Vanmiddag: Protestwandeling

Vanmiddag is het zover: de protestwandeling door Gein tegen plaatsing van grote windturbines (150 hoog) vlakbij woningen in Gein 3. Op slechts 350 meter afstand (internationaal wordt tenminste 1.000 m gehanteerd)! Dat betekent ernstige geluidsoverlast, vooral ’s nachts. Gein 3 ‘rustige wijk in het groen’?

Niet lang meer als het aan de gemeente ligt. Verstoorde nachtrust, stress, concentratieproblemen overdag, ontwikkelingsachterstand bij kinderen, ziekte. En dat groen? De Gaasperzoom wordt ernstig aangetast (voor een windturbine moet ongeveer 2000 m2 worden gekapt en ongestoord de hond uitlaten? Aan de riem, zodat het beestje niet wegwaait.

Loop mee vanaf de start of strandje Gaasperplas, via de Lambert Rimastraat door het winkelcentrum naar het Jan Schaeferpad. En als het kan naar het eindpunt strandje de Hoge Dijk / de Ruige Hof!

Buurtbewoners: kom in actie! Het is nog niet te laat, maak duidelijk dat wij bewoners niet achter het gemeenteplan staan om windturbines tegen woonwijken aan te plaatsen!

Buiten dansen in Zuidoost voor iedereen van 60 jaar en ouder

Op 6 mei start Dance Connects Community met buitenlessen Moderne Dans 60+ in Amsterdam Zuidoost. 
Moderne Dans Buitenles 60+ is lekker vrij dansen en creatief bewegen tussen de bomen of langs het water, samen met anderen en toch veilig. Alles onder leiding van professionele dansdocenten en op inspirerende muziek.

Dance Connects Community zet zich in om dans in Amsterdam en Amstelveen inclusief en toegankelijk te maken voor iedereen en hiermee beweging, contact, diversiteit en buurtontmoetingen te stimuleren. Met of zonder beperking, met of zonder financiële middelen, iedereen kan dansen!

Je verbetert met dansen je conditie, je werkt aan een betere lichaamshouding en je spieren en botten worden sterker. Ook krijg je van dans zelfvertrouwen, je verlegt je grenzen, je verbetert je humeur, je ontmoet leuke mensen en je maakt zo een positieve connectie met de buitenwereld.

Hier kun je ons vinden vanaf 6 mei:

Nelson Mandelapark / De Rozemarn
Huntum 16 – Amsterdam / Zuidoost
Donderdag 10.30 – 11.30 uur

Voor meer informatie en aanmelden: www.danceconnects.nl of mail info@danceconnects.nl

Vergeten Helden

Schaduwhelden presenteert in samenwerking met De Balie, Theater na de Dam en St Julius Leeft!:

V E RG E TEN H E LD EN
Een theatervoorstelling met schilderijen.

Deze theatrale lezing bestaat uit verhalen van vijf helden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet kwamen. Zij wisten al voor hun gevecht tegen de nazi’s en de Japanners, wat het is om gediscrimineerd te worden. Ze waren homoseksueel, hadden een andere cultuur of kleur of waren vrouw. Om diezelfde redenen zijn ze ook ná de oorlog in de schaduw gebleven. In Vergeten Helden spreken zij zich nu uit:

De celliste Frieda Belinfante werkte samen met Willem Arondeus bij de aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam. Coosje Ayal leefde vechtend tegen de Japanners dertig maanden in de jungle op Nieuw Guinea met een guerrilla-peloton. Zowel de Curaçaoënaar George Maduro als Arubaan Boy Ecury pleegden belangrijke daden van verzet voordat ze werden verraden en door de Duitsers vermoord. Deze reading is een voorloper van wat later een veel breder programma wordt met theater, educatie en community betrokkenheid.

COOSJE AYAL Dewi Reijs
WILLEM ARONDEUS Vastert van Aardenne BOY ECURY Jeffrey Spalburg
GEORGE MADURO Thom Hoffman FRIEDA BELINFANTE Paulette Smit

Teksten Ger Beukenkamp, Paulette Smit Regie John Leerdam
Schilderijen Herman Morssink
Muziek Esther Apituley.

Vormgever Joffrey van Vliet
Idee en Productie Catharsis producties, Conny Groot

VERGETEN HELDEN is via livestream te zien op 4 mei om 17.00 uur vanuit De Balie. Om 21.00 uur ihkv Theater na de Dam.
BEIDE TIJDSTIPPEN VIA DE WEBSITE VAN DE BALIE online en gratis te bezoeken :https://debalie.nl/programma/vergeten-helden-04-05-2021/

Protestwandeling 1 mei

Op zaterdag 1 mei zijn er 3 protestwandelingen tegen plaatsing van windturbines vlakbij woonwijken in Zuidoost. De windturbines komen in Diemerbos/Amsterdam-Rijnkanaal (geluidsoverlast in volkstuincomplex Linnaeus en Frankendael, Driemond, Kantershof, Geerdinkhof), Gaasperplas/Gaasperzoom (Gein, Nellestein, Driemond, huizen langs rivieren Gein en Gaasp) en bij De Hoge Dijk (Reigersbos, Holendrecht, volkstuinen De Vijf Slagen, AMC). Het hele gebied is een NNN-gebied (NatuurNetwerk Nederland) en daarmee steunpilaar voor Natura 2000-gebieden.

Waarom is Windalarm tegen plaatsing?

Duurzame energie is noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Punt is dat de gemeente Amsterdam windturbines (150 meter hoog, 2 keer zo hoog als die bij de Ouderkerkerplas) op slechts 350 meter van woonwijken wil plaatsen. Ter vergelijking: in Duitsland geldt een afstand van 900 meter. Ook de gemeenten Ouder-Amstel, de Ronde Venen en Weesp overwegen windturbines tegen de rand van Zuidoost te plaatsen. Zo ontstaan er windturbineparken in natuurgebieden, terwijl bewoners in die gebieden niet eens zijn geïnformeerd, laat staan betrokken. Geen wonder dat dit tot grote onvrede leidt omdat omwonenden geluidsoverlast zullen ondervinden. Van geluidsoverlast kan je slaapstoornis, stress en gezondheidsproblemen krijgen: concentratieverlies, ontwikkelingsachterstand bij kinderen, uitval door ziekte, diabetes, problemen aan hart- en bloedvaten, maar ook psychische problemen en meer alcohol- en drugsgebruik.

Routekaart

De Rode route start om 13:00 uur in Driemond (ophaalbrug) en gaat langs de Gaasperplas, door de Gaasperzoom, Gein3 en Gein 4, naar de Hoge Dijk. Provincialeweg, Waternet, Langerlust, langs Gaasperplas, fietspad door Nellestein, zeilvereniging, langs Gaasperplas, Gein1, winkelcentrum Gein, Gein 3 en Gaasperplas, langs Waternet naar Op ’t Landje, Lambert Rimastraat, basisschool, Johan Schamppad, Jan Schaeferpad, Gein 4, Weth. Tabakstraat, Weth. Driessenstraat, Reigersbos, de Hoge Dijk

Loop een gedeelte langs de Gaasperplas en/of Gein mee! Op de routes zijn wisselpunten aangegeven (rode bollen)

Leren voor de Toekomst

Leren voor de Toekomst zet zich in voor gelijke kansen in het onderwijs. Zij verzorgen verschillende lessen zoals: huiswerkbegeleiding, lentescholen, zomerscholen en examentrainingen.

Kortgeleden heeft Leren voor de Toekomst een samenwerking afgesloten met de gemeente Amsterdam. Deze samenwerking is op initiatief van de gemeente Amsterdam tot stand gekomen n.a.v. een onderzoek m.b.t. financiële steun voor kwetsbare leerlingen. Uit onderzoek is gebleken dat er relatief veel vraag naar is. Wij zijn via het Stadsnetwerk van Amsterdam in contact gekomen met deze gemeente. Na een positieve referentie van het Comenius Lyceum in Amsterdam waar de huiswerkbegeleiding actief is, kunnen er 600 leerlingen geholpen worden met hun eindexamens. Wij geven daarom van 24 april tot en met 6 mei  examentrainingen aan al deze leerlingen in Amsterdam.

Meer weten?

Je vindt Leren voor de Toekomst op
Facebook, LinkedIn en Instagram

31 6 40840395

sayfoullah@lerenvoordetoekomst.nl

www.lerenvoordetoekomst.nl

NOS op 3: https://nos.nl/op3/collectie/13639/artikel/2216282-geen-geld-voor-bijles-darine-heeft-de-oplossing

Training voor mantelzorgers van naasten met psychische problemen

Op 18 mei start de gratis MAT training voor mantelzorgers van naasten met psychische problemen. Als één van de gezinsleden psychische problemen krijgt, komt de omgang binnen het gezin onder druk te staan. Soms is er weinig of geen contact meer mogelijk is. Hoe ga je hiermee om? Daarover alles tijdens deze gratis training van zeven bijeenkomsten voor mantelzorgers uit Amsterdam.

Ga voor verdere informatie naar de Facebook pagina van Markant

https://www.facebook.com/events/894874154645348

Protestwandeling op 1 mei tegen windturbines bij Gaasperplas en Gaasperzoom

De gemeenteraad stelt in mei vast waar windturbines komen, onder meer naast Gein3 bij Waternet en in de Gaasperzoom. In dat gebied kunnen 2 tot 3 windturbines worden geplaatst van 150 meter hoog. Het geluid van die windturbines zal in heel Gein3 te horen zijn. Geluidsdeskundigen gaan uit van een afstand van minimaal 1.000 meter tot woningen, de provincie van 600 meter en de gemeente Amsterdam van slechts 350 meter (om meer turbines te kunnen plaatsen, zoals in natuurgebieden)! Uit buitenlands onderzoek blijkt dat ongeveer 17% van de mensen (bij de geluidsnorm van 47 dB) veel last heeft van windturbinegeluid: slaapstoornis, stress, concentratieproblemen en ziekte. Een groep artsen uit Amsterdam heeft op gezondheidsrisico’s gewezen. De gemeente kiest echter voor windenergie boven gezondheid van Amsterdammers. Als we niets van ons laten horen, dan komen die windturbines er. We moeten NU onze stem laten horen!

Op 1 mei zijn er Protestwandelingen door de gebieden in Zuidoost die de gemeente voor windturbines wil kiezen: het Diemerbos, Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge Dijk.

Start om 13:00 bij ophaalbrug in centrum Driemond (rode route – zie kaart), langs de Gaasperplas, door Nellestein, Gein, Reigersbos naar strandje De Hoge Dijk.

Loop (een stuk) mee!

De vereniging Gein3dorp werkt samen met de andere wijken in Zuidoost en daarbuiten (Driemond, Abcoude, Weesp) en met Windalarm Amsterdam.

Dringende oproep

Beste Gein3dorpers,
In de Gein3dorper van maart heeft al een aankondiging gestaan dat de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 april a.s. vanaf 20:00 uur via Microsoft Teams zal plaatsvinden  en dat wij op zoek zijn naar bestuursleden. 

Het goede nieuws is dat  een kandidaat voorzitter zich heeft aangemeld. 
Het minder goede nieuws is dat er vanuit de wijk weinig interesse lijkt te zijn voor de vereniging. Dat is wel een probleem, want een bestuur kan het niet alleen. Ook al wilt u zich niet aanmelden voor een functie van algemeen bestuurslid, dan wil ik u dringend vragen om de ledenvergadering bij te wonen; de toekomst van de vereniging hangt aan een zijden draadje. Dit is nog niet ingedaald bij de leden van onze vereniging. Bent u lid van de vereniging, meldt u dan aan voor onze ledenvergadering. 

U kunt zich via het e-mailadres: secretariaat@gein3dorp.nl aanmelden voor de vergadering. U hoeft Microsoft Teams niet te installeren op uw pc of smartphone. U krijgt een link toegestuurd om deel te nemen aan de vergadering. 
Ik hoop u allen te begroeten komende woensdagavond 20:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Astrid Roijen 
secretaris 

Oproep: baasje gezocht!

Buurtbewoners,

ik ben in het bezit van een Amazone papegaai van 52 jaar oud. Doordat ik een ernstige vorm van COPD heb moet ik mijn papegaai wegdoen omdat het stof wat hij uitstoot mijn ziekte alleen maar verergerd. Mijn vraag is, is er in de buurt iemand die deze vogel wil overnemen en verzorgen.

Opgelet: vanwege zijn leeftijd en diverse problemen is het geen handelsobject meer: zodat degene die hem overneemt een ietwat lastig oude chagrijn in huis neemt. Zoals u begrijpt zal een huisdier dat 52 jaar gewend is aan regelmaat in het begin moeten wennen.
Hij komt met kooi en alle toebehoren gratis. Het alternatief is om hem in te laten slapen en u begrijpt dat dit na zoveel jaren een slecht idee is.

U kunt mij altijd een e-mailtje sturen en vragen stellen, s.munting@upcmail.nl

Laat je testen bij de mobiele testbus!

Er komen binnenkort verschillende feestdagen aan: Pasen, Pesach, Phagwa en ook begint de Ramadan binnenkort. Daarom een oproep van het Corona Preventie Team Zuidoost om je te laten testen. Meer dan de helft van de coronabesmettingen vindt namelijk thuis plaats. Door te testen bescherm je niet alleen jezelf maar ook je kinderen, familie, vrienden en anderen in je omgeving.

Testen kan komende weken nog makkelijker dan normaal in de mobiele testbus van de GGD. Hier kunnen mensen zich gratis en zonder afspraak laten testen, ook als ze geen geldige papieren hebben.

Locaties waar de testbus staat:

Maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april voor het Bijlmersportcentrum

Maandag 5 april t/m donderdag 8 april bij Winkelcentrum Reigersbos, Renooiplein bij de Vomar

Vrijdag 9 april t/m zondag 18 april bij station Kraaiennest tegenover de moskee

Testbus in winkelcentrum Reigersbos

Winnie Meyer Ricard koninklijk onderscheiden

Gein3Dorper Winnie Meyer Ricard is op zaterdag 20 maart door de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens de digitale jubileumbijeenkomst 20 jaar Wijkoverleg Gaasperdam. Loco-burgemeester Moorman reikte digitaal de koninklijke onderscheiding uit.

Winnie Meyer Ricard, bestuurslid stichting Wijkoverleg Gaasperdam, kreeg het lintje niet alleen vanwege haar werkzaamheden in het Wijkoverleg Gaasperdam, maar voor al haar werk voor de buurt: voor de voetbalkooi op het Maria Snelplantsoen, voor Gaasper Pleasure en als het ‘groene geweten van Gaasperdam’.

‘Mensen maken de stad. Mensen maken de buurt.
U maakte het verschil’, aldus de locoburgemeester.

Wij feliciteren Winnie met haar koninklijke onderscheiding!

Wie helpt er mee op 20 maart?

Opgeruimd de lente in.
Samen op pad voor een schone wijk en voor kinderen een leuke verrassing!

Zaterdag 20 maart is het weer Landelijke Opschoondag. Ga mee de deur uit voor een frisse neus en een schoon Gein3dorp. Is er een mooiere manier om de lente in te luiden?

Door Corona dit jaar in aangepaste vorm:
Haal op 20 maart tussen 10 en 11 uur materialen en een lekkernij op aan de Hendrik Hosstraat 3 of Hendrik Veldhuishof 56.

Loop een opschoon-ommetje en breng je gevulde vuilniszak naar de verzamelplek bij de parkeerplaats naast de Geinschool. Om 14 uur haalt de gemeente de vuilniszakken op.

Fijn als je meedoet, op afstand en toch samen!
Want van een schoon Gein3dorp wordt iedereen blij!

Informatie: johanne.goossen@gein3.onmicrosoft.com

Save the Date

Dodenherdenking bij het herdenkingsmonument van onze verzetsstrijders

Wanneer?  Dinsdag 4 mei 2021, 20 uur

Waar? Bij de muur van basisschool Het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80

Samen met: Nabestaanden van de naamgevers van onze straten

Verdere informatie via www.gein3dorp.nlVereniging Gein3Dorp

Toch windmolen bij Gaasperplas

De gemeente heeft de zoekgebieden voor windmolens aangepast. Volgens de pers komt er geen windmolen komen in de Gaasperplas, maar dat klopt niet. De Gaasperplas is weliswaar extra reservegebied voor windmolens geworden, maar de Gaasperzoom is nu opeens voorkeursgebied voor windmolens!

Ergens bij Waternet tot diep in de Gaasperzoom wil de gemeente een windmolen plaatsen. Daar blijft het niet bij: in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is bij de Gaasperplas een weiland met zonnepanelen ingetekend (reserve zoekgebied).

Vergelijk de twee afbeeldingen

Bewoners van IJburg hebben luidruchtig geprotesteerd tegen windmolens; dat is destijds niet voor de Gaasperplas gebeurd. Bewoners, stichtingen en verenigingen hebben geprotesteerd maar dat heeft kennelijk geen resolute indruk gemaakt.
Kortom: als het aan de gemeente ligt komt er een windmolen bij Waternet of in de Gaasperzoom! Als velen het daar niet mee eens zijn, dan moet hier luidruchtig tegen worden geprotesteerd.

Nieuw telefoonnummer Luisterlijn: 088 0767 000

Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

De reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze manier voorkomen we deze kosten”, zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.

Lokaal tarief

Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller – net als bij het oude telefoonnummer – geen extra kosten, alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is op de factuur van de beller.

‘Even een stem te horen’

Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.

Over de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers de mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.