GEIN Bridge

Oproep aan bridgers in de wijk
Wij zijn gestart met cursus 2 en bridgen in een club waar wij op de tenen meelopen.
Graag zouden we 1x in de twee weken willen afspreken met een ander Bridge paar, of twee individuele bridgers om samen te spelen ter lering ende vermaeck.
Gooi een briefje in de bus op nr 34 van de Cornelis Aarnoutsstraat, als je geïnteresseerd bent.
Mvg,
Ferry en Diana de Jongh

Voorlichting Overstap Eeuwigdurende Erfpacht

Arbitrage is een recht dat is vastgelegd in de Algemene Bepalingen van de voortdurende erfpacht. Bij de overstap naar Eeuwigdurende erfpacht vervalt deze bepaling. Arbitrage bij de verlenging van Voortdurende erfpacht gaf de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de vaststelling van de verhoging van de canon.

In die tijd was nog niet precies vastgelegd door de gemeente hoe zij die verhoging vast stelden. Nu is de situatie anders. De berekening van de canon is heel precies vastgelegd. Daarmee is een beroep op drie deskundigen niet erg zinvol meer.

De komende week zijn er nog vier lezingen.

De voorlichting over de overstap wordt gegeven door Lex van Drooge, eigenaar van een woning op erfpacht in Buitenveldert. Lex van Drooge was lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor het CDA van 2006 tot 2014 en is nog steeds politiek actief. 

Burgemeester van der Laan zei bij zijn afscheid van de Raad: “Lex van Drooge is het financiële geweten van de Raad”.

Voorlichtingsavonden: ’s avonds van 19:30 tot 21:00 uur op:

Maandag 16 december
   Zuid: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Dinsdag 17 december
Zuid: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

Woensdag 18 december
Centrum: Singelkerk, Singel 452. Bij het Koningsplein.

Donderdag 19 december
Centrum: Singelkerk, Singel 452. Bij het Koningsplein.

Voorstel toekomstplan Gaasperplas nu gepubliceerd

Bericht van de gemeente Amsterdam:

Laat je horen voor de Gaasperplas!

12 december 2019

Samen met Groengebied Amstelland, verenigingen, organisaties, bewoners en andere Amsterdammers is een uitgebreid toekomstplan gemaakt voor de komende 40 jaar. De consultatieperiode is gestart. U kunt tot en met 18 februari 2020 reageren op het Toekomstplan Gaasperplas.

Download Toekomstplan Gaasperplas

Reageren op het Toekomstplan

Laat je horen voor de toekomst van Gaasperplas door te reageren op het Toekomstplan.

Reageren

U kunt ook schriftelijk reageren. Het Toekomstplan ligt ter inzage bij het stadsloket. Stuur uw schriftelijke reactie op het plan naar: Stadsdeelkantoor Zuidoost, t.a.v. Sebastiaan Weijer, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam, onder vermelding van: Zienswijze Toekomstplan Gaasperplas.

Inloopbijeenkomsten

We organiseren 3 inloopbijeenkomsten tijdens de consultatieperiode. Het projectteam staat dan klaar om u meer informatie te geven en om uw vragen te beantwoorden.

28 januari

 • Dinsdag 28 januari 2020
 • van 17.00 tot 20.00 uur
 • Stadskantoor Zuidoost, Plaza 1ste verdieping, Anton de Komplein 150

30 januari

 • Donderdag 30 januari 2020
 • van 17.00 tot 20.00 uur
 • Buurthuis No Limit, Geldershoofd 80

4 februari

 • Dinsdag 4 februari 2020
 • Van 17.00 tot 20.00 uur
 • Planetarium Meeting Center, Kromwijkdreef 11

Na de consultatieperiode

De reacties die we krijgen tijdens de consultatieperiode, nemen we op in de nota van beantwoording. Deze nota leggen we voor aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. Iedereen die een reactie stuurt krijgt van ons informatie over de uitkomsten. Het dagelijks bestuur houdt bij het uiteindelijke besluit over het Toekomstplan rekening met:

 • de reacties van bewoners
 • het advies van de stadsdeelcommissie
 • het besluit van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland

We verwachten dat het dagelijks bestuur rond maart 2020 een besluit neemt over het plan. Vervolgens biedt het dagelijks bestuur het Toekomstplan aan aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Die kunnen er dan een besluit over nemen.

Contact

Stuur uw vragen of opmerkingen naar: gaasperplas@amsterdam.nl

Zie ook

 

 

Nieuwsbrief   december 2019

 

 

 • Marianne van Doorn, onze gebiedsmakelaar, gaat uitzoeken of er in het voorjaar/de zomer bloemzadengezaaid mogen worden op het grasveld langs het Jan Schaeferpad. De imker, Michael Ferdinandus, wil een bloemenzee creëren waar de bijen profijt van hebben.
 • De herders Gaasperzoom kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse in deze functie bij de koeien in de Gaasperzoom, mail dan naar bewonersplatformgein@gmail.com en ik zorg dat uw aanmelding terecht komt bij de herders.
 • Op 19 december a.s. vindt er een bijeenkomst plaats over verduurzaming (de groene hub) in buurthuis Holendrecht van 17:00 tot 19:00 uur.
 • Er bestaan diverse overleggen in Gaasperdam. Ter verduidelijking:
  *Wijk Overleg Gein is een overleg van ondernemers en beroepsbeoefenaren. Men deelt wetenswaardigheden met elkaar.
  *Bewonersplatform Gein bestaat uit actieve buurtbewoners, 4 uit elk deel van Gein. Wij zoeken buurtbewoners uit met name Gein 1, 2 en 4 (Gein 3 is goed vertegenwoordigd). Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met bewonersplatformgein@gmail.com.
  *Wijk Overleg Gaasperdam-Driemond bestaat eveneens uit actieve buurtbewoners. Het overleg was slapende, maar men probeert het nu weer op gang te krijgen.
 • De kerstmarkt bij Eben Haëzer. Voor het eerst zal er een kerstmarkt georganiseerd gaan worden op zaterdagmiddag 14 december a.s. van 13:00 tot 17:00 uur. Achter de schermen is de organisatie druk bezig om alles hiervoor te regelen. Er komen kraampjes, voor kinderen is er een draaimolen, er is muziek en een verhalenverteller. De winkeliersvereniging Gein heeft geld gedoneerd, waarvoor dank. Komt allen!

 • Op tal van plaatsen vindt woningsplitsing Dit niet tot ieders tevredenheid. Er is soms wat overlast in de vorm van meer auto’s (parkeerdruk). Naar het zich laat aanzien zijn deze nieuwe bewoners niet zo betrokken bij de buurt. Ook vinden zij veelal geen aansluiting door de taalbarrière.
 • Op 23 januari 2020 zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden voor Gaasperdam en Driemond. De tijd en locatie zijn nog niet bekend.
 • Een probleem in Zuidoost blijkt -nog steeds- eenzaamheid te zijn.
 • Elke dinsdag en donderdag van 14:00 tot 16:00 uur is er een officieuze voedselbank in Geldershoofd nummer 70. Voor € 3,00 kan men voedsel kopen.
 • Elke woensdag is er gratis eten in Buurtlink. Dit is bij de voetbalclub in het Nelson Mandelapark.
 • De volgende vergadering van het bewonersplatform Gein zal plaatsvinden op 13 januari 2020 om 19:30 uur in buurthuis Gein.

Het bewonersplatform Gein wenst u prettige kerstdagen en een mooie jaarwisseling. Tot ziens bij de kerstmarkt.

Astrid Roijen, voorzitter bewonersplatform Gein.

Kerstschaaktournooi CHATURANGA

Vrijdagavond 20 december:

Kerstschaaktournooi 2019 in Buurthuis Gein

Schaakvereniging ”CHATURANGA” organiseert dit tournooi voor (oud)leden, schaakliefhebbers, jong en oud.

* Met de 1ste serie beginnen we om 19:00 uur en eindigen om 21:00 uur. De ‘jonge jeugd’ kan dan ook mee doen. We spelen 7 ronden Zwitsers en speeltempo is 5 minuten per persoon per partij (pppp).

* Met de 2de serie (voor iedereen die laat naar huis mag) beginnen we om 21:00 uur tot einde schaakpartijen. Dan spelen we 5 ronden Zwitsers van 5 min. pppp.

Bedoeling van deze avond is niet alleen schaken, maar ook tijd voor ontmoeting, een hapje en een drankje.

De prijzen op deze avond zijn verrassend : kerstbroden, kerstkransen, kerststaven en een mooie fles wijn.

WAAR?  BuurtHuis GEIN, Wisseloord 83 (bij eindpunt Metro Gein; ook voldoende gratis parkeerplaatsen).

VOOR MEER INLICHTINGEN:

Kijk op onze website WWW.CHATURANGA.NL