Beknopte versie Notulen bestuursvergadering
Datum: 29-01-2020

Mededelingen

  • Een aantal bestuursleden hebben de bijeenkomst bijgewoond over de toekomst van de Gaasperplas in het Stadsdeelkantoor.
  • Mogelijk wordt het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam) nieuw leven ingeblazen.
  • De voorzitter/secretaris is bezig om een vergaderschema voor het bestuur te maken.
  • Het bestuur heeft een scholing voor de redactieleden van de Gein3dorper goedgekeurd.

Festiviteiten 05-05-2020

De commissie PR +Voorlichting en Activiteiten wacht op toekenning van de subsidie door het Mondriaanfonds en het 4 en 5 mei comité. Het bestuur is de opdrachtgever van deze festiviteiten en gaat ermee akkoord dat een bedrag van € 1000,00 beschikbaar gesteld wordt. De commissaris van de koning in Noord Holland is uitgenodigd, evenals Tanja Jadnanansing, de stadsdeelvoorzitter. De hoofdredacteuren van de dagbladen Trouw en Het Parool komen eveneens naar Gein3Dorp op 5 mei.

Het doel van de 5 mei viering is vieren en herdenken. Er komt een boek met achtergrondinformatie over de naamgevers van onze straten. De muziek wordt o.a. verzorgd door Rudolf van der Duin en Elvira Jungschlager en Muziek op Maat. Voor de brunch krijgen, naast de familieleden van de naamgevers van onze straten, diverse mensen uit Gein 3 een uitnodiging. Voor de afbouw en schoonmaak worden vrijwilligers ingezet.

Actiepunten van het bestuur

Ad Grool heeft een nieuwe ledenlijst gemaakt. De nieuwe website draait proef. Er komen nieuwe e-mailadressen voor het bestuur.

Ad Grool stopt in april als interim-penningmeester.

 
Financiën

Ad stuurt het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 naar de kascommissie.

 
Huishoudelijk Reglement

Dit onderwerp verschuiven wij naar de volgende vergadering.

 
Toekomst Gaasperplas

Het bestuur komt met een visie op dit plan. De commissie Woonomgeving is uitgebreid en zet deze visie op schrift. Na goedkeuring door het bestuur kan deze visie vóór 18-02-2020 verstuurd worden.

 
Jaarvergadering  Gein3dorp van 8 april as.

Algemeen bestuurslid Mathieu Brancart en voorzitter/secretaris Astrid Roijen treden af en zijn beiden herkiesbaar.

Opzetten van een burennetwerk. Dit onderwerp zal in de volgende vergadering besproken worden.

Astrid Roijen
Voorzitter/secretaris

 

logo gein 3

Werkfeest!

We vieren het succes van Zuidoost Werkt:
Kom naar feest op donderdag 27 februari

 

In maart 2019 is ‘Zuidoost Werkt’ gelanceerd. Een initiatief van werkgevers en gemeente Amsterdam om binnen drie jaar duizend Zuidoosters aan werk te helpen. En dat lukt heel goed. Het initiatief ligt ruim voor op schema.  Om dit succes te vieren en meer bedrijven te enthousiasmeren, organiseert gemeente Amsterdam, samen met het bedrijfsleven, een feestelijke bijeenkomst. Dit is op donderdag 27 februari van 11.00-12.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur en na 12.30 uur een netwerklunch. Locatie: CEC-gebouw, Bijlmerdreef 1289, Amsterdam Zuidoost. Pers is van harte welkom!

Op het programma staan onder meer de bekendmaking van de resultaten, interviews met bestuurders en werkgevers, spoken word en thematafels. Parallel aan het programma is er ook een banenmarkt.

Het programma ziet er als volgt uit:

@10.30 – 11.00 uur: Inloop + koffie/thee.

@Video met beelden van Zuidoost op het scherm.

@11.00 – 11.05 uur: Voordracht Spoken word Gershwin Bonevacia.

@11.05 – 11.10 uur: Introductie en programma door dagvoorzitter Michenu Maduro.

@11.10 – 11.25 uur: Rutger Groot Wassink (wethouder gemeente Amsterdam), Henk Markerink (directeur Johan Cruijff ArenA), Chris Heutink  (CEO Randstad)  en Jakob Wedemeijer (lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost).

@11.25 – 11.35 uur: Fotomoment + taart aansnijden.

@11.35 – 12.20 uur: Interactie met aanwezigen a.d.h.v. de volgende thematafels: School naar werk, Geen werk naar werk, Van werk naar werk

@12.20– 12.30 uur: Zangoptreden Ravenna Jade.

@12.30 – 14.00 uur: Lunch & netwerken.

 

 

Mantelzorg

Gratis cursussen voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen gratis deelnemen aan de cursus ‘De zorg de baas’ van Markant, centrum voor mantelzorg. Op 25 maart start een cursus in Nieuw-West en op 14 april in Amsterdam Noord. In deze cursus van vijf bijeenkomsten leert u de zorg voor uw naaste zo te regelen dat u meer energie overhoudt en weer aan uzelf toekomt. Onderwerpen in de cursus: omgaan met een naaste die langdurig ziek is of een beperking heeft, grenzen stellen, hulp vragen, stress en ontspanning. Mantelzorgers uit alle stadsdelen zijn welkom.

Cursus ‘De zorg de baas’ in Nieuw-West
– Data: woensdag 25 maart, 1, 8, 15 22 april 2020
– Tijd: 18.30 – 21.30 uur (inclusief soep en broodje)
– Locatie: Huis van de Wijk België, Hageland 119, 1066 SB Amsterdam

Cursus ‘De zorg de baas in Amsterdam Noord
– Data: dinsdag 14, 21, 28 april, 5, 12 mei 2020
– Tijd: 13.00 – 15.30 uur
– Locatie Odensehuis ’t Schouw, Dollardplein 2, 1025 XJ Amsterdam.

Aanmelding: bel of mail naar Markant, T. 020 886 88 00   info@markant.org  of kijk op www.markant.org

 

 

Commissie Woonomgeving

De Commissie Woonomgeving zal in 2020 een aantal projecten uitvoeren. Prioriteit heeft de herinrichting van het park Gaaspeplas. Op dinsdag 28 januari was er gelegenheid de plannen in te zien in het Stadsloket. Zoals u hebt kunnen lezen in de Gein3dorper is de vereniging al bezig de plannen te bestuderen. De vereniging zal een advies aan het Bestuur sturen.

Daarnaast wil de Commissie meer aandacht schenken aan verkeer en verkeersveiligheid. Dit sluit aan bij een project van de Politie. Die probeert de situatie te verbeteren rond het halen en brengen van kinderen bij de school. Andere verkeersprojecten zijn actie “Wij gaan weer naar school” na de grote vakantie en bij de verkeerslessen op de school.

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de actie Nederland schoon. Veel bewoners hebben meegedaan aan die actie. Dit willen we op 21 maart 2020 herhalen en uitbreiden naar een tweede actie in september. Het Stadsdeel is weer bereid om ons te ondersteunen door het beschikbaar stellen van materialen en ophalen het ingezamelde afval op.

De Commissie bestaat uit 3 leden, los van het groepje dat al bezig is met het Gaasperplaspark. De commissie wil u daarom uitnodigen om ons te ondersteunen. Wij zoeken enthousiaste buren die mee willen doen met het organiseren van de omschreven projecten.

Je kunt je aanmelden op bestuur@gein3dorp.nl