Oud-voorzitter Wim van der Poel overleden

Wim Poel

Gein3Dorp bestaat in 2020 alweer 35 jaar. Bijna net zolang bestaat de vereniging Gein3Dorp. De vereniging is destijds opgericht door ondermeer Wim van der Poel. Van de familie kregen we het verdrietige bericht dat Wim op 21 september is overleden.

Wim is jarenlang actief geweest. Aanvankelijk als voorzitter, later penningmeester en nadat hij penningmeester af was, bezocht hij de jaarlijkse ledenvergaderingen. Hij volgde de verrichtingen van het bestuur altijd met een kritische blik.

Dat waardeerde ik in Wim. Hij zal het ongetwijfeld ook druk hebben gehad, maar hij was er altijd. Hij zette zich voor 100 % in voor de zaak. Betrokkenheid was zijn tweede naam. Voor informatie kon je altijd bij hem terecht. Pas in 2013 begon ik de ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen. Daar leerde ik Wim kennen.

Van de familie heb ik begrepen dat Wim een druk leven had; naast zijn baan bij een bank deed hij veel vrijwilligerswerk, o.a. voor de honkbalvereniging en hij gaf computerles aan ouderen. Het woord vervelen kwam in zijn woordenboek niet voor.

De laatste tijd ging zijn gezondheid al achteruit. Voor het eerst moest hij om gezondheidsredenen de jaarlijkse ledenvergadering laten schieten. De laatste ledenvergadering die hij bijwoonde, was de speciale ledenvergadering in verband met de Statuten wijziging op 3 juli j.l. Hij kwam met behulp van een rollator, vergezeld door zijn zoon Laurens.

Wim had thuis opgeruimd. Alle oude gegevens van de vereniging had hij bij elkaar gezocht. Zijn zoon Laurens kwam acht archiefmappen met gegevens van de vereniging en het bestuur bij mij bezorgen. Wim heeft er voor gezorgd dat het archief van de vereniging, zeker wat betreft ons wijkorgaan ‘de Gein3dorper’ compleet is.

Wij zullen hem missen.

Astrid Roijen

Voorzitter/secretaris vereniging Gein3Dorp

september 2019

Pakhuis de Zwijger

Zuidoost heeft ook een Pakhuis de Zwijger

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing opende dinsdagavond samen met wethouder Rutger Groot Wassink New Metropolis Zuidoost, een dependance van Pakhuis de Zwijger. Deze is gevestigd in een pand aan het Bijlmerplein in Amsterdamse Poort.

De programma’s voor de dependance worden samengesteld door Angelo Bromet, Jerry Afriyie, Charity Reingoud en Marco Barsoum. Het team wil programma’s organiseren met thema’s uit de creatieve industrie, stedelijke ontwikkeling en kunst en cultuur. Directeur Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger wil hierbij actief de samenwerking met bewoners, burgerinitiatieven, bedrijven en potentiële partners opzoeken. De avondprogrammering van New Metropolis Zuidoost start in oktober. Vooralsnog zijn er vanwege de koopavonden in Amsterdamse Poort alleen programma’s op donderdagen.

 

 

 

Schoon!

Vandaag hebben buurtbewoners een schoondag gehouden. Opruimen van straatafval en dat is er! Filters van sigaretten (deze vergaan bijna niet), plastic, blikjes, papier. Zo leer je trouwens ook buurtbewoners kennen: samen op pad. Ook opmerkelijke gedragspatronen van Geiners vallen je op: veel peuken op parkeerplaatsen (nog even een sigaret want thuis denken ze dat ik niet meer rook), veel rommel bij de basisschool (leren docenten de kinderen om afval in de prullenbak te doen?). Ook is de wijk groener dan wenselijk is: met onkruid overwoekerde trottoirs, dichtgegroeide rioleringsputten.

Als we een schone wijk belangrijk vinden moeten we geen peuken en afval op straat gooien en met elkaar de buurt schoon houden zoals vandaag. Dus doe een volgende keer mee!

Nieuwsbrief bewonersplatform Gein augustus 2019

Op donderdag 29 augustus vond in buurthuis Gein het wijkoverleg plaats.

Aankondigingen van bijeenkomsten worden soms erg laat door het stadsdeel verstuurd. Het is dan niet mogelijk om de bewoners tijdig te informeren. Dit heeft de aandacht van de gebiedsmakelaar.

Fijn in Gein vindt plaats op zaterdag 14 september. De organisatie zoekt nog vrijwilligers. Aanmelden via: fijningein@gmail.com

Het stadsdeel gaat samen met bewoners een gebiedsplan 2020 samenstellen. Het thema van het gebiedsplan is: jeugd. Iedereen mag ideeën aandragen via bewonersplatformgein@gmail.com

Gein 3 gaat bekijken of het mogelijk is om bij de straatnaambordjes, met namen van verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, foto’s van die verzetsstrijders te plaatsen. Dit in verband met 05-05-2020; 75 jaar bevrijding en 35 jaar Gein3Dorp.

Overlast van ratten, de eikenprocessierups of van festivals moeten te allen tijde gemeld worden (MORA melding of via de app verbeterdebuurt). Wat de festivals betreft komt er eind dit jaar een evaluatie vanuit de centrale stad. Het is dus zeker belangrijk om overlast te melden.
MORA: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/

Er is een activiteitenplan opgesteld voor de kerstmarkt in Eben Haëzer te houden op zaterdag 14 december. Te zijner tijd wordt het programma bekendgemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Astrid Roijen
voorzitter bewonersplatform Gein
bewonersplatformgein@gmail.com

 

BPG

 

 

 

 

De koeien over het hoofd gezien……

Onlangs vroeg een bezoeker van de Gaasperzoom aan mij: ‘Heb ik de koeien over het hoofd gezien?’ Ik vertelde dat dit onwaarschijnlijk was, aangezien koeien grote hoofden hebben.
Overigens begreep ik de vraag wel; op dat moment bevonden er zich maar vier in de zoom; de andere acht staan, samen met de stier, in de wei van de boer aan de zuidkant.

De bedoeling mag duidelijk zijn: wij hopen dat de stier (met de prachtige naam ‘Iracabal’) voor kalfjes gaat zorgen. Met de vorige stieren hebben we op dit vlak weinig geluk gehad.  Hopelijk komt er volgend jaar weer jonge aanwas.

Aangezien onze Gasconne-koeien stamboekvee is, worden, ook aan de stieren, hoge eisen gesteld. Overigens zijn de in Nederland geboren dieren onlangs gekeurd door Franse Gasconne-keurmeesters. De resultaten waren goed; we kijken uit naar het eindrapport!

Al met al gaat het goed met het project. Er is een stabiele groep herders en de bezoekers van de Gaasperzoom zijn over het algemeen behoorlijk enthousiast.
Er is voldoende ruimte voor mens en koe!

Er zijn weinig ‘regels’; deze koeien zijn over het algemeen rustige grazers. Het zijn evenwel geen huisdieren. Het is het noodzakelijk dat u ten allen tijde voldoende afstand houdt.  Loop of fiets ruim om ze heen. Leest u ook even de bordjes die bij de ingangen geplaatst zijn?

U vindt ons ook op Facebook: <koeien in de gaasperzoom>

De herders van de Gaasperzoom, uw gastvrouwen en gastheren, zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden en wensen u een prettige wandeling.

Theo Pordon

IMG_6995[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderne dans voor iedereen van 60 jaar en ouder gaat weer van start in stadsdeel Zuidoost

Dance Connects Community organiseert net als in voorgaande jaren door heel Amsterdam moderne danslessen voor iedereen van 60 jaar en ouder. Wie het leuk lijkt om via moderne dans zijn of haar creativiteit te uiten, lichaam en geest te versterken en daarbij graag buurtgenoten ontmoet, is vanaf maandag 9 september welkom bij Buurthuis Holendrecht op het Holendrechtplein, bij woon-, zorg- en dienstencentrum Eben Haëzer op Wisseloord en bij cultureel centrum NoLimit op Geldershoofd.
Moderne dans bij Dance Connects is dans, lekker swingende muziek, actief bezig zijn en bovendien je creativiteit en fantasie aanspreken. Met of zonder ervaring, met of zonder fysieke beperking, iedereen kan meedoen. De moderne danslessen worden gegeven door professionele en enthousiaste dansdocenten met een groot hart en oog voor persoonlijke mogelijkheden. Ook worden er regelmatig professionele muzikanten uitgenodigd om live te komen spelen tijdens de dansles.
De danslessen worden wekelijks gegeven in Amsterdam Noord, Centrum, Oost, West, Zuid, Zuidoost en Amstelveen. Van 9 tot en met 13 september vinden op elke locatie kennismakinglessen plaats, gratis toegankelijk voor iedereen. 
Dance Connects is een non-profit organisatie, die mensen van alle leeftijden in contact brengt met dans, de buurt en met elkaar. Dance Connects Community wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam en biedt lessen voor 60+, 40+, speciale Slow Flow lessen, waaraan je zowel staand als zittend mee kan doen, en CLUB DANS, dansavonden voor jong en oud.
Moderne Dans 60-100+ 
Elke maandag van 10.00 – 11.30 uur
Buurthuis Holendrecht
Holendrechtplein 38
1106 LP Amsterdam
Moderne Dans 60-100+ / Slow Flow
Elke dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
Eben Haëzer
Wisseloord 219
1106 MB Amsterdam
Moderne Dans 60-100+
Elke donderdag van 10.00 – 11.30 uur
NoLimit
Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam
Kijk voor informatie over alle locaties en mogelijkheden op www.danceconnects.nl