voortdurende erfpacht gaf de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de vaststelling van de verhoging van de canon.

In die tijd was nog niet precies vastgelegd door de gemeente hoe zij die verhoging vast stelden. Nu is de situatie anders. De berekening van de canon is heel precies vastgelegd. Daarmee is een beroep op drie deskundigen niet erg zinvol meer.

De komende week zijn er nog vier lezingen.

De voorlichting over de overstap wordt gegeven door Lex van Drooge, eigenaar van een woning op erfpacht in Buitenveldert. Lex van Drooge was lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor het CDA van 2006 tot 2014 en is nog steeds politiek actief. 

Burgemeester van der Laan zei bij zijn afscheid van de Raad: “Lex van Drooge is het financiële geweten van de Raad”.

Voorlichtingsavonden: ’s avonds van 19:30 tot 21:00 uur op:

Maandag 16 december
   Zuid: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Dinsdag 17 december
Zuid: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Woensdag 18 december
Centrum: Singelkerk, Singel 452. Bij het Koningsplein.

Donderdag 19 december
Centrum: Singelkerk, Singel 452. Bij het Koningsplein.

Voorstel toekomstplan Gaasperplas nu gepubliceerd

Bericht van de gemeente Amsterdam:

Laat je horen voor de Gaasperplas!

12 december 2019

Samen met Groengebied Amstelland, verenigingen, organisaties, bewoners en andere Amsterdammers is een uitgebreid toekomstplan gemaakt voor de komende 40 jaar. De consultatieperiode is gestart. U kunt tot en met 18 februari 2020 reageren op het Toekomstplan Gaasperplas.

Download Toekomstplan Gaasperplas

Reageren op het Toekomstplan

Laat je horen voor de toekomst van Gaasperplas door te reageren op het Toekomstplan.

Reageren

U kunt ook schriftelijk reageren. Het Toekomstplan ligt ter inzage bij het stadsloket. Stuur uw schriftelijke reactie op het plan naar: Stadsdeelkantoor Zuidoost, t.a.v. Sebastiaan Weijer, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam, onder vermelding van: Zienswijze Toekomstplan Gaasperplas.

Inloopbijeenkomsten

We organiseren 3 inloopbijeenkomsten tijdens de consultatieperiode. Het projectteam staat dan klaar om u meer informatie te geven en om uw vragen te beantwoorden.

28 januari

 • Dinsdag 28 januari 2020
 • van 17.00 tot 20.00 uur
 • Stadskantoor Zuidoost, Plaza 1ste verdieping, Anton de Komplein 150

30 januari

 • Donderdag 30 januari 2020
 • van 17.00 tot 20.00 uur
 • Buurthuis No Limit, Geldershoofd 80

4 februari

 • Dinsdag 4 februari 2020
 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Planetarium Meeting Center, Kromwijkdreef 11

Na de consultatieperiode

De reacties die we krijgen tijdens de consultatieperiode, nemen we op in de nota van beantwoording. Deze nota leggen we voor aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. Iedereen die een reactie stuurt krijgt van ons informatie over de uitkomsten. Het dagelijks bestuur houdt bij het uiteindelijke besluit over het Toekomstplan rekening met:

 • de reacties van bewoners
 • het advies van de stadsdeelcommissie
 • het besluit van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland

We verwachten dat het dagelijks bestuur rond maart 2020 een besluit neemt over het plan. Vervolgens biedt het dagelijks bestuur het Toekomstplan aan aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Die kunnen er dan een besluit over nemen.

Contact

Stuur uw vragen of opmerkingen naar: gaasperplas@amsterdam.nl

Zie ook