Nieuw park op dak A9 ingericht samen met bewoners

Amsterdam heeft er binnenkort een park bij, op het dak van de tunnel boven de A9. Eind dit jaar draagt Rijkswaterstaat het park over aan Amsterdam. Het park is voor het grootste deel al ingericht en beplant, met eetbaar groen, lig- en speelplekken en wandelpaden, maar er zijn nog acht parkvelden die de gemeente zelf kan invullen. Stadsdeel Zuidoost gaat eind deze maand met omwonenden en andere geïnteresseerde Amsterdammers in gesprek over het gebruik van het park en de inrichting van deze velden. Ook kan er worden meegedacht over de naam van het park.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen): “Amsterdam krijgt er met dit park ineens 15 hectare groen bij: goed nieuws voor de Amsterdamse mensen en dieren! Dit is een prachtige oplossing om de ruimte boven een snelweg beschikbaar te stellen voor alle Amsterdammers.”

Het grootste park van Amsterdam
Het nieuwe park, voorlopig het Gaasperdammertunnelpark genaamd, ligt tussen Gaasperdam en de Bijlmer in en is ongeveer 2 kilometer lang en 65 meter breed. Het verbindt het Nelson Mandelapark en het Centraal Park Gaasperdam. Deze drie parken vormen straks samen het grootste park van Amsterdam. De komende maanden wordt de bodem klaargemaakt voor de aanleg van de beplanting, de paden en de bomen. In het park liggen ook acht parkvelden en twee open ruimtes, bij elkaar zo’n drie à vier hectare, die de gemeente zelf gaat inrichten. Er is van alles mogelijk op deze velden: sporten, ontmoeten, een cultureel podium of bijvoorbeeld stadslandbouw: nog niets ligt vast.

Amsterdammers kunnen de komende tijd meedenken over wat er gaat komen. Jakob Wedemeijer (Stadsdeelbestuurder Zuidoost) kijkt daar naar uit. “Zeker omdat ik merk dat inwoners uit Zuidoost erg hechten aan groen in hun directe woon- en leefomgeving. Dat zagen we al bij recente participatie rond vernieuwing van het aangrenzende Gaasperpark. Daar kregen we ruim duizend reacties en suggesties op. We zijn een groen stadsdeel en koesteren dat.”

De participatie start rond 26 februari en duurt tot eind april. De resultaten vormen de basis voor de uiteindelijke plannen die rond september moeten worden vastgesteld, waarna de werkzaamheden eind van dit jaar of begin 2022 kunnen beginnen. Het park is na de overdracht eind dit jaar wel al toegankelijk voor Amsterdammers. Wie geïnteresseerd is om mee te praten, kan zich nu al aanmelden via tunnelpark@amsterdam.nl. Op www.amsterdam.nl/tunnelpark staat straks de meeste actuele informatie.

Afvalwijzer Gein 3

De gemeente Amsterdam heeft tot taak het afval in te zamelen en te verwerken. Het inzamelen van afval in 2021 is een complexe aangelegenheid. In het verleden werd alles op een hoop gegooid en in de verbrandingsoven vernietigd. Momenteel is het streven om van het afval het bruikbare deel terug te winnen. Van deze grondstoffen worden weer nieuwe producten gemaakt. Bij het inzamelen wordt het afval al gescheiden. Huis aan huis wordt restafval en grofvuil ingezameld. Op verschillende plaatsen in de buurt kan afval worden aangeboden.

 Rolcontainers voor restafval

Er zijn verschillende afvalcontainers voor de diverse soorten van afval. Bij Winkelcentrum Wisseloord en in de wijk zijn ondergronds afvalcontainers voor de diverse soorten afval geplaatst. Daarnaast worden er in Gein3 rolcontainers voor het inzamelen van restafval gebruikt. Zet uw afval niet naast de container. Als het niet past, dan is het grofvuil. De rolcontainers mogen op de dag van inzamelen om 7.00 uur buiten staan. U mag de rolcontainer de avond ervoor vanaf 21.00 uur op de gemarkeerde plaats buiten zetten. De rolcontainers worden In Gein 3 op donderdag geleegd en het grofvuil wordt op vrijdag opgehaald. Zet het grofvuil en de rolcontainers neer op de gemarkeerde aanbiedplekken. 

Plastic en drinkpakken

In Amsterdam wordt vanaf 1 januari 2021 het plastic afval bij de afvalverwerker gescheiden. Daar haalt een scheidingsinstallatie het bruikbare plastic en de drinkpakken uit het restafval. Het apart inzamelen van plastic gaat uiteindelijk stoppen. Dat gebeurt buurt voor buurt. Gein 3 is nu nog niet aan de beurt. Wanneer u kunt stoppen met het scheiden van plastic, krijgt u van de gemeente hierover een brief. De gemeente haalt op den duur de plasticcontainers weg. Tot die tijd doet u uw plastic afval gewoon in de plasticcontainer. Ook wordt gedacht aan het inzamelen van tuin, groente en fruitafval. Daarvoor zijn nog geen duidelijke plannen bekend.

Grofvuil

Alles wat niet in de rolcontainer past valt onder “grofvuil”. Houtafval al zoals planken, stukken oud tapijt en oude kastjes e.d. wordt apart ingezameld. De plekken waar grofvuil kan worden aangeboden zijn gemarkeerd met een aparte stoeptegel. Zet uw grof afval daar neer. Let daarbij op de volgende regels:

  • Zet uw grofvuil zo neer dat de vuilniswagen er goed bij kan. Zet het niet tegen een boom, gevel of achter een auto. 
  • Zet grofvuil nooit bij (ondergrondse) afvalcontainers, want dan kunnen die niet geleegd worden
  • Zorg dat losse stukken, zoals planken en grote takken, gebundeld zijn. 

In mei start in Watergraafsmeer proef grofvuil ophalen op afspraak |  oost-online.amsterdamPuin, sloopafval, stenen en grond wordt niet opgehaald. Breng dit naar het Afvalpunt. Bij de rotonde op het einde van de Valburgdreef is het afvalpunt voor Zuidoost. Daar kunt u diverse soorten afval inleveren: asbest, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval, elektrische apparaten, glas, hout, ijzer, er staat een container voor kringloopgoederen, kunststoffen, matrassen, meubels, non-ferrometalen, papier en karton, piepschuim, rubber, textiel en snoeiafval.

Chemisch afval 

Hiermee wordt door de gemeente bedoeld onder andere batterijen en accu’s, verfblikken, terpentine en verdunner, nagellak- en make-upflesjes, medicijnen, lampen en TL-buizen en motorolie en autobanden. U kunt klein chemisch afval inleveren bij de winkel waar u het heeft gekocht of naar het Afvalpunt brengen. U mag het niet aan de straat zetten of in een container doen. Batterijen kunnen ook bij de Jumbo worden ingeleverd.

Papier en glas

Op diverse punten in Gein 3 zijn afvalcontainers geplaatst waar papier en glas kan worden aangeboden. De containers voor papier hebben, of krijgen, sinds kort een nieuwe inwerppunt voor grote stukken karton gekregen. Vooral de laatste maanden is zeer veel karton aangeboden. Dit heeft alles te maken met het bezorgen van pakketjes rond de feestdagen. 

Voor meer informatie over afvalinzameling kunt u op www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik/afvalwijzer veel meer informatie vinden. Daar kunt u ook zien wat de verschillen zijn in de diverse stadsdelen. De gemeentelijke Afvalwijzer is ook voor deze notitie gebruikt. Dit is de situatie voor Gein 3

Inzamelen afval rond feestdagen

FeestdagOude datumNieuwe datum grofvuilNieuwe datum rolcontainers
2e Paasdagmaandag 5 april is geen ophaaldag is geen ophaaldagIs geen ophaaldag
KoningsdagDinsdag 27 april is geen ophaaldag zaterdag 24 april wordtgrofvuil ingezameldis geen ophaaldag
Hemelvaartsdagdonderdag 13 mei is ophaaldag restafval is geen ophaaldagis ophaaldag
Tweede Pinksterdagis geen ophaaldag Is geen ophaaldagis geen ophaaldag
Eerste kerstdagis geen zaterdag Is geen ophaaldagIs geen ophaaldag
Nieuwjaarsdag
1 januari 2022 
is geen ophaaldagIs geen ophaaldagis geen ophaaldag

Conditietraining op het strandje

Vereniging Conditietrainen Gaasperdam start per 1 april a.s. met het geven van outdoor trainingen op de donderdagavond en de zaterdagochtend, onder voorbehoud van voldoende deelnemers en de geldende corona-maatregelen.

Op zaterdag 27 maart a.s. van 10.00-11.30 zal een kick-off georganiseerd worden op het strandje bij Ballorig (Gaasperplas zuidzijde). Deelname is gratis.