Vereniging Gein3Dorp

Vereniging Gein3Dorp

Doel
Doel van de vereniging is de algemeen maatschappelijke, sociale en culturele belangen van alle bewoners van de wijk Gein3Dorp te behartigen.

Hieronder valt o.a. het verstrekken van informatie aan de bewoners d.m.v. deze website en het buurtblad ‘De Gein3Dorper’. Maar ook het bevorderen en bewaken van groenvoorzieningen in de wijk.

De vereniging probeert dit te bereiken door overleg met het Stadsdeel Zuidoost, andere publieke organen en diverse private instellingen.

Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Voorzitter: Peter Vrieler, C. Schuurmanhof 21, telefoon: 400 25 22
  • Bestuurslid: Gerie Moens, Lambert Rimastraat 39, telefoon: 691 39 34
  • Bestuurslid: Monique Jansma, Jacob Krusestraat 3, telefoon: 615296885
  • Bestuurslid: Wim Eendebak, Johan Schamppad 35, telefoon: 69756565
  • Bestuurslid: Dirck van Gent, Willem Gerresepad 27, telefoon: 696 94 59

U kunt het bestuur mailen via redactie at gein3dorp punt nl

Gironummer
Het gironummer van de Gein3dorper is NL43INGB0005914306.

Oproep
Het functioneren van een vereniging staat of valt met de medewerking van vrijwilligers. Een aantal leden heeft aangegeven te willen stoppen medio april 2018.
Wij zijn daarom op zoek naar bewoners die als vrijwilliger mee willen werken om onze wijk leefbaar te houden.
Gein3Dorp heeft ongeveer 1260 adressen. Daar moet toch iemand bij zijn die wat tijd over heeft om mee te werken aan het leefbaar houden van onze wijk en opkomen voor de belangen van de bewoners?

Advertenties