Nieuwe website gein3.nl

We hadden al aangekondigd dat er een nieuwe website van de vereniging Gein3dorp komt. Die website is nu gelanceerd: gein3.nl

Op de nieuwe website zijn naast Nieuws (kalender) ook veel Activiteiten vermeld voor bewoners (jong en oud) van Gein 3. Voor elk wat wils!

Verder zijn Onderwerpen toegelicht waar leden zich voor Gein 3 mee bezig houden. Ook de oude (digitale) edities van de Gein3dorper vindt u hier.

Als service voor onze adverteerders zijn hun bedrijven vermeld bij Ondernemingen.

Natuurlijk zijn ook alle belangrijke Telefoonnummers opgenomen.

Bij Vereniging zijn de bestuursleden vermeld en de (onlangs aangepaste) statuten.

Als u contact zoekt met de vereniging dan dat via het contactformulier bij Contact. Daarnaast kunt u bestuursleden ook mailen via: bestuur@gein3dorp.nl of secretariaat@gein3dorp.nl.

De redactie kunt u bereiken via redactie@gein3dorp.nl of via het contactformulier.

De huidige (oude) website blijft overigens vooralsnog bestaan zodat de overgang geleidelijk kan gaan.

Hopelijk vindt u de nieuwe website een verbetering!

 

Redactie Gein3dorper

 

 

 

 

Advertenties

Feestelijke heropening sporthal Gaasperdam op 12 oktober.

 

Sporthal Gaasperdam

Kom op zaterdag 12 oktober naar de feestelijke heropening van Sporthal Gaasperdam. De sporthal heeft een renovatie ondergaan. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje of een sportieve activiteit. Vertier voor jong en oud.

 

Sport voor jong en oud

Sciandri, gespecialiseerd in het organiseren van sportbuurtwerk, begeleidt het middagprogramma samen met verschillende sportverenigingen. Voor jong en oud worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

  • Waar: Ravenswaaipad 5
  • Wanneer: 12 oktober
  • Tijd: begin 13.00 uur

De Rhytm en Soulband van Dennis Burke

Om de avond écht feestelijk af te sluiten komt Dennis optreden met de soul hits van 30 jaar geleden en ouder. Hij won ooit het Surinaamse Songfestival.

Programma

  • 13:00 uur: welkom door butler Alphons en start sport en spel voor jong en oud in de sporthal en dojo.
  • 17.00 uur: eind sport en spel. Start borreltijd in het sportcafé met drankjes en hapjes.
  • 18.00 uur: officiële toespraak door vertegenwoordiger dagelijks bestuur van Zuidoost
  • 20.00 uur: start feestelijke dansavond met de rythm & soulband van Dennis Burke
  • 00.30 uur: einde

Meer informatie vindt u op de website van de sporthal.

 

 

 

Oud-voorzitter Wim van der Poel overleden

Wim Poel

Gein3Dorp bestaat in 2020 alweer 35 jaar. Bijna net zolang bestaat de vereniging Gein3Dorp. De vereniging is destijds opgericht door ondermeer Wim van der Poel. Van de familie kregen we het verdrietige bericht dat Wim op 21 september is overleden.

Wim is jarenlang actief geweest. Aanvankelijk als voorzitter, later penningmeester en nadat hij penningmeester af was, bezocht hij de jaarlijkse ledenvergaderingen. Hij volgde de verrichtingen van het bestuur altijd met een kritische blik.

Dat waardeerde ik in Wim. Hij zal het ongetwijfeld ook druk hebben gehad, maar hij was er altijd. Hij zette zich voor 100 % in voor de zaak. Betrokkenheid was zijn tweede naam. Voor informatie kon je altijd bij hem terecht. Pas in 2013 begon ik de ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen. Daar leerde ik Wim kennen.

Van de familie heb ik begrepen dat Wim een druk leven had; naast zijn baan bij een bank deed hij veel vrijwilligerswerk, o.a. voor de honkbalvereniging en hij gaf computerles aan ouderen. Het woord vervelen kwam in zijn woordenboek niet voor.

De laatste tijd ging zijn gezondheid al achteruit. Voor het eerst moest hij om gezondheidsredenen de jaarlijkse ledenvergadering laten schieten. De laatste ledenvergadering die hij bijwoonde, was de speciale ledenvergadering in verband met de Statuten wijziging op 3 juli j.l. Hij kwam met behulp van een rollator, vergezeld door zijn zoon Laurens.

Wim had thuis opgeruimd. Alle oude gegevens van de vereniging had hij bij elkaar gezocht. Zijn zoon Laurens kwam acht archiefmappen met gegevens van de vereniging en het bestuur bij mij bezorgen. Wim heeft er voor gezorgd dat het archief van de vereniging, zeker wat betreft ons wijkorgaan ‘de Gein3dorper’ compleet is.

Wij zullen hem missen.

Astrid Roijen

Voorzitter/secretaris vereniging Gein3Dorp

september 2019

Pakhuis de Zwijger

Zuidoost heeft ook een Pakhuis de Zwijger

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing opende dinsdagavond samen met wethouder Rutger Groot Wassink New Metropolis Zuidoost, een dependance van Pakhuis de Zwijger. Deze is gevestigd in een pand aan het Bijlmerplein in Amsterdamse Poort.

De programma’s voor de dependance worden samengesteld door Angelo Bromet, Jerry Afriyie, Charity Reingoud en Marco Barsoum. Het team wil programma’s organiseren met thema’s uit de creatieve industrie, stedelijke ontwikkeling en kunst en cultuur. Directeur Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger wil hierbij actief de samenwerking met bewoners, burgerinitiatieven, bedrijven en potentiële partners opzoeken. De avondprogrammering van New Metropolis Zuidoost start in oktober. Vooralsnog zijn er vanwege de koopavonden in Amsterdamse Poort alleen programma’s op donderdagen.

 

 

 

Schoon!

Vandaag hebben buurtbewoners een schoondag gehouden. Opruimen van straatafval en dat is er! Filters van sigaretten (deze vergaan bijna niet), plastic, blikjes, papier. Zo leer je trouwens ook buurtbewoners kennen: samen op pad. Ook opmerkelijke gedragspatronen van Geiners vallen je op: veel peuken op parkeerplaatsen (nog even een sigaret want thuis denken ze dat ik niet meer rook), veel rommel bij de basisschool (leren docenten de kinderen om afval in de prullenbak te doen?). Ook is de wijk groener dan wenselijk is: met onkruid overwoekerde trottoirs, dichtgegroeide rioleringsputten.

Als we een schone wijk belangrijk vinden moeten we geen peuken en afval op straat gooien en met elkaar de buurt schoon houden zoals vandaag. Dus doe een volgende keer mee!

Nieuwsbrief bewonersplatform Gein augustus 2019

Op donderdag 29 augustus vond in buurthuis Gein het wijkoverleg plaats.

Aankondigingen van bijeenkomsten worden soms erg laat door het stadsdeel verstuurd. Het is dan niet mogelijk om de bewoners tijdig te informeren. Dit heeft de aandacht van de gebiedsmakelaar.

Fijn in Gein vindt plaats op zaterdag 14 september. De organisatie zoekt nog vrijwilligers. Aanmelden via: fijningein@gmail.com

Het stadsdeel gaat samen met bewoners een gebiedsplan 2020 samenstellen. Het thema van het gebiedsplan is: jeugd. Iedereen mag ideeën aandragen via bewonersplatformgein@gmail.com

Gein 3 gaat bekijken of het mogelijk is om bij de straatnaambordjes, met namen van verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, foto’s van die verzetsstrijders te plaatsen. Dit in verband met 05-05-2020; 75 jaar bevrijding en 35 jaar Gein3Dorp.

Overlast van ratten, de eikenprocessierups of van festivals moeten te allen tijde gemeld worden (MORA melding of via de app verbeterdebuurt). Wat de festivals betreft komt er eind dit jaar een evaluatie vanuit de centrale stad. Het is dus zeker belangrijk om overlast te melden.
MORA: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/

Er is een activiteitenplan opgesteld voor de kerstmarkt in Eben Haëzer te houden op zaterdag 14 december. Te zijner tijd wordt het programma bekendgemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Astrid Roijen
voorzitter bewonersplatform Gein
bewonersplatformgein@gmail.com

 

BPG