Windmolens bij de Gaasperplas?

Of er windmolens bij de Gaasperplas komen weten we pas als er in 2021; dan worden besluiten genomen over de Regionale Energie Strategie (RES). Voor wat betreft windenergie moet Amsterdam nog voor 13 windmolens (150 meter hoog, elk 3 megawatt) plekken vinden. Een lastige opgave omdat de beperkte vrije ruimte wordt opgeëist voor woningbouw, natuur en nu ook windmolens. In het concept-RES zijn 7 zoekgebieden aangegeven waar windmolens zouden kunnen worden geplaatst. Gaasperdam-Diemerscheg is een van die gebieden.

Op 15 december 2020 is een verslag uitgebracht van de reacties op het concept-RES van alle gemeenten in Noord-Holland. Naast waardering voor de aanpak worden zorgen geuit over het inzetten van natuurgebieden en landschappen voor zonne- en windenergie: het verloren gaan van landschappelijke kernwaarden en de gevolgenvoor flora en fauna. Ook worden geluidshinder en zichthinder voor omwonenden en passanten genoemd.

In het verslag is het advies van het stadsdeel Zuidoost als volgt opgenomen: 

Zuidoost wil een significante bijdrage leveren aan de energietransitie en de opgaven uit de RES Amsterdam en adviseren het college hier daadkrachtig gebruik van te maken en het stadsdeel concreet te ondersteunen bij de realisatie van de windmolens, de zonnepanelen op daken, de isolatieopgave, het groengasproject in Gaasperdam en het aanboren van de diverse warmtebronnen.
Hierbij worden de volgende adviezen gegeven: 

a. Zuidoost heeft op voorhand grote bezwaren tegen windmolens rond en in de Gaasperplas en (zichtbaar) zon op en rond de Gaasperplas. Ondanks dat de ruimtelijke procedure en de geluids-, slaghinder-, en de flora en fauna onderzoeken nog moeten starten, vragen we nadrukkelijk om het gebied nu al bij voorbaat uit te sluiten: Er wordt veel geïnvesteerd in de recreatieve en ecologische waarde in dit gebied, het wordt verder doorontwikkeld tot een goed bereikbaar, hoogwaardig en groen recreatiegebied voor Amsterdammers. Hierover neemt het college dit voorjaar een besluit. 

b. Het stadsdeel verwacht bovendien met alternatieve voorstellen voor wind en zon voldoende realistische mogelijkheden aan te kunnen bieden om de Gaasperplas en directe omgeving uit te sluiten in het zoekgebied Wind en het extra zoekgebied Zon.

c. Zuidoost wil ten zeerste benadrukken dat, indien blijkt dat additionele maatregelen/ zoekgebieden zon vereist zijn, er desondanks geen extra zoekgebieden aangewezen worden in en rond de Gaasperplas.

d. Zuidoost wil de 5 molens graag realiseren met lokale bedrijven (zoals JCArenA, Waternet, Equinix) en met bewoners uit Zuidoost, bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven. De molens worden dan via coöperaties zon en wind – zoals in Amsterdam Noord – op democratische manier bestuurd. De exploitatiebaten vloeien terug naar de lokale gemeenschap. We vragen de Gemeenteraad akkoord te gaan met deze aanpak in afwijking van de voorziene procedure die uitgaat van het openbaar aanbesteden van de molens. 

In de loop van 2021 worden definitieve besluiten genomen over de uit te voeren Regionale Energie Strategie.

Wat kan dit alles voor Gein 3 gaan betekenen? 

  1. De duidelijk uitgesproken afwijzing van windmolens bij het Gein en de Gaasperplas betekent zeer waarschijnlijk dat daar geen windmolens of zonneweiden zullen komen.
  2. Stadsdeel Zuidoost stimuleert de aanleg van zonnepanelen op daken, de isolatieopgave, het groengasproject in Gaasperdam en het aanboren van de diverse warmtebronnen. Voor bewoners van Gein 3 betekent dit mogelijkheden om individueel of gezamenlijk gebruik te maken van stimuleringsregelingen. 
  3. In het voorjaar wordt een besluit genomen over het plan Gaasperplas, zodat dan duidelijk wordt welke veranderingen qua inrichting de komende jaren gaan plaatsvinden.

Vooral het tweede punt bevat mogelijkheden voor bewoners van Gein 3. Aan de ene kant kunnen eigenaren individueel gebruik maken van stimuleringsregelingen (zonnepanelen, isolatie, warmtebronnen), maar ook is er ruimte voor een gemeenschappelijke aanpak (zoals meedoen met Groengas Gaasperdam of een Buurt Energiesysteem (gezamenlijke warmtebron)). Onderwerpen waarop betrokken bewoners en de Vereniging Gein3Dorp zich in de komende jaren richten.

Masterplan Zuidoost

Bewoners aan zet in Masterplan Zuidoost

Op het gebied van onderwijs, werk, wonen en veiligheid is er voor de bewoners van Zuidoost nog veel te verbeteren. Daarom werkt een brede maatschappelijke alliantie aan een programma voor de lange termijn: Het Masterplan Zuidoost. De eerste aanzet voor de plannen ligt op tafel, nu is het hoogste tijd voor de mening van bewoners.

Langetermijnvisie

Het Masterplan Zuidoost is een langetermijnvisie, die er naar streeft om in 2040 voor alle bewoners van Zuidoost een beter perspectief te bieden. Eerlijke kansen in onderwijs, werk, het vinden van een woning, en meer veiligheid op straat en in huis. Alles voor een beter perspectief voor de jongeren van Zuidoost, het speerpunt van het Masterplan.

Alliantie maakt zich sterk

De partijen die zich sterk maken voor dit Masterplan hebben zich verenigd in een alliantie. Dit zijn gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, onderwijsinstellingen, werkgevers, bedrijven, politie, wooncorporaties, jeugdhulpverlening en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de voorbereiding zijn er al bewoners betrokken en is hun inbreng meegenomen in de eerste uitwerking.

Betrokken bewoners gezocht

Nu legt de alliantie de bal bij de bewoners. Wat vindt u belangrijk voor Zuidoost? Om betrokken bewoners te vinden en hiermee in gesprek te gaan heeft de alliantie het Social Pact ingeschakeld. Het Social Pact is een samenwerkingsverband van ruim dertig formele en informele organisaties uit Zuidoost. Door het Social Pact in te schakelen wil de alliantie ook de mening van bewoners vragen die normaliter minder in beeld komen bij dit soort besluitvorming.

Online meepraten

U kunt meepraten over het Masterplan Zuidoost tijdens tien online sessies die in de maand januari worden georganiseerd: over inclusie en participatie (18 e ), wonen (19 e ), werk (20 e ), onderwijs (21 e ) en veiligheid (25 e ). Bewoners die zich aanmelden, zullen ook na de online sessies nog gevraagd worden om hun mening rondom zaken uit het Masterplan!​

Aanmelden of meer informatie over de online bijeenkomsten? http://www.socialpact.nu

Kerstavondviering

Op kerstavond 24 december bieden we een online viering aan op YouTube, om 20 uur, als alternatief voor de kerstnachtdiensten die niet door zullen gaan.

We moesten zelf ook schakelen. Al meer dan 50 jaar organiseren we een kerstviering/kerstnachtdienst in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Met 2000 bezoekers. Nu is dat niet mogelijk. Maar er is een prachtig initiatief geboren: we hebben een kerstviering gefilmd in het Museum of Humanity.

We hopen met dit kerstinitiatief veel mensen te bereiken en we denken dat de plek waar we gefilmd hebben zal aanspreken: een voormalige munitiefabriek, een vervallen gebouw. Met prachtige foto’s van Ruben Timman. Stuk voor stuk mensen in beroerde situaties. Maar er schittert ook hoop en verwondering. En juist op deze plek delen we het kerstverhaal, met mooie muziek en een interview met Ruben. 

Met hartelijke groet,

Taco Koster, pop-up dominee bij de Zondagavondkerk

www.kerstavonddienst.nl

Geefweek 7 t/m 12 december

Vandaag, op 1 december, is het Giving Tuesday. De maand waarin geven centraal staat. Geven aan onze geliefden, familie en vrienden. Giving Tuesday is daarom een dag waarop we ook mogen nadenken over geven aan goede doelen en geven om dingen die groter zijn dan onze verlanglijstjes.

Op maandag 7 december start de Geefweek. Een week waarin we Amsterdammers willen vragen om ook een beetje om de buurt te geven en daarom hun buurtfonds te steunen. Er zijn heel veel Amsterdammers die met een klein project hun buurt een beetje mooier, groener, vrolijker en/of meer verbonden maken. We hopen dat evenveel Amsterdammers met een kleine bijdrage hun buurtfonds willen helpen om achter die projecten te gaan staan!

Het zijn de kleine dingen die Amsterdam groot(s) maken.

Uw buurtfonds: Fonds voor Zuidoost. U ziet ons in winkelcentra met een collectebus om geld op te halen voor buurtprojecten in ons Zuidoost!