Vereniging Gein3Dorp

Vereniging Gein3Dorp

Doel
Het doel van de vereniging is de algemeen maatschappelijke, sociale en culturele belangen van alle bewoners van de wijk Gein 3 te behartigen.

Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie aan de bewoners d.m.v. deze website en het buurtblad ‘Gein3Dorper’ maar ook het bevorderen en bewaken van groenvoorzieningen in de wijk.

De vereniging probeert dit te bereiken door overleg met het Stadsdeel Zuidoost, andere publieke organen en diverse private instellingen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Chris de Koning
  • Secretaris:  Astrid Roijen,
    Adres vereniging: Cornelis Aarnoutsstraat 127      1106 ZE  Amsterdam.
    E-mail: bestuur@gein3dorp.nl of secretariaat@gein3dorp.nl
  • Penningmeester: Ad Grool
    E-mail: penningmeester@gein3dorp.nl
  • Bestuurslid: Andres Reyes Rios

Banknummer
Het banknummer van de Vereniging GeinDrieDorp is: NL43 INGB 0005 9143 06.
Een automatische jaarlijkse afschrijving is voor u en ons handig. Wilt u bij het overmaken van uw jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage ook uw adres vermelden in verband met de bezorging van de Gein3Dorper?

Oproep
Het functioneren van een vereniging staat of valt met de medewerking van vrijwilligers. Wij zijn daarom op zoek naar bewoners die mee willen werken om onze wijk leefbaar te houden.
Gein3Dorp heeft ongeveer 1260 adressen. Daar wonen vast wel buurtgenoten die wat tijd over hebben om mee te werken aan het leefbaar houden van onze wijk en opkomen voor de belangen van de bewoners.

Meld je aan via bestuur@gein3dorp.nl

Gein3dorper

Vind u het zonde om de Gein3dorper weg te doen na het lezen? Stop hem dan in de brievenbus bij Astrid Roijen, Cornelis Aarnoutsstraat 127.

%d bloggers liken dit: