Vereniging Gein3Dorp

Vereniging Gein3Dorp

Doel
Het doel van de vereniging is de algemeen maatschappelijke, sociale en culturele belangen van alle bewoners van de wijk Gein3Dorp te behartigen.

Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie aan de bewoners d.m.v. deze website en het buurtblad ‘De Gein3Dorper’. Ook o.a. het bevorderen en bewaken van groenvoorzieningen in de wijk.

De vereniging probeert dit te bereiken door overleg met het Stadsdeel Zuidoost, andere publieke organen en diverse private instellingen.

Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter/secretaris:  Astrid Roijen,  Cornelis Aernoutstraat 127, 1106 ZE,  Amsterdam, astrid.roijen18@gmail.com

Penningmeester en Ledenadministratie: Steven Vlaanderen Oldenzeel

Bestuurslid: Mathieu Brancart

Bestuurslid: Rick Eggink

Gironummer
Het gironummer van de Gein3dorper is NL43INGB0005914306.

Oproep
Het functioneren van een vereniging staat of valt met de medewerking van vrijwilligers.
Wij zijn daarom op zoek naar bewoners die als vrijwilliger mee willen werken om onze wijk leefbaar te houden.
Gein3Dorp heeft ongeveer 1260 adressen. Daar wonen vast wel buurtgenoten die wat tijd over hebben om mee te werken aan het leefbaar houden van onze wijk en opkomen voor de belangen van de bewoners..? Meld je aan bij redactie ad gein3dorp punt nl

Advertenties