Vrijwilligersdag 2017 op vrijdag 8 december in het MBO College Zuidoost

Het werk van vrijwilligers is onmisbaar in elke samenleving. Ook in Zuidoost zetten veel mensen zich onbetaald in voor hun omgeving. Om hen te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid, organiseert Venzo sinds 2007 elk jaar een feestelijke avond.
(Foto: een impressie van de Vrijwilligersdag 2016, foto door Lesley Adu)
Venzo - Vrijwilligersdag 2016 © Les Adu
Het programma bestaat uit een aantal sprekers die een ode zullen brengen aan de vrijwilligers en spetterende muzikale optredens. Er is uiteraard gelegenheid tot bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. We sluiten de avond af met swingende live muziek. Tot en met maandag 4 december kunnen vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken zich via de website www.vrijwilligersdagzuidoost.nl aanmelden met één introduce.
Locatie
Dit jaar vindt de Vrijwilligersdag vanaf 19:00 uur plaats op MBO College Zuidoost (onderdeel van het ROC van Amsterdam, Fraijlemaborg 135, 1102 CV Amsterdam). Venzo en het MBO College Zuidoost hebben een samenwerking op verschillende vlakken. Deze editie van de Vrijwilligersdag organiseren we dan ook samen. Studenten en docenten zetten zich deze avond ook in voor de vrijwilligers.
Het MBO College Zuidoost ligt centraal en is makkelijk te bereiken met zowel openbaar als eigen vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage bij het college. Via deze link vindt u meer informatie over adres en vervoer.
Venzo
Venzo is het verbindingsplatform voor vrijwillige en maatschappelijke inzet en zet zich onder andere in voor vrijwilligers en organisaties die werken met vrijwilligers. Voor meer informatie kan je kijken op http://www.venzo.co.nl of http://www.facebook.com/newsvenzo.
———————————————————————————————————————————
Noot voor de redactie: voor aanvullende informatie of aanvragen voor interviews neemt u contact op met: Naomi ter Bruggen, communicatiemedewerker van Venzo via 020 760 11 70 of n.terbruggen@venzo.co.nl.

Kunstmarkt 2017

Op zaterdag 18 november 2017 is het weer tijd voor de gezellige Kunstmarkt in de kerk De Drie Stromen in Reigersbos.

Bent u op zoek naar leuke cadeautjes en/of kaarten, zo vlak voor Sinterklaas en Kerstmis? Dan moet u beslist eens binnenlopen in de ‘Kunstkerk’ tussen 10.30 en 15.30 uur. Er is van alles te bekijken en te kopen: schilderijen in verschillende technieken, keramiek, kaarten, kerstdecoraties en nog veel meer. Er zijn soep en broodjes verkrijgbaar of gewoon een lekker kopje koffie. Ook is er een loterij met prijzen, o.a. beschikbaar gesteld door de winkeliers van Reigersbos. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de PGZO ( Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost)

Tot ziens op 18 november!

 

Erfpacht perikelen 2017

Het onderwerp dat de afgelopen maanden het Amsterdamse nieuws domineerde was de erfpachtkwestie. Alle bewoners (eigenaren van woningen) van GeinDrieDorp hebben hier mee te maken. Veel GeinDrieDorpers maken zich hier niet druk om. De oorspronkelijke bewoners van ons dorp wonen er al ongeveer dertig jaar en over twintig jaar loopt hun erfpacht canon af. Zij zijn dan al op leeftijd; wie dan leeft, wie dan zorgt.

Voor de nieuwe aanwas is het andere koek. Ook voor hen loopt de erfpacht canon over krap twintig jaar af. Je zult nu maar dertig of vijfendertig jaar oud zijn, dan heb je hier wel degelijk mee te maken. Een lastige beslissing. Wel of niet eeuwigdurend afkopen?

Iedereen kon een rekentool invullen op de website van de gemeente Amsterdam. Veel huizenbezitters schrokken enorm van de bedragen die gemoeid gingen met eeuwigdurende afkoop.

Voor de tweede keer in mijn leven heb ik gedemonstreerd. SEBA (Stichting Erfpacht Belangen Amsterdam) organiseerde een demonstratie bij het stadhuis (de Stopera) op 31 januari j.l.. Volgens de Telegraaf waren er wel duizend demonstranten, het Parool was iets realistischer (een paar honderd).

Daar stonden we dan. Wethouder Eric van der Burg liet zich niet zien en de meute trok het stadhuis in, waar men snel de rolluiken liet zakken. Veel mensen dropen toen maar af.

Bij het invullen van de rekentool kon je ook de enquête invullen. Ruim 6900 mensen hebben dit gedaan en wethouder van der Burg en zijn medewerkers hebben hier daadwerkelijk iets aan gedaan. Er kwam een nieuw voorstel en ja, iedereen kon weer de rekentool invullen. Voor de arme wijken (zuidoost en noord) was het herziene voorstel aanzienlijk gunstiger. Wij in GeinDrieDorp hebben een BSQ (Buurt Straat Quote) van 10-15 % en enkele delen in de wijk tussen 15 en 20%. Wij zijn er aanmerkelijk op vooruit gegaan.

SEBA liet het er niet bij zitten, want de duurdere wijken (centrum en oost) betalen nog erg veel als de erfpacht eeuwigdurend wordt afgekocht.

SEBA wilde alsnog een referendum afdwingen; men heeft hiervoor in het recente verleden ruim voldoende handtekeningen voor opgehaald.

Op 20 mei werd wederom een demonstratie georganiseerd bij de Stopera. Hier kwamen iets minder mensen op af.  SEBA maakte van de gelegenheid gebruik om nog meer handtekeningen te verzamelen voor een referendum.

21 juni was er een raadsvergadering. De verwachting was dat er gestemd zou worden met betrekking tot het nieuwe voorstel van de wethouder. Een dag eerder bleek dat de erfpachtkwestie niet referendabel was…. De gemeenteraad was ontstemd dat dit nu uit de hoge hoed getoverd werd. De stemming ging niet door. Een week later werd er wel gestemd: de oppositie stemde tegen, maar de coalitiepartijen in de gemeenteraad (D66, VVD en SP) stemden voor, zodat het voorstel werd aangenomen (’s nachts om 00:30 uur). Vreemd dat de SP voor stemde? Welnee, D66 en VVD hadden de SP een zak met geld beloofd voor armoedebestrijding en zo ging de SP akkoord.

SEBA was uiteraard niet blij. Zij hebben zich aangesloten bij ex-VVD’er Jacques Klok die de Amsterdams Woon en Erfpachtpartij oprichtte.

Overigens wil Forum voor Democratie de erfpacht in zijn geheel afschaffen.

Op www.amsterdam.nl/erfpacht  kan men een offerte aanvragen voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De wethouder adviseert over te stappen op eeuwigdurende afkoop, met het argument dat dit nu mogelijk is tegen gunstige voorwaarden.  In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en als er dan een ander (lees links) college komt, is de toekomst ongewis.

Astrid Roijen

Gaasperplas heeft schoonste water!

Voor het eerst hebben burgerwetenschappers deze zomer de waterkwaliteit in Amsterdam gemeten. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om zó een fijnmazig en gedetailleerd beeld te krijgen van de waterkwaliteit in Amsterdam.De Gaasperplas is als beste beoordeeld: het water ziet er schoon uit, ruikt lekker, er zijn veel planten en dieren gevonden en weinig E.coli bacteriën.

Deze en vele andere resultaten zijn onlangs gepresenteerd op het hoofdkantoor van Waternet tijdens de slotbijeenkomst van Het Schone Waterexperiment. Kijk hier voor de prachtige waterkaart in pdf.

Belangrijke en opmerkelijke resultaten
– het water is het meest schoon in de Gaasperplas
– de hoogste E.coliwaarde is gemeten in het Erasmuspark. Eendenpoep is waarschijnlijk de oorzaak of een foute meting. Dat wordt nog uitgezocht
– de temperatuur van het water in juli was zo hoog (bijna 23 graden) dat sommige deelnemers dachten dat de thermometer stuk was
– er zijn 14 ijsvogels gespot, een aantal jaar geleden waren ijsvogels nog weinig te zien
– de helft van het water is volgens Amsterdammers geschikt om in te zwemmen
– er zijn 1000 metingen gedaan
– gemiddeld is het doorzicht van het water 83 centimeter, maar in het IJ, de Entrepothaven en de Gaasperplas is het wel een paar meter.
– na het meten geven Amsterdammers het water een hoger cijfer dan ervoor
– driekwart van de Amsterdammers voelt zich door het meten meer met het water verbonden
– het water smaakt in sommige delen van de stad vaak zoutig, vaak naar niks, soms naar ijsthee of klei en de geur is ‘bosachtig’.

Onderzoeksrapport volgt
De resultaten worden de komende maanden geanalyseerd en verwerkt in een onderzoeksrapport. Op 6 oktober was de afsluiting van het experiment. De voorlopige resultaten zijn op deze avond gepresenteerd.

Burgerwetenschap; succes of niet?
Het is voor het eerst in Nederland dat burgerwetenschappers op deze schaal zijn ingezet op het gebied van waterkwaliteit. Deze eerste ervaring is succesvol en veelbelovend. Er is gedetailleerd en fijnmazig gemeten. De burgerwetenschappers namen hun taak serieus. Er is veel data ingevoerd en het overgrote deel van de gegevens lijkt betrouwbaar. Niet alles is goed gegaan; van de 500 Amsterdammers die zich hebben opgegeven, heeft iets meer dan de helft actief metingen in de stad gedaan en online ingevoerd. En bij de E.coli meting zijn soms de verkeerde bacteriën geteld of is er te veel of te weinig water in het petrischaaltje gedaan waardoor de uitslag niet correct is. Hier wordt nog een extra analyse op gedaan. Conclusie van de initiatiefnemers is dat het enthousiasme en betrokkenheid van deelnemers veel heeft opgeleverd.

Initiatiefnemers van het Schone Water Experiment zijn Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, AMS Institute en Pavèl van Houten.
Meer informatie op http://hetschonewaterexperiment.nl/Auteurs_20150826124649_luchtfoto-gaasperplas-635x340