Wat willen wij als bewoners van Gein3?

Beste Gein3bewoner,

We leven momenteel in bizarre tijden en het zou best kunnen zijn dat we op de drempel staan van blijvende veranderingen. Het coronavirus is ontwrichtend maar laat ook een andere kant zien. Opeens is het ‘met zijn allen’ in plaats van ‘zelfredzaamheid’ en applaudisseren we voor zorgmedewerkers en krijgen leraren, schoonmakers en andere beroepen opeens onze waardering.

In Gein3 merk je dat buurtgenoten elkaar nu vaker groeten en helpen en dat er meer sociale binding en creativiteit ontstaat. Dat roept de vraag op of we deze binding ook willen vasthouden. Onze wijk vergrijst, de behoefte aan zorg neemt toe en daarnaast komen allerlei vragen op ons af zoals rond de energietransitie. Dat is de reden waarom de redactie van de Gein3Dorper u als bewoner van Gein3 in het zomernummer aan het woord wil laten.

Welke ideeën en suggesties heeft u om onze wijk te verbeteren ook na de coronacrisis?

Zo ontstaat er een concreet beeld van wat wij als bewoners uit verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden belangrijk vinden. U kent vast nog meer bewoners in Gein3 met ideeën en suggesties; daarom vragen we u om deze oproep door te willen geven.

Laat ons uw mening, idee, suggestie of initiatief weten via redactie@gein3dorp.nl In het zomernummer van de Gein3Dorper worden alle ideeën en suggesties gepubliceerd.

Redactie Gein3Dorper,
Dini Zoet, Monique Verkerk, Ad Grool

 

 

 

 

 

 

 

Viering 5 mei 75 jaar Bevrijding en 35 jaar Gein3dorp geannuleerd

Het kabinet maakte op 24 maart  nieuwe maatregelen bekend in de strijd tegen het Corona virus. Dat betekent dat alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door kunnen gaan.
Het 4-5 mei comité maakte bekend dat op 4 mei wel de Dodenherdenking plaats vindt maar zonder publiek en dat de Bevrijdingsfestivals niet door gaan.
Het betekent ook dat de viering op 5 mei in Gein3dorp niet door kan gaan.

Het boekwerk over de 20 verzetsstrijders waar de straten in Gein3dorp naar vernoemd zijn, hopen we wel uit te kunnen geven. Wanneer dat het geval is, is nog niet duidelijk. Houd deze website in de gaten. Zodra er meer bekend is leest u dit hier.

Voorbereidingsgroep 5 mei 75 jaar Bevrijding en 35 jaar Gein3dorp

Hulp nodig? Vraag het Burennetwerk!

Beste bewoners van Gein 3,

Het zijn bijzondere tijden momenteel. En sommige mensen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het Coronavirus. Misschien levert dit problemen voor u op met betrekking tot boodschappen doen of anderszins. Gelukkig is er het Burennetwerk om hulp te bieden.

Afgelopen dagen hebben honderden mensen zich aangemeld als boodschappenhulp! Dit is geweldig en men probeert nu alle vrijwilligers zo spoedig mogelijk in te zetten om aan de slag te gaan voor de meer kwetsbare stadsgenoten. Ook zijn er veel mensen beschikbaar voor een gezellig praatje aan de telefoon.

Heeft u hulp nodig? U kunt zich hiervoor aanmelden via de website:
https://www.burennetwerk.nl/meld-een-hulpvraag-aan

Wilt u zelf helpen? Dat kan ook! Vrijwilligers van Burennetwerk kunnen contact opnemen met de helpdesk.
Nog geen vrijwilliger? Neem dan contact op met https://voorelkaarinamsterdam.nl/

Erfpacht en notaristarieven

Met enige regelmaat wordt gevraagd wat zoal de notaristarieven zijn voor eeuwigdurende erfpacht. We hebben de tarieven van een paar notarissen opgevraagd.
*Diemer notarissen                € 875,00
*Voornemen-Geenen            € 860,00
*Schot                                           € 960,00
*van Lenning Amstelveen   € 460,00
*notarisfabriek                         € 723,00
*Elise Visser                               € 700,00
*Amson en Kolhof                   € 611,00
Wel kunnen de tarieven in de loop der tijd veranderen!

Workshop Eerste Hulp bij de Burgeracademie

Op zaterdag 21 maart 2020 is het weer tijd voor de workshop ‘1e hulp’ van 10:00 uur tot 15:00 uur in het ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost.

In deze workshop leer je hoe je de eerste hulp moet toepassen bij ongevallen. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Ben jij klaar om te helpen in tijden van nood?

Kijk voor meer informatie over deze workshop en de aanmeldingsmogelijkheden op https://burgeracademie.nu/product/workshop-1ste-hulp-maart-2020/

 

first-aid

 

 

 

 

Beknopte versie Notulen bestuursvergadering
Datum: 29-01-2020

Mededelingen

  • Een aantal bestuursleden hebben de bijeenkomst bijgewoond over de toekomst van de Gaasperplas in het Stadsdeelkantoor.
  • Mogelijk wordt het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam) nieuw leven ingeblazen.
  • De voorzitter/secretaris is bezig om een vergaderschema voor het bestuur te maken.
  • Het bestuur heeft een scholing voor de redactieleden van de Gein3dorper goedgekeurd.

Festiviteiten 05-05-2020

De commissie PR +Voorlichting en Activiteiten wacht op toekenning van de subsidie door het Mondriaanfonds en het 4 en 5 mei comité. Het bestuur is de opdrachtgever van deze festiviteiten en gaat ermee akkoord dat een bedrag van € 1000,00 beschikbaar gesteld wordt. De commissaris van de koning in Noord Holland is uitgenodigd, evenals Tanja Jadnanansing, de stadsdeelvoorzitter. De hoofdredacteuren van de dagbladen Trouw en Het Parool komen eveneens naar Gein3Dorp op 5 mei.

Het doel van de 5 mei viering is vieren en herdenken. Er komt een boek met achtergrondinformatie over de naamgevers van onze straten. De muziek wordt o.a. verzorgd door Rudolf van der Duin en Elvira Jungschlager en Muziek op Maat. Voor de brunch krijgen, naast de familieleden van de naamgevers van onze straten, diverse mensen uit Gein 3 een uitnodiging. Voor de afbouw en schoonmaak worden vrijwilligers ingezet.

Actiepunten van het bestuur

Ad Grool heeft een nieuwe ledenlijst gemaakt. De nieuwe website draait proef. Er komen nieuwe e-mailadressen voor het bestuur.

Ad Grool stopt in april als interim-penningmeester.

 
Financiën

Ad stuurt het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 naar de kascommissie.

 
Huishoudelijk Reglement

Dit onderwerp verschuiven wij naar de volgende vergadering.

 
Toekomst Gaasperplas

Het bestuur komt met een visie op dit plan. De commissie Woonomgeving is uitgebreid en zet deze visie op schrift. Na goedkeuring door het bestuur kan deze visie vóór 18-02-2020 verstuurd worden.

 
Jaarvergadering  Gein3dorp van 8 april as.

Algemeen bestuurslid Mathieu Brancart en voorzitter/secretaris Astrid Roijen treden af en zijn beiden herkiesbaar.

Opzetten van een burennetwerk. Dit onderwerp zal in de volgende vergadering besproken worden.

Astrid Roijen
Voorzitter/secretaris

 

logo gein 3